Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Świat zachodni działa zdecydowanie.  (Przeczytany 637 razy)

Offline NNN

Świat zachodni działa zdecydowanie.
« dnia: 11 Sierpień, 2020, 14:46 »
Taki materiał dzisiaj dostałem od znajomej już z naszego kraju. Poniżej jest tłumaczenie na polski.

An Open letter to Jehovah’s Witnesses UK on behalf of all UK Survivors of child sex abuse at the hands of Jehovah’s Witnesses
 
  August 7, 2020
 
  To the leaders of Jehovah’s Witnesses in the United Kingdom,
 
  We, the survivors of child sex abuse at the hands of Jehovah’s Witnesses, seek a public apology; we invite you to “say sorry” on behalf of your UK religious organisation, for your inadequate policies which have failed to protect us and the wider public from perpetrators of child sex abuse.
 
  During the ongoing sex abuse inquiry in England and Wales by IICSA religious institutions, including Jehovah’s Witnesses on August 10, have the opportunity to go on public record with an apology; we ask you to admit that you are among the institutions that have let children down in the past and substantiate your claim to “abhor child abuse” with a contrite apology, as other religious institutions have done, rather than claim that you “do not have the institutional settings” to merit being investigated by IICSA.
 
  One of your own articles in your religious magazine, The Watchtower, (under the heading “When an Elder Makes a Mistake”), explained how leaders in the Bible such as David apologized and therefore “trying to justify, ignore, or minimize a mistake is much more likely to cause others to lose confidence” whereas apologizing “earns the respect of others.” Whilst we welcome your recent small improvements, such as the change to no longer require survivors to face their abuser, such changes are absent of any apology despite decades of harmful practice. Any attempt by you to suggest that such improvements have always been in place is insensitive to victims. We would therefore like to remind you of some of the things that we feel merit an apology.
 
  We would like an apology for:
 
  Failing to report all allegations of child sex abuse to the authorities
  Forcing survivors to have had to face their abuser in male-only judicial meetings.
  Omitting to undertake criminal record checks for all congregation elders and ministerial servants.
  Promoting unvetted members of your congregations to mentor children of single-parents.
  Instigating the practice of unvetted ministers in your congregations inviting children to accompany them in preaching and on Bible study work after school.
  Recommending children struggling with loneliness to befriend older, single men who work as ministerial servants in your congregations.
  Teaching children that male elders can be trusted like Jesus, whilst omitting to inform parents that some elders have a history of child sex abuse.
  Allowing known abusers to knock on doors of the unsuspecting public.
  Mandating the shunning of those who speak out. (Shepherd Flock of God, Chapter 12, Paragraph 39 (4))
  We also invite you to explain how survivors of child sex abuse can obtain future compensation, as the Jehovah’s Witnesses organization in the UK accelerate their efforts to dissolve individual congregation charities, moving local funds and property assets under the protection of a company trust.
 
  An apology can help heal, and is often sought in preference of financial assistance. We think it is the Christian thing to do, and so we appeal to you:
 
  “Please say sorry.”
  On behalf of all UK survivors of child sex abuse at the hands of Jehovah’s Witnesses.

 
  List otwarty do Świadków Jehowy w Wielkiej Brytanii w imieniu wszystkich brytyjskich ocalałych dzieci z wykorzystywania seksualnego przez Świadków Jehowy.
 
  7 sierpnia 2020 r
 
  Do kierownictwa Świadków Jehowy w Wielkiej Brytanii,
 
  My, ocalałe dzieci z wykorzystywania seksualnego przez Świadków Jehowy, prosimy o publiczne przeprosiny; wzywamy Was do „przeprosin” w imieniu Waszej organizacji religijnej w Wielkiej Brytanii za nieodpowiednie zasady, które nie ochroniły nas i szerszej publiczności przed sprawcami wykorzystywania seksualnego dzieci.
 
  Podczas toczącego się dochodzenia w sprawie nadużyć seksualnych w Anglii i Walii przez instytucje religijne IICSA, w tym Świadków Jehowy w dniu 10 sierpnia, macie możliwość publicznego wystąpienia z przeprosinami; prosimy, abyście przyznali, że należycie do instytucji, która zawiodła dzieci w przeszłości i uzasadnić swoje przeprosiny tym, że „brzydzicie się wykorzystywaniem dzieci” a wtedy będą to przeprosiny ze skruchą, jak to zrobiły inne instytucje religijne, zamiast twierdzić, że „nie ma instytucjonalnego powodu” z którego zasługujecie na przesłuchanie przez IICSA.
 
  Jeden z Waszych artykułów w czasopiśmie religijnym Strażnica (pod nagłówkiem „Kiedy starszy popełnia błąd”) wyjaśniał, w jaki sposób przywódcy opisani w Biblii, tacy jak Dawid przepraszali, jak „próbowali usprawiedliwić, zignorować lub zminimalizować błąd, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że inni będą mniej wrażliwi” w czasie przepraszania, podczas gdy przepraszanie „ zasługuje na szacunek innych ”. Chociaż z radością witamy wasze ostatnie drobne ulepszenia, takie jak zmiana, która nie wymaga już od ocalałych stawienia czoła swoim oprawcom, takie zmiany są pozbawione jakichkolwiek przeprosin pomimo dziesięcioleci szkodliwych praktyk. Każda próba zasugerowania, że takie ulepszenia zawsze były stosowane, ujawnia niewrażliwość dla cierpień ofiar. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć Państwu o niektórych rzeczach, które naszym zdaniem zasługują na przeprosiny.
 
  Chcielibyśmy przeprosić za:
 
  Niezgłoszenie władzom wszystkich zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci
  Zmuszanie ocalałych do stawienia czoła oprawcy na posiedzeniach sędziowskich na których obecni byli wyłącznie mężczyźni.
  Pomijanie sprawdzania karalności wszystkich starszych zboru i sług pomocniczych.
  Wyznaczanie członków swoich zborów o wątpliwej reputacji, aby byli reprezentantami dzieci samotnych rodziców.
  Zachęcanie w zborach napomnianych głosicieli do zapraszania dzieci, aby towarzyszyły im w głoszeniu i studiowaniu Biblii po szkole.
  Zalecanie dzieciom borykającym się z samotnością, by zaprzyjaźniły się ze starszymi, lub samotnymi mężczyznami, którzy pracują jako słudzy pomocniczy w waszych zborach.
  Uczenie dzieci, że starszym mężczyznom można ufać, tak jak Jezusowi, bez informowania rodziców, że niektórzy starsi mają historię wykorzystywania seksualnego dzieci.
  Pozwalanie znanym sprawcom na pukanie do drzwi niczego niepodejrzewających mieszkańców waszego terenu.
  Nakazanie unikania tych, którzy mówią głośno o problemie wykorzystywania dzieci. (Shepherd Flock of God, rozdział 12, akapit 39 (4))
  Zachęcamy również do wyjaśnienia, w jaki sposób osoby, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego jako dzieci, mogą uzyskać przyszłe odszkodowanie, ponieważ organizacja Świadków Jehowy w Wielkiej Brytanii przyśpiesza swoje wysiłki w celu rozwiązania poszczególnych zborowych organizacji charytatywnych, przenosząc lokalne fundusze i aktywa majątkowe pod ochronę zaufanym firmom.
 
  Przeprosiny mogą działać lecząco i często są bardziej oczekiwane od pomocy finansowej. Uważamy, że jest to, co chrześcijanie powinni zrobić, dlatego apelujemy do Was :
 
  „Powiedźcie przepraszam”.
  W imieniu wszystkich brytyjskich dzieci ofiar wykorzystywania seksualnego przez Świadków Jehowy.
Nie walczę z organizacją, ja się przed nią bronię, jestem jej ofiarą!


Offline Marzena

Odp: Świat zachodni działa zdecydowanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpień, 2020, 15:01 »
Oni nie przeproszą za nic no chyba że w bardzo wymijający sposób.
 
niespodzianka, też mam uczucia


Offline HARNAŚ

 • Brak dostępu do shoutboksa
 • Wiadomości: 3 146
 • Polubień: 10449
 • Nie mów co myślisz . Myśl co mówisz.
Odp: Świat zachodni działa zdecydowanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpień, 2020, 15:48 »
No cóż popełniono list, który polityki Organizacji nie zmieni. Bardziej niż ten list ciekawią mnie komentarze pod nim zawarte.


Offline NNN

Odp: Świat zachodni działa zdecydowanie.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień, 2020, 12:20 »
   Z treści i formy listu aż bije po oczach fakt, że autorzy, redagując go doskonale sobie zdawali sprawę, iż nie obalą góry.  Ale wiedzieli też, że poinformują społeczeństwo, opinię publiczną, media i  członków tej grupy wyznaniowej o problemie i wyartykułują konkretne błędy konkretnej organizacji religijnej.  A więc chcieli nagłośnić sprawę i to im się udało. Pokazali co się złego dzieje i że dopiero niedawno coś zmieniono, ale to pochwalono. Powołano się na Biblię, zdaje się na jakiś artykuł w piśmie i tak dalej. Wszystko to w przystępnej, grzecznej  formie.


     Jest to list otwarty, a więc dołożyli starań na pewno, aby ukazał się w prasie. Milczenie organizacji, a więc brak odpowiedzi na wywołanie do tablicy  będzie ich porażką. A można się już teraz domyślać, że tą wersje obierze CK. Mimo tego wszystkiego, jest to koleiny kamyczek wrzucony do ogródka jworga, który może wybudzić dalsze osoby z letargu sekciarskiego. Kropla drąży skałę. Pokazali całemu odstępczemu światu, że nie należy siedzieć z założonymi rękami!
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpień, 2020, 12:22 wysłana przez NNN »
Nie walczę z organizacją, ja się przed nią bronię, jestem jej ofiarą!


Offline HARNAŚ

 • Brak dostępu do shoutboksa
 • Wiadomości: 3 146
 • Polubień: 10449
 • Nie mów co myślisz . Myśl co mówisz.
Odp: Świat zachodni działa zdecydowanie.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień, 2020, 16:42 »
Kto czuje się pokrzywdzony przez Org. niech próbuje swoich sił . Ja żalu do nich nie mam o swoje życie to i petycji pisać nie zamierzam . Karmić się nienawiścią też nie zamierzam , wolę dobry meczyk obejrzeć ,wziąć żonę na shopping itp. niż latać z gazetkami . Ale innym nie bronię , wolny kraj , wolność słowa i młynka do kawy .


Offline Aliki

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 333
 • Polubień: 1080
 • Ludu mój, wyjdźcie z niej! (Obj 18:4)
Odp: Świat zachodni działa zdecydowanie.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień, 2020, 18:36 »
Cała sprawa nie zamyka się w tym liście otwartym, od poniedziałku odbywają się przesłuchania. I wczoraj przedstawiciel SJ został rozłożony na łopatki - nie spodziewał się, że ktokolwiek w komisji wie o seminarium z roku 2017, na którym delegat z Biura Głównego instruował starszych w WB, jak i dlaczego należy niszczyć tajne notatki...

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/10/former-jehovahs-witness-elders-call-for-mandatory-reporting-of-child-sexual-abuse

https://www.inquirer.com/philly/news/jehovahs-witnesses-child-sexual-abuse-records-destroy-satan-video-20180709.html

Artykuły można sobie automatycznie przetłumaczyć na język polski.


Niestety napisy tylko  w języku angielskim...