Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.  (Przeczytany 31841 razy)

Offline dziewiatka

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 07:42 »
Dobrze ,że następuje zmiana druków przynajmniej będę miał spokój bo jako pierwszy kontakt a co za tym idzie prawo do decydowania miało mnie kilkanaście osób .


Offline gedeon

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 07:46 »

Jeżeli on w oświadczeniu upoważni kogokolwiek, nawet tak nieokreślone grono jak KŁS to jego wola i lekarz nie ma nic do tego  >:(

Tu mam wątpliwości czy KŁS może być wskazany jako przedstawiciel ustawowy.
Pacjent może wskazać osobę upoważnioną ale tu w składanym w danej placówce zdrowotnej oświadczeniu musi ją wymienić. Czy wystarczy samo upoważnienie, tu mam wątpliwości.
 
Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Cytuj

Kim jest przedstawiciel ustawowy pacjenta?


Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) w wielu miejscach posługują się pojęciem „przedstawiciela ustawowego” (zob. np. art. 31 ust. 2 u.z.l.; art. 32 ust. 2 u.z.l.; art. 9 ust. 2 u.p.p.), nie definiując tego pojęcia. Z tego względu w praktyce lekarze posługują się nim intuicyjnie i często pytają o jego precyzyjne znaczenie.

Przed wyjaśnieniem tego pojęcia należy zauważyć, że przepisy prawa rozróżniają dwa rodzaje przedstawicielstwa:

― ustawowe, które wynika z konkretnego przepisu ustawy. Przepisy wymienionych w akapicie 1 ustaw odnoszą się wyłącznie do przedstawiciela ustawowego;

― umowne, którego źródłem jego jest umowa pomiędzy stronami, w której jedna czyni drugą swoim przedstawicielem, co jest najczęściej nazywane pełnomocnictwem (zob. art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Należy zaznaczyć, że w polskim systemie prawa osoba fizyczna nie może ustanowić pełnomocnika do wyrażania zgody na czynności i zabiegi medyczne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm., dalej k.r.o.) przedstawicielem ustawowym jest:

― każdy z rodziców dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka (art. 98 § 1 k.r.o.);

― opiekun prawny dziecka pozostającego pod jego opieką (art. 155 § 1-2 k.r.o.) – o ustanowieniu opiekunem prawnym rozstrzyga sąd opiekuńczy postanowieniem. Osoba twierdząca, że jest opiekunem prawnym musi zatem wylegitymować się takim postanowieniem sądu opiekuńczego[1].
http://prawalekarzy.pl/artykuly/kim-jest-przedstawiciel-ustawowy-pacjenta-44


Do przedstawicieli ustawowych zalicza się:
 


    rodziców – są oni przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską;
    opiekuna – jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, gdy zachodzą ku temu prawne powody, a także osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie;
    kuratora – jest przedstawicielem ustawowym dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego nie może reprezentować żadne z rodziców; ustanawia się go także w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa (m.in. dla strzeżenia przyszłych praw dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego; dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowej, gdy postanowi tak sąd opiekuńczy; dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika);
    jednego z małżonków – w przypadku, gdy reprezentuje ona drugiego małżonka w granicach wskazanych w art. 29 k.r. i. o.;
    wspólnika spółki cywilnej – w przypadku, gdy reprezentuje on członków spółki cywilnej.

 
Natomiast w doktrynie dominuje pogląd, iż jako przedstawiciela ustawowego nie powinno się traktować:
 

    zarządcy rzeczy wspólnej (art. 203 k.c.);
    wykonawcy testamentu (art. 988 i nast. k.c.);
    zarządcy nieruchomości zajętej w toku postępowania egzekucyjnego (art. 931 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
    małżonka dokonującego samodzielnych czynności zarządu wspólnym majątkiem.

 
Skuteczność działania przedstawiciela ustawowego uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek:
 

    został umocowany;
    działa w granicach umocowania;
    umocowanie dotyczy dokonania czynności prawnej lub czynu zgodnego z prawem;
    posiada zdolność do reprezentowania;
    działa w imieniu reprezentowanego (chodzi tutaj nie tylko o wyraźne działanie w imieniu reprezentowanego, ale także w sposób dorozumiany);
    dopuszczalność dokonania czynności prawnej przez przedstawiciela; wyłączenia w tym względzie mogą wynikać z przepisów ustawy lub właściwości czynności prawnej.

Wskazanym przy tym jest, aby podmiot leczniczy w pełni świadomie, jeszcze przed rozpoczęciem udzielania świadczeń medycznych zwrócił się z prośbą do pacjenta o podanie osób uprawnionych do wglądu lub odebrania dokumentacji medycznej (np. wyniku badania), tak aby w późniejszym czasie nie powstał problem, któremu podmiotowi można udostępnić dokumentację medyczną. Naruszenie tych zasad może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje dla podmiotów świadczących usługi medyczne, nie wyłączając potencjalnych sporów sądowych. Stąd prawidłowe określenie przez każda placówkę wewnętrznych procedur udostępniania takiej dokumentacji ma w tym zakresie zasadnicze znaczenie.

Poczekajmy z komentarzami prawnymi do czasu ukazania sie tych upoważnień a potem poproszę o opinie Kancelarię Prawną Mec Jacka Świecy
 
 Offline M

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 08:07 »
A ja jeszcze z innej beczki - co to jest KŁS? W sensie, my wiemy że to jest Komitet Łączności ze Szpitalami, ale kim on jest dla szpitala? W sensie, jeśli podpiszę kwit, że upoważniam członków KŁS do wglądu, to w jaki sposób szpital ma zweryfikować, że ktoś faktycznie jest członkiem KŁS? Nadarzyn będzie im wystawiał legitymacje? ;D.


Offline Tadeusz

 • Pionier specjalny
 • Wiadomości: 1 338
 • Polubień: 2670
 • Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane...
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 08:20 »
Tu mam wątpliwości czy KŁS może być wskazany jako przedstawiciel ustawowy.
Pacjent może wskazać osobę upoważnioną ale tu w składanym w danej placówce zdrowotnej oświadczeniu musi ją wymienić. Czy wystarczy samo upoważnienie, tu mam wątpliwości.

Pisząc KŁS miałem stricte na myśli starszego w macierzystym zborze który jest wyznaczony do kontaktów z KŁS-em.
W moim przekonaniu to działa wyłącznie wtedy, gdy pacjent z takim oświadczeniem jest przytomny i świadomy w chwili zgłoszenia się do placówki udzielającej świadczeń zdrowotnych. To oznacza, że może potwierdzić swoją w ten sposób wyrażoną wolę.
Natomiast z opisów wiem, że członkowie KŁS-ów po przybyciu do placówki zdrowotnej są upoważniani przez członków rodziny (przedstawicieli ustawowych) do działania w imieniu pacjenta - coś w rodzaju substytucji. Inną sprawą jest wywieranie nacisku na członków rodziny aby składali odpowiednie oświadczenia lekarzom, np. w kwestii transfuzji  >:(
I tu pojawiają się kwestie z którymi warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii prawnej:
1. Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną do pełnej jej reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?
2. Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną będąca przedstawicielem ustawowym pacjenta do pełnej jego reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?

Pozdrawiam i miłego dnia życzę  :)
Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane i będzie miał w nadmiarze; ktokolwiek zaś nie ma, temu również to, co ma, zostanie odebrane.


Offline Tadeusz

 • Pionier specjalny
 • Wiadomości: 1 338
 • Polubień: 2670
 • Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane...
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 08:24 »
A ja jeszcze z innej beczki - co to jest KŁS? W sensie, my wiemy że to jest Komitet Łączności ze Szpitalami, ale kim on jest dla szpitala? W sensie, jeśli podpiszę kwit, że upoważniam członków KŁS do wglądu, to w jaki sposób szpital ma zweryfikować, że ktoś faktycznie jest członkiem KŁS? Nadarzyn będzie im wystawiał legitymacje? ;D.

Ciekawe pytanie... Również dla kancelarii  :)
Czy KŁS posiada osobowość prawną w rozumieniu polskiego prawa cywilnego?
Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane i będzie miał w nadmiarze; ktokolwiek zaś nie ma, temu również to, co ma, zostanie odebrane.


Offline Lila

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 11:53 »
Mnie zainteresowało szczególnie zalecenie/nakaz, by kopię oświadczenia przekazywać starszym.
Czy to oznacza, że sumienie nie wystarcza? Że teraz musi być kontrolowane przez zbór? Wiele osób, których sumienie jest elastyczne, będzie się zastanawiać, co i jak powinno zaznaczyć, żeby się nie narazić i nie być na cenzurowanym.


Offline gedeon

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 12:01 »

1. Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną do pełnej jej reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?
2. Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną będąca przedstawicielem ustawowym pacjenta do pełnej jego reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?KŁS ani starszy zboru, nie może być "przedstawicielem ustawowym" bo to wynika z definicji.

Natomiast każdy może być pełnomocnikiem, jeżeli pacjent wyraźnie w deklaracji to zaznaczy.

deklaracja tu:
http://www.nzozkolmed.pl/oswiadczenie.pdf

Co z tego dokładnie wynika już po ukazaniu się nowych oświadczeń, będziemy pytać kancelarię prawną.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwiecień, 2016, 12:32 wysłana przez gedeon »


Offline Tadeusz

 • Pionier specjalny
 • Wiadomości: 1 338
 • Polubień: 2670
 • Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane...
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 12:39 »
KŁS ani starszy zboru, nie może być "przedstawicielem ustawowym" bo to wynika z definicji.

Nie pisałem o KŁS jako przedstawicielu ustawowym  :-\
Pisałem czy ktoś, będąc przedstawicielem ustawowym, np. moim (żona), ma prawo udzielić pełnomocnictwa KŁS-owi w sprawie mojego leczenia!!!
Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane i będzie miał w nadmiarze; ktokolwiek zaś nie ma, temu również to, co ma, zostanie odebrane.


Offline gedeon

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 13:16 »
Nie pisałem o KŁS jako przedstawicielu ustawowym  :-\
Pisałem czy ktoś, będąc przedstawicielem ustawowym, np. moim (żona), ma prawo udzielić pełnomocnictwa KŁS-owi w sprawie mojego leczenia!!!
Oczywiście, rozumie, zobaczymy jak już będą te oświadczenia.


Offline gedeon

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 13:21 »

Czy KŁS posiada osobowość prawną w rozumieniu polskiego prawa cywilnego?

Jak wynika ze statutu, KŁS nie jest organem statutowych ŚJ w Polsce.


Offline ExSJMario

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 14:24 »
Mnie zainteresowało szczególnie zalecenie/nakaz, by kopię oświadczenia przekazywać starszym.
Czy to oznacza, że sumienie nie wystarcza? Że teraz musi być kontrolowane przez zbór? Wiele osób, których sumienie jest elastyczne, będzie się zastanawiać, co i jak powinno zaznaczyć, żeby się nie narazić i nie być na cenzurowanym.
Dzięki temu starszyzna w zborach będzie miała pewność kto takie oświadczenie ma a kto nie.
Są widać w zborach osoby, które nie wypełniają takiego oświadczenia i na tej podstawie będą starsi takich ścigać, żeby oświadczenia wypełniły.
Będą w ten sposób mieć wszystkich pod kontrolą.
"Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wie" - Mark Twain


KaiserSoze

 • Gość
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 17:32 »
Moje pięć szekli w temacie.

Gedeon - pominąłeś bardzo ważną część w swoim wywodzie. Pisałeś "Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta."
Otóż dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta i może to być dowolna osoba, w tym także członek KŁS.

Tadeusz pytał:
Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną do pełnej jej reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?
Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest udzielenie skutecznego pełnomocnictwa szczególnego przez osobę fizyczną będąca przedstawicielem ustawowym pacjenta do pełnej jego reprezentacji w kwestii wyboru metody leczenia oraz dostępu do dokumentacji medycznej?
Wg mnie należy zdecydowanie odróżnić 2 sprawy:
- możliwość wglądu w dokumentację
- możliwość decydowania o wyborze formy leczenia
O wyborze formy leczenia decyduje pacjent. I de facto zdecydował, wypełniając oświadczenie. Zadaniem pełnomocnika jest dopilnowanie, by wola pacjenta została zrealizowana.
Natomiast ani pełnomocnik ani inna osoba nie może zdecydować o wyborze innej formy leczenia niż wskazał pacjent. W przypadkach niejasnych (ani szpital ani pacjent nie wypowiedzieli się wyraźnie) wg mnie pełnomocnik może zdecydować i odpowiada za swoją decyzję przed pacjentem.

Czy KŁS posiada osobowość prawną? NIE. Nie ma żadnych złudzeń. Ale upoważnia się nie KŁS a członków KŁS.

I teraz najważniejsze:
Czy członek KŁS może za pacjenta decydować o wyborze formy leczenia? NIE i nie potrzebuje tego. Członek KŁS potrzebuje wglądu do dokumentacji medycznej, bo chce:
1. Sprawdzić czy lekarz nie stosuje metody, która gwałci wolę pacjenta
2. Sprawdzić czy pacjent jest posłuszny WTSowi, czyli czy nie bierze potajemnie eliksiru życia.


Mimo wszystko, dla mnie najważniejsze pytanie to takie:
Czy pacjent ma prawo dać dostęp do swojej dokumentacji medycznej bliżej nie sprecyzowanej grupie ludzi (czytaj członkom KŁS)? I wg mnie tu ścierają się dwa prawa i obowiązki:
- prawo pacjenta do dzielenia się wiedzą o swoim stanie zdrowia (panie doktorze, dlaczego nie udzielił pan informacji panu KŁS?)
- obowiązek lekarza do zachowania tajemnicy (panie doktorze, kto upoważnił pana do wyjawienia mojego stanu zdrowia panu KŁS?)
W sytuacji gdy pacjent jest przytomny powyższe nie ma znaczenia. W sytuacji gdy pacjent przyjeżdża z wypadku i jest nieprzytomny, lekarz będzie miał duży dylemat jak się zachować co do tak niekonkretnego zapisu.

dziękuję za uwagę.


Offline Tazła

 • Mistrzyni Ciętej Riposty
 • Wiadomości: 3 360
 • Polubień: 12288
 • Nigdy nie marzyłam o sukcesie. Pracowałam na niego
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 17:49 »
Ciśnienie mi się podnosi, jak to czytam. Gdyby ktoś poprosił mnie o dostęp do mojego kompa, to powiedziałabym, że mój kom traktuję jak bieliznę osobistą i nie udostępniam!
Zaraz potem musieliby opuścić mój lokal...

 Mój kolega mawia..żony i samochodu nie pożyczam. Może się tyczyć także komputera.  ;D
Szukam osób wątpiących w słuszność organizacji z okolic Wyszkowa ( mazowieckie).


Offline gedeon

Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 17:52 »
Moje pięć szekli w temacie.

Gedeon - pominąłeś bardzo ważną część w swoim wywodzie. Pisałeś "Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta."
Otóż dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta i może to być dowolna osoba, w tym także członek KŁS.

Przecież napisałem....... ;D ;D ;D


[b]Natomiast każdy może być pełnomocnikiem, jeżeli pacjent wyraźnie w deklaracji to zaznaczy.[/b]

deklaracja tu:
http://www.nzozkolmed.pl/oswiadczenie.pdf

Co z tego dokładnie wynika już po ukazaniu się nowych oświadczeń, będziemy pytać kancelarię prawną.

Każdy znaczy że członek KŁS.....też.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwiecień, 2016, 17:54 wysłana przez gedeon »


KaiserSoze

 • Gość
Odp: Nowe Oświadczenia dla służby zdrowia.
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Kwiecień, 2016, 17:57 »


Każdy znaczy że członek KŁS.....też.

Pełnomocnik a osoba upoważniona do wglądu do dokumentacji to zupełnie inne światy. Pełnomocnik działa w twoim imieniu, niejako mówi za ciebie. Osoba upoważniona może jedynie popatrzeć w papiery.