Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )  (Przeczytany 2386 razy)

Offline Kyuubi

Tak na początek zabrdzo nie chcialem wam tlumaczyc po zanaczalem kwestie na niebiesko
Mam jeszcze inne perełki dotyczace ze Jezus moze byc Bogiem jednak o tym juz napisze jutro
Badam pismo i analizuje prosze o ducha swietego i takie zeczy widze :)
również temat transfuzji to tez bzdura. Mogłem coś ominać bo troche tego nazbierałem

NIEWIDZIALE PRZYBYCIE JEZUSA
I WLADZA W 1914
(NIEWOLNIK TO PRZYPOWIESC PRZYKLAD NIE USTANOWIENIE)
I KOMITECIK

(36): Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. (37): Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i, obchodząc, będzie im usługiwał. (38): Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie! (39): Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. (40): I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie". (41): Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich?". (42): Pan odpowiedział: "Kto jest tym wiernym i rozsądnym zarządcą, którego pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie rozdawał należne porcje pożywienia? (43): Szczęśliwy sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci. (44): Naprawdę mówię wam, że powierzy mu zarząd nad całym swoim majątkiem. (45): Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, (46): to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród niewiernych. [Biblia Paulistów, Łk 12]

ŁUKASZA 9:37-42
(37): Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. (38): Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przepełnioną, wsypią wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą". (39): Powiedział im też przypowieść: "Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? (40): Uczeń nie jest większy od nauczyciela. Ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. (41): Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (42): Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku», jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. [Biblia Paulistów, Łk 6]


Mateusza 28:13-20

(13): nakazując: "Mówcie tak: Nocą, kiedy zasnęliśmy, przyszli Jego uczniowie i wykradli Go. (14): A jeżeli dowie się o tym namiestnik, wyjaśnimy mu to, żebyście nie mieli kłopotów". (15): Oni wzięli pieniądze i zrobili tak, jak ich pouczono. I rozeszła się ta wieść wśród Żydów, i jest powtarzana aż do dnia dzisiejszego. (16): Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. (17): Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. (18): A Jezus podszedł do nich i powiedział: "Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. (19): Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! (20): Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata". [Biblia Paulistów, Mt 28]


(23): Wtedy, jeśli wam ktoś powie: «Oto Chrystus jest tutaj» albo: «Jest tam» – nie wierzcie. (24): Pojawią się bowiem fałszywi chrystusi i fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Będą chcieli w ten sposób – o ile jest to możliwe – zwieść nawet wybranych. (25): Już teraz wam to zapowiadam. (26): Gdy wam powiedzą: «Oto jest na pustyni» – nie idźcie tam; «Oto jest w domu» – nie wierzcie! (27): Przybycie Syna Człowieczego będzie podobne do błyskawicy, która rozbłyska na wschodzie, a jaśnieje aż po zachód.
(36): O tym, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (37): Z przybyciem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. (38): W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i były wydawane za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. (39): I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. (40): Wówczas dwóch będzie na roli: jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. (41): Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. (42): Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! (43): Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. (44): Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
-------------------------------------------------------------------------------
W CO MAMY WIERZYC?
GDZIE TU NIE WOLNIK CZY KTOS JAKIS KAPŁAN CZY KTOS KTO BEDZIE DAWAŁ POKARM DUCHOWY ?
NIEWOLNIK  WIERNY I ROZTROPNY TYLKO ONA MA ZROZUMIENIE SUPER
CZY RLEIGIA POTRZEBNA DO ZBAWIANIA
KOGO MAMY SŁUCHAĆ?
JESLI NIE BEDE ŚWIADKIME TO ZGINE
CO MÓWI BIBLIA?

EWANGELIA MARKA 1:14
(14): Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. (15): Mówił: "Czas się wypełnił" i "Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". [Biblia Paulistów, Mk 1]

PRZYSŁÓW 2:1-8

(1): Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i przechowasz w sobie moje przykazania, (2): jeżeli natężysz słuch na głos mądrości i zwrócisz swe serce do roztropności, (3): jeżeli będziesz przyzywał umiejętności i głos swój skierujesz do roztropności, (4): jeżeli będziesz ich poszukiwał jak srebra i starał się o nie jak o ukryty skarb – (5): wówczas zrozumiesz bojaźń PANA i osiągniesz wiedzę Boga. (6): Bo PAN daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i roztropność. (7): On udziela pomocy ludziom prawym, jest tarczą dla postępujących uczciwie, (8): czuwa nad ścieżkami praworządności, strzeże dróg swoich wiernych. [Biblia Paulistów, Prz 2]

MARKA 9:38 musze nalezec do religi co z tymi co nie sa z jezusem i nie chodzili z apostołami ?

(38): Jan powiedział do Niego: "Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami". (39): Lecz Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. (40): Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. (41): Zapewniam was: Jeśli ktoś poda wam kubek wody, bo należycie do Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty.
 [Biblia Paulistów, Mk 9]

JANA 3:34-36
(34): Ten, kogo Bóg posłał, głosi Jego naukę, gdyż Bóg daje Mu swojego Ducha bez ograniczeń. (35): Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. (36): Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży. [Biblia Paulistów, J 3]

JANA 5:21-28

(21): Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. (22): Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, (23): aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. (24): Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia.
(27): Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. (28): Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie (29): i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. [Biblia Paulistów, J 5]

(WKLUCZENI, GRZESZNICY, LUDZIE ZE ŚWIATA - NIE MOZNA ZNIMI SIE ZADAWAC A CO ROBIL JEZUS)
JEZUS ZASIADA Z GGRZESZNIKAMI I CELINIKAMI

EWANGELIA MARKA 2:13-17
(13): I znów wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On nauczał. (14): Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". A on wstał i poszedł za Nim. (15): Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za Nim. (16): Niektórzy nauczyciele Pisma, spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: "Dlaczego On je z celnikami i grzesznikami?". (17): Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: "Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników". [Biblia Paulistów, Mk 2]

EWANGELIA ŁUKASZA 5;29
(29): Lewi też w swoim domu urządził dla Niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników i innych, którzy razem z nimi zasiedli do stołu. (30): A faryzeusze oraz ich nauczyciele Pisma szemrali, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?". (31): Jezus im odpowiedział: "Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. (32): Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników". (33): Oni zaś powiedzieli do Niego: "Uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją". [Biblia Paulistów, Łk 5]

EWANGELIA ŁUKASZA 5:30-35
(30): A faryzeusze oraz ich nauczyciele Pisma szemrali, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?". (31): Jezus im odpowiedział: "Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. (32): Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników". (33): Oni zaś powiedzieli do Niego: "Uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją". (34): Jezus im odpowiedział: "Czy możecie sprawić, aby goście weselni pościli, gdy pan młody jest z nimi? (35): Nadejdą jednak takie dni, gdy pan młody zostanie im zabrany, a wtedy będą pościć". [Biblia Paulistów, Łk 5]

EWANGELIA ŁUKASZA 6:27-30
(27): Lecz wam, którzy słuchacie, mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. (28): Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (29): Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, nie odmawiaj i tuniki. (30): Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoją własność. [Biblia Paulistów, Łk 6]

EWANGELIA ŁUKASZA 6:33-36
(33): A jeżeli tylko tym dobrze czynicie, którzy wam dobrze czynią, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież grzesznicy postępują tak samo. (34): A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odzyskać. (35): Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. (36): Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. [Biblia Paulistów, Łk 6]

PRZEBACZENIE GRZESZNEJ KOBIECIE
(EWANGELIA ŁUKASZA 7;36-49)


(36): Któryś z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do jego domu i zajął miejsce przy stole. (37): Pewna kobieta, znana w mieście jako grzesznica, dowiedziała się, że Jezus przebywa w domu faryzeusza. Przyniosła olejek w alabastrowym flakoniku, (38): stanęła za Nim i płacząc u Jego stóp, zaczęła je obmywać łzami i wycierać włosami. Całowała Jego stopy i namaszczała olejkiem. (39): A faryzeusz, który Go zaprosił, widząc to, pomyślał sobie: "Gdyby On był prorokiem, wiedziałby kto Go dotyka i jaka jest ta kobieta – że jest grzesznicą". (40): Wtedy Jezus rzekł do niego: "Szymonie, chcę ci coś opowiedzieć". A on odparł: "Mów, Nauczycielu!". (41): "Było dwóch dłużników pewnego wierzyciela. Jeden był mu winien pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. (42): Gdy nie mieli z czego oddać, darował obu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?". (43): Szymon odpowiedział: "Sądzę, że ten, któremu więcej darował". A On mu odrzekł: "Słusznie osądziłeś". (44): Wtedy obrócił się w stronę kobiety, a do Szymona powiedział: "Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś Mi wody do obmycia nóg. A ona obmyła Mi stopy łzami i wytarła włosami. (45): Nie pocałowałeś Mnie na powitanie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich stóp. (46): Nie namaściłeś Mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. (47): Dlatego mówię ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje". (48): Do niej zaś powiedział: "Odpuszczone są twoje grzechy". (49): Wtedy ci, którzy siedzieli przy stole, zaczęli mówić między sobą: "Kim On jest, że nawet grzechy odpuszcza?". (50): A do kobiety powiedział: "Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju!". [Biblia Paulistów, Łk 7]

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN
EWANGELIA ŁUKASZA 10:26-37

(26): On mu odrzekł: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?". (27): On odpowiedział: "Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie". (28): Powiedział mu: "Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył!". (29): On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?". (30): Jezus, nawiązując do tego, powiedział: "Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili, i zostawiając ledwie żywego, odeszli. (31): Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. (32): Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. (33): Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. (34): Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. (35): Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał». (36): Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów?". (37): On odpowiedział: "Ten, który okazał mu miłosierdzie". Jezus powiedział do niego: "Idź i ty czyń podobnie". [Biblia Paulistów, Łk 10]
---------------------------------------------------------------------
KIM JEST DUCH SWIETY CZY TO SAMA SIŁA I MOCN BOŻA?
KTO MOZE GO OTRZYMAC, KTO MOZE ROZUMIEC PISAMA?
CZY TYLKO NIE WOLNIK?
[/color]

HEBRAJCZYKOW 3:7-12
Duch swięty mowi

(7): Toteż, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, (8): nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu, jak w dniu próby na pustyni, (9): gdy Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła (10): przez czterdzieści lat. Dlatego budziło we Mnie odrazę to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu! Oto oni nie poznali dróg moich. (11): Toteż przysiągłem zagniewany, że nie wejdą do mego odpoczynku! (12): Uważajcie, bracia, aby żaden z was przez niewierność złego serca nie odstąpił od Boga żywego! [Biblia Paulistów, Hbr 3]

OBJAWIENIE DUCHA
1 Koryntian 2-10-16

(10): Bóg objawił nam to przez Ducha, a Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga. (11): Któż bowiem wie, co kryje się w człowieku, jeśli nie duch człowieka, który w nim jest? Tak i Boga nikt by nie poznał, gdyby nie Duch Boży. (12): My nie otrzymaliśmy ducha od świata, ale Ducha od Boga, aby poznać dary otrzymane od Boga. (13): Nie głosimy tego uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale dzięki pouczeniom Ducha, przedstawiamy sprawy duchowe tym, którzy są z Ducha. (14): Bo człowiek zmysłowy nie przyjmuje tego, co pochodzi od Bożego Ducha. Jest to dla niego głupstwem i nie może zrozumieć, że ocenia się to na sposób duchowy. (15): Człowiek duchowy natomiast ocenia wszystko, lecz sam nie jest przez nikogo oceniany. (16): Kto bowiem poznał myśl Pana, która mogłaby go pouczać? Oto my znamy myśl Chrystusa. [Biblia Paulistów, 1kor 2]
1 Koryntian 3:16-19
(16): Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? (17): Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście! (18): Nie oszukujcie samych siebie! Jeśli ktoś z was uważa się za mądrego na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. (19): Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, gdyż napisano: Usidla Bóg mędrców mimo ich przebiegłości. [Biblia Paulistów, 1kor 3]

Dar ducha bożego który daje
KORYNTIAN 1-12

(1): Bracia! Chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych. (2): Wiecie, że kiedy byliście poganami, prowadzono was jak zniewolonych ku niemym bożkom. (3): Dlatego też oznajmiam: Nikt pod wpływem Ducha Bożego nie może mówić: "Niech Jezus będzie przeklęty" i nikt bez Ducha Świętego nie może mówić: "Jezus jest Panem". (4): Różne są dary, ale Duch jest jeden. (5): Różne są posługi, ale Pan jest jeden. (6): Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (7): W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. (8): Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. (9): Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. (10): Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. (11): A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak chce. [Biblia Paulistów, 1kor 12]

ZASMUCANIE DUCHA BOZEGO

Lis do Efezjan 4:29-31

(29): Niech z waszych ust nie wychodzi żadne nieprzyzwoite słowo, lecz tylko dobre, budujące, aby stosownie do potrzeb dawało łaskę słuchającym. (30): Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, w którym zostaliście opieczętowani na dzień zbawienia. (31): Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, rozdrażnienie, gniew, krzyk, bluźnierstwo i wszelkie zło. (32): Bądźcie dla siebie nawzajem łagodni i miłosierni. Jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam w Chrystusie. [Biblia Paulistów, Ef 4]

IZAJASZA 63;10-13
(10): Lecz oni buntowali się i zasmucali Jego świętego ducha, więc przemienił się w ich wroga i zaczął z nimi walczyć. (11): Wtedy wspomnieli o pradawnych dniach, o Mojżeszu i o jego ludzie: "Gdzie jest Ten, który z wody wyciągnął pasterza swej trzody?. Gdzie jest Ten, który tchnął w jego wnętrze swojego świętego ducha; (12): Ten, który sprawił, że Jego chwalebne ramiętowarzyszyło prawej ręce Mojżesza; Ten, który rozdzielił przed nimi wodę, zyskując sobie wiekuiste imię; (13): Ten, który prowadził ich przez morskie odmęty jak rumaka po stepie, tak że się nie potknęli?". [Biblia Paulistów, Iz 63]

DUCH BOŻY (ŚWIETY) TO NIE TYLKO SIŁA ????
ZACHARIASZ 4;3-10

(4): Wtedy odezwałem się i zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną: "Co to oznacza, mój panie?". (5): Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: "Czy nie wiesz, co to oznacza?". Odrzekłem: "Nie, mój panie!". (6): Wtedy powiedział mi: "Słowo PANA do Zorobabela jest takie: Nie przez moc ani przez siłę, lecz przez ducha mego to się stanie – mówi PAN Zastępów. (7): Czymże ty jesteś, wielka góro? Przed Zorobabelem staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: «Dzięki, dzięki za nią!»". (8): A PAN tak do mnie przemówił: (9): "Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten dom i jego ręce dokończą go. I poznasz, że PAN Zastępów posłał mnie do was. (10): Bo ci, którzy gardzili dniem skromnych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą pion ołowiany w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy PANA, które przeglądają całą ziemię". [Biblia Paulistów, Za 4]
------------------------------------------------------------------


« Ostatnia zmiana: 04 Grudzień, 2019, 00:09 wysłana przez Kyuubi »


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudzień, 2019, 09:52 »
Szkoda, że nie dłuższy ten post. :-\
Przepisane pół Biblii. :-\
Jest stara zasada Hitchcocka by dozować napięcie. :)


Offline Kyuubi

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudzień, 2019, 11:17 »
moze za duzo no ale tyle znalazłem.

I pół bibli nie przepisałem. Moja wina nie jest ze jest tyle smaczków :D

Racja mogłe po trochu teraz tak bede robił, dzieki za rade :]


Offline Bugareszt

 • Pionier
 • Wiadomości: 582
 • Polubień: 642
 • Dzięki bogu jestem ateistą. Nigdy nie byłem w org.
Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudzień, 2019, 12:56 »
Nie spieram się czy duch Święty z Bibli jest osobą czy nie,bo nie mam takiej 100 procentowej pewności, ale argument że duch Święty dlatego że ma cechy osobowe jest osobą jest raczej słaby, tym bardziej że obrońcy tego że Jezus to nie archanioł Michał, podważając tłumaczenie wersetu u świadków 1 Tes 4:16 mówią że to że ktoś mówi głosem archanioła nie jest archaniołem.
Nie mamy prawa naszej nieznajomości praw rządzących światem uważać za przejaw boskości. To tylko nasza niewiedza.


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudzień, 2019, 13:00 »
A która to "nieosoba" ma w Biblii kilka cech osoby?
 Nie chodzi o jedną cechę (np. "krew która woła"), ale o kilka, tak jak Duch Św.


Offline Kyuubi

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudzień, 2019, 13:37 »
Nie spieram się czy duch Święty z Bibli jest osobą czy nie,bo nie mam takiej 100 procentowej pewności, ale argument że duch Święty dlatego że ma cechy osobowe jest osobą jest raczej słaby, tym bardziej że obrońcy tego że Jezus to nie archanioł Michał, podważając tłumaczenie wersetu u świadków 1 Tes 4:16 mówią że to że ktoś mówi głosem archanioła nie jest archaniołem.

Ja tez mam tez nie pewnosci no ale werserty pokazuja jak by był i tez musze wziąść to pod uwage
« Ostatnia zmiana: 04 Grudzień, 2019, 13:43 wysłana przez Kyuubi »


Offline Bugareszt

 • Pionier
 • Wiadomości: 582
 • Polubień: 642
 • Dzięki bogu jestem ateistą. Nigdy nie byłem w org.
Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudzień, 2019, 14:22 »
A która to "nieosoba" ma w Biblii kilka cech osoby?
 Nie chodzi o jedną cechę (np. "krew która woła"), ale o kilka, tak jak Duch Św.

Żeby było jasne , według definicji osoby duch Święty jak najbardziej się do nich zalicza , ale argument że był osobą bo miał cechy ludzkie jest dla mnie słaby. Kilka cech ludzkich to nawet miasta posiadają w Biblii.
Nie mamy prawa naszej nieznajomości praw rządzących światem uważać za przejaw boskości. To tylko nasza niewiedza.


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudzień, 2019, 14:26 »
Cytuj
miał cechy ludzkie
A kto mówi o ludzkich?
To Syn stał się człowiekiem, a nie Duch. :)

Miasta składają się z mieszkańców, tzn. z ludzi. ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Grudzień, 2019, 14:28 wysłana przez Roszada »


Offline Kyuubi

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień, 2019, 14:45 »
CZY JEZUS TO BÓG??

EWANGELIA JANA 20:25-31
(25): Pozostali uczniowie mówili więc do niego: "Zobaczyliśmy Pana". On jednak odparł: "Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku". (26): Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: "Pokój wam". (27): Następnie rzekł do Tomasza: "Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym". (28): Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: "Pan mój i Bóg mój!". (29): Jezus zaś rzekł do niego: "Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli". (30): Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. (31): Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. [Biblia Paulistów, J 20]


EWANGELIA JANA 1:17-18
(17): Mojżesz bowiem przekazał Prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa. (18): Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił. [Biblia Paulistów, J 1]

Lis do Kolosan 2:9-10
(9): W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny (10): i wy dostępujecie pełni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. (11): W Nim też zostaliście obrzezani Chrystusowym obrzezaniem, a nie ludzkim obrzezaniem waszego doczesnego ciała. (12): Pogrzebani z Nim przez chrzest, w Nim zostaliście też wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił Go z martwych. [Biblia Paulistów, Kol 2]

1 list Jana  5:18-21

(18): Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, bo strzeże go Narodzony z Boga i Zły nie ma do niego dostępu. (19): Wiemy, że jesteśmy od Boga, ale cały świat spoczywa w mocy Złego. (20): Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł zdolny do poznawania Prawdziwego. Należymy więc do Prawdziwego, do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21): Dzieci, strzeżcie się bożków! [Biblia Paulistów, 1j 5]

mam jeszcze jedna perełke ktora znajduje sie w ksiedze objawienia i ma powiazanie ze slowami Jezusa ale to pozniej pokazeOffline Bugareszt

 • Pionier
 • Wiadomości: 582
 • Polubień: 642
 • Dzięki bogu jestem ateistą. Nigdy nie byłem w org.
Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudzień, 2019, 14:47 »
A kto mówi o ludzkich?
To Syn stał się człowiekiem, a nie Duch. :)Miasta składają się z mieszkańców, tzn. z ludzi. ;)

Chyba że są opuszczone przez mieszkańców ;)

Na wołanie: "Jeźdźcy i łucznicy!"
każde miasto rzuca się do ucieczki:
uchodzą w gąszcz leśny,
wdrapują się na skały;
wszystkie miasta są opuszczone,
nie ma w nich żadnego mieszkańca
« Ostatnia zmiana: 04 Grudzień, 2019, 14:51 wysłana przez Bugareszt »
Nie mamy prawa naszej nieznajomości praw rządzących światem uważać za przejaw boskości. To tylko nasza niewiedza.


Offline Kleryk

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 363
 • Polubień: 1443
 • Aby zacząć myśleć musisz przestać brać 'Prozium'
Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudzień, 2019, 14:57 »
Czy mógłbyś w 3 zdaniach napisać o co chodzi bo szkoda mi czasu na czytanie całości?
"Kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą."
Josef Goebbels


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudzień, 2019, 15:24 »
Chyba że są opuszczone przez mieszkańców ;)

Na wołanie: "Jeźdźcy i łucznicy!"
każde miasto rzuca się do ucieczki:
uchodzą w gąszcz leśny,
wdrapują się na skały;
wszystkie miasta są opuszczone,
nie ma w nich żadnego mieszkańca

No tak to jakby inne "miasta ucieczki". :)


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudzień, 2019, 17:07 »
Czy mógłbyś w 3 zdaniach napisać o co chodzi bo szkoda mi czasu na czytanie całości?
On po prostu nie zaglądnie, czy dane tematy były omawiane tylko smaruje, bo wydaje mu się że coś odkrył. Na dodatek w jeden temat nawrzucał kupę zagadnień.
Dopiero co podobny wątek zakładał Krystian. :-\

Nie jest sztuką pokazać 2-3 wersety o Bóstwie Chrystusa, bo CK je zna, tylko inaczej je interpretuje.
Sztuką jest zastosować w całości Biblię ŚJ do pokazania Bóstwa Jezusa.
To zrobiłem kiedyś i to jest na forum:

https://sjwp.pl/biblia-dyskusje/bostwojezusa-w-przekladzie-nowego-swiata/msg101623/#msg101623
« Ostatnia zmiana: 04 Grudzień, 2019, 17:09 wysłana przez Roszada »


Offline Kyuubi

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudzień, 2019, 17:48 »
Mam w planach pokazać na studium tylko muszę wychaczyc odpowiedni moment


Offline Roszada

Odp: BIBLIA VS DOKTRYNA (JW) (1914, Niewolnik, duch swiety, wykluczeni, itp )
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudzień, 2019, 18:07 »
wychaczyc odpowiedni moment
chyba: "wyhaczyć". :)

Nadarzyn śmieje się z naszej pisowni. :-\
Mam zasadę, że jak nie wiem jak coś napisać, to używam łatwiejszego słowa. :)