Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona  (Przeczytany 20005 razy)

Offline R2D2

  • Pionier
  • Wiadomości: 700
  • Polubień: 103
  • "Umiesz mówić prawdę? Naucz się też jej słuchać. "
Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwiecień, 2015, 12:00 »
Do tej pory był......... Wszyscy umywali ręce, WTS robił z byłych członków osoby chore psychicznie.....
Trzeba było aby powstało Stowarzyszenie które znalazło Kancelarię....... I ten szczęśliwy zbieg spowodował przegraną Strażnicy.


Teraz, trzeba znaleźć chętnego ..... do przetestowania myku.
Uchwalili nowy statut w ub roku, w którym wreszcie są powiązania SJWPOLSCE i w dół..... Więc ktoś kto przyjmuje chrzest podlega całej machinie. Ale jeśli ktoś brał chrzest wcześniej, i nie zapytano go po zmianie statutu czy podtrzymuje decyzję o chrzcie.....to teoretycznie powinien mieć możliwość UNIEWAŻNIĆ chrzest bez skutków ubocznych.

CZYLI SJ musieliby uznać, że nie był ochrzczony a tym samym nie może być wykluczony ani się nie odłączył!!!!!!!!!!!!
Miłość nigdy nie ustaje..., [nie jest] jak proroctwa, które się skończą 1 Kor 13:8


Offline Janosik

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwiecień, 2015, 12:14 »
Uchwalili nowy statut w ub roku, w którym wreszcie są powiązania SJ WPOLSCE i w dół..... Więc ktoś kto przyjmuje chrzest podlega całej machinie. Ale jeśli ktoś brał chrzest wcześniej, i nie zapytano go po zmianie statutu czy podtrzymuje decyzję o chrzcie.....to teoretycznie powinien mieć możliwość UNIEWAŻNIĆ chrzest bez skutków ubocznych.

CZYLI SJ musieliby uznać, że nie był ochrzczony a tym samym nie może być wykluczony ani się nie odłączył!!!!!!!!!!!!
Dlatego oni w NSK i listach do starszych Pisza o ponownych chrztach lub chrzcie nie prawidłowym . Zachodzi pytanie czy można się powołać na nieprawidłowy chrzest aby nie być wykluczonym?
Jestem homofobem.


Offline gedeon

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Kwiecień, 2015, 13:31 »
Czy w związku z wyrokiem NSA, prokurator może zapukać do drzwi Sali Królestwa i zapytać o bezprawne przechowywanie danych osobowych wrażliwych? Czy Starsi Zboru mogą zapłacić z tego powodu grzywnę?
Zobaczymy, wszystko zmierza w tym kierunku


Cytuj
Ochrona danych osobowych
I. VADEMECUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii – zwłaszcza informatycznych – spotęgowały zagrożenie tej sfery prywatności człowieka, jaką stanowią jego dane osobowe. Poszerzenie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje, publiczne i prywatne, spowodowało, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią dotyczących jej informacji stało się utrudnione. Dostrzeżono więc konieczność objęcia tej sfery prywatności ochroną państwa.

1. Podstawa prawna.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych, określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na system ochrony danych osobowych składają się też wszystkie inne przepisy szczególne, które regulują kwestie wykorzystywania danych osobowych. Podmioty publiczne, w myśl zasady praworządności, wyrażonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie wtedy, gdy służy to wypełnieniu określonych prawem zadań, obowiązków i upoważnień.

2. Pojęcie danych osobowych.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których, bez większego wysiłku, można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Niemniej jednak danymi osobowymi nie są informacje o osobach zmarłych.

3. Dane wrażliwe (sensytywne).

    Szczególną kategorią danych osobowych są dane wrażliwe (sensytywne), których przetwarzanie jest poddane szczególnemu reżymowi. Ustawodawca zaliczył do danych wrażliwych informacje na temat:
    pochodzenia rasowego lub etnicznego,
    poglądów politycznych,
    przekonań religijnych lub filozoficznych,
    przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
    stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego
    skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Istnieje generalny zakaz przetwarzania danych wrażliwych z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwalają na to przepisy prawa.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Przetwarzanie danych przez nieuprawnionego

Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli czyn dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Nieprawidłowe przechowywanie danych

Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Udostępnianie danych osobom nieuprawnionym

Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niezgłoszenie danych do rejestru

Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niedopełnienie obowiązku poinformowania

Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwiecień, 2015, 13:33 wysłana przez gedeon »


Offline gedeon

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Kwiecień, 2015, 13:54 »
 Koniec bezprawia?


Cytuj
Jak dowiadujemy się z najnowszych doniesień, 21. 04. 2015 r.,  w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł precedensowy wyrok w toczącej się ok. 3 lata sprawie ze skargi R.R. do GIODO na nielegalne przetwarzanie przez Związek Strażnica danych osobowych. Po dwukrotnym umorzeniu przez GIODO sprawa została wniesiona do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Po jego wyroku w 2013 roku, wydanym na korzyśc R.R.,  Zwiazek Strażnica usiłował odwlec skutki sądowego odrzucenia umorzenia skargi przez GIODO, wnosząc kompletnie bezzasadną kasację, czym dał sobie czas na zmianę statutu i nazwy, prawdopodobnie mając na względzie próbę zastosowania prawa wstecz podczas ropzprawy przed NSA. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło i NSA podtrzymał decyzję WSA z 2013 roku.
Szczegółowe omówieniw sprawy i prawdopodobnych konsekwencji tego precedensowego w skali światowej postanowienia Sądu znajduje się na stronie Stpwarzyszenia „Wyzwoleni” oraz na blogu witryny komitetsadowniczy.net.
Wspólny sukces R.R., Stowarzyszenia oraz kancelarii prawnej „Świeca i Wspólnicy” powinien otworzyć nowy rozdział w zwalczaniu ohydy tajnych „komitetów sądowniczych”, shunningu i rozbijania rodzin, ohydy, której autorami są bezwzględni przywódcy organizacji przywołujący bezpodstawnie dla swoich niecnych celów autoryttet Boga w celu wymuszenia posłuszeństa na poddanych im „owieczkach”.   

http://komitetsadowniczy.blogspot.com/2015/04/wielki-sukces-w-walce-o-sprawiedliwosc.html[/b][/size]


http://komitetsadowniczy.blogspot.com/2015/04/kasacja-towarzystwa-straznica-oddalona.html
« Ostatnia zmiana: 23 Kwiecień, 2015, 22:16 wysłana przez gedeon »


Offline Światłoczuły

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwiecień, 2015, 16:25 »
Wielkie Zwycięstwo Prawdy Nad Kłamstwem!

To zwycięstwo, w tej wieloletniej batalii prawnej, otwiera wreszcie drzwi do wymuszenia na związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce” respektowania prawa cezara w sprawie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem w RP. Jak do tej pory, związkowi temu udawało się bez żadnego zażenowania okłamywać członków wyznania i naruszać prawo ustanowione przez władze państwowe (ustawa o ochronie danych osobowych).
Najwyraźniej nadchodzi czas ukrócenia takich praktyk, a konsekwencje dla Polskiej Korporacji Prawnej „Świadkowie Jehowy w Polsce” będą zapewne dotkliwe. Jest to całkowicie zgodnie z tym co napisał Paweł w Liście do Rzyman 13:3,4. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konsekwencje niepodporządkowania się prawom cezara: „Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego......Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, kto czyni źle.” BT.

Bez wątpienia w tym prawnym działaniu jest wielka zasługa osoby R.R. i jego wytrwałości w tej trudnej walce prawnej. W niemałej mierze do tego sukcesu przyczyniło się również Stowarzyszenie „Wyzwoleni”, za co składam serdeczne podziękowania.
Szczególne słowa uznania należą się Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy”, która poświęciła swój cenny czas, działając w sprawie publicznej pro bono. Pragnę wyrazić swój wielki szacunek za ich bezinteresowne działanie w tej sprawie, zarazem dołączam gorące podziękowania!
światłoczuły

http://rozpoznacieichpoichowocach.blogspot.com/2015/04/wielkie-zwyciestwo-prawdy-nad-kamstwem.html


Offline gedeon

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwiecień, 2015, 11:07 »
Odpowiadając na liczne zapytania związane z wyrokiem w NSA, wyrok nie został jeszcze zamieszczony w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search
Jak się tylko pojawi to zaraz go wkleimy.

Czekamy też za pisemnym uzasadnieniem wyroku, może to potrwać od 1 do 3 miesięcy.
Dlaczego jest tak ważne uzasadnienie wyroku? Odpowie na pytanie jak GIODO musi ten wyrok wykonać.
Będzie to tez wskazówka jak postąpić maja inni występując o swoje dane osobowe.


Offline Skarbnik

Odp: Straznica przegrywa sprawę w NSA, skarga kasacyjna do wyroku WSA odrzucona
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Kwiecień, 2015, 00:48 »
Odpowiadając na liczne zapytania związane z wyrokiem w NSA, wyrok nie został jeszcze zamieszczony w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search
Jak się tylko pojawi to zaraz go wkleimy.

Czekamy też za pisemnym uzasadnieniem wyroku, może to potrwać od 1 do 3 miesięcy.
Dlaczego jest tak ważne uzasadnienie wyroku? Odpowie na pytanie jak GIODO musi ten wyrok wykonać.
Będzie to tez wskazówka jak postąpić maja inni występując o swoje dane osobowe.

Póki co może warto poczytać uzasadnienie wyroku WSA z dnia 16 maja 2013 roku. Bądź co bądź to NSA podtrzymał tamten wyrok:

http://jw-ex.pl/wyzwoleni/ochrona-danych-osobowych/wyrok-wsa-ochrona-danych-osobowych/
« Ostatnia zmiana: 04 Maj, 2015, 13:16 wysłana przez Skarbnik »
Nie ważne kim byłem - ważne kim chcę być!
http://jw-ex.pl


Offline Stowarzyszenie Wyzwoleni

Jest już wyrok NSA z uzasadnieniem, Strażnica przegrywa, kasacja do wyroku  WSA odrzucona. Wyrok jest prawomocny.
Czekamy teraz na uzasadnienie wyroku.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Szczegóły orzeczenia
   
I OSK 1968/13 - Wyrok NSA
Data orzeczenia
   
2015-04-21    orzeczenie prawomocne
Data wpływu
   2013-08-19
Sąd
   Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
   Dariusz Chaciński
Joanna Runge - Lissowska
Małgorzata Masternak - Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
   647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Skarżony organ
   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
   Oddalono skargę kasacyjną
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Masternak - Kubiak (spr.), Sędzia NSA Joanna Runge – Lissowska, Sędzia del. WSA Dariusz Chaciński, Protokolant starszy inspektor sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 294/13 w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych oddala skargę kasacyjną
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1CB5103597
« Ostatnia zmiana: 04 Maj, 2015, 10:39 wysłana przez Stowarzyszenie Wyzwoleni »
Stowarzyszenie Wyzwoleni
http://wyzwoleni.org/
tel. +48 792-453-606


Offline Janosik

No to super :)
Jestem homofobem.


Offline gedeon

Są już w tej sprawie fachowe komentarze, na stronie LEX napisano:

Cytuj
NSA: Świadkowie Jehowy muszą usunąć dane o byłych wyznawcach

Państwo nie narusza praw kościoła do jego autonomii, gdy występuje w obronie obywatela, którego dane osobowe są nadal przetwarzane, mimo, że przestał być członkiem wspólnoty religijnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
articleImage: NSA: Świadkowie Jehowy muszą usunąć dane o byłych wyznawcach fot. Thinkstock

Były wyznawca Świadków Jehowy Roman R. zwrócił się do tego związku wyznaniowego w zborze krakowskim o zaniechanie przetwarzania jego danych osobowych. Towarzystwo Biblijne  i Traktatowe "Strażnica" - jak oficjalnie nazywało się wyznanie ( a obecnie Świadkowie Jehowy) odpowiedziało, że nie przekazuje danych Romana R. osobom trzecim.
Ta odpowiedź nie zadowoliła Romana R., który został usunięty w 2011 roku. Roman R. zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o sprawdzenie i nakazanie likwidacji informacji o nim w rejestrach związku. GIODO wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie, gdyż stwierdził, że  nie jest uprawniony do ingerencji w akta związku wyznaniowego ( w myśl art. 43 ust. 2 ustawy, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia  w odniesieniu do zbiorów kościołów i związków religijnych).
Do sądu administracyjnego skierował niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia były wyznawca.
WSA uchylił decyzję GIODO o umorzeniu postępowania. Zdaniem sądu niewłaściwe było stwierdzenie Inspektora, że jest nieuprawniony do ingerencji w zbiory związku religijnego. Powołano się przy tym na wyrok NSA z 27 marca 2013 r. o sygnaturze I OSK 932/12). We wspomnianym wyroku NSA powiedział, że według zasady wyrażonej w art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Zatem strona ma prawo oczekiwać od organu ochrony danych osobowych podjęcia ustawowych działań. Co więcej NSA podkreślił, że żadna podstawa prawna rozstrzygania o przynależności do kościołów nie może abstrahować od konstytucyjnych, ustawowych i międzynarodowych statuujących wolność wyznania i przekonań.

Skargę kasacyjną od  wyroku WSA złożył Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy. Adwokat Robert Karcz przekonywał sąd, że przedmiotem sporu jest w zasadzie adnotacja w zbiorze przy nazwisku Romana R., że przestał należeć do  wspólnoty religijnej.
- Nie wizę powodów, dla których zbiór danych osobowych nie podlega kontroli GIODO, gdy członek wspólnoty do niej przynależy, a po wystąpieniu - ten sam zbiór może być kontrolowany przez organ państwowy - mówił mec. Karcz.
Jednak NSA nie podzielił jego poglądów i oddalił kasację.
- Mamy do czynienia z sytuacją konfliktu zasad i wartości konstytucyjnych z ochroną danych osobowych - wyjaśniała sędzia Małgorzata Masterak-Kubiak.  - Chodzi o poszanowanie autonomii i niezależności związków wyznaniowych z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych - dodała.
Gdy osoba praktykująca niegdyś, a obecnie pozostająca poza kościołem czy związkiem wyznaniowym zwraca się do GIODO o ochronę, to organ ma obowiązek jej tej ochrony udzielić. Inspektor nie może uchylić się od działań z powodu braku kompetencji ( właściwości).
- Państwo nie narusza praw kościoła do jego autonomii, gdy występuje w obronie obywatela, którego dane osobowe są nadal przetwarzane, mimo, że przestał być członkiem wspólnoty religijnej - orzekł NSA.

Sygnatura akt I OSK 1968/13, wyrok z 21 kwietnia 2015 r.
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-swiadkowie-jehowy-musza-usunac-dane-o-bylych-wyznawcach

« Ostatnia zmiana: 06 Maj, 2015, 10:34 wysłana przez gedeon »


Offline R2D2

  • Pionier
  • Wiadomości: 700
  • Polubień: 103
  • "Umiesz mówić prawdę? Naucz się też jej słuchać. "
Bardzo rzetelnie powiedziane.

Konstytucja mówi że każdy ma wolność sumienia i wyznania.......

A sąd tylko dopilnował aby prawo PAŃSTWOWE było nadrzędne nad religijnym.....

Jakby wreszcie normalnie :)
Miłość nigdy nie ustaje..., [nie jest] jak proroctwa, które się skończą 1 Kor 13:8


Offline Janosik

- Mamy do czynienia z sytuacją konfliktu zasad i wartości konstytucyjnych z ochroną danych osobowych - wyjaśniała sędzia Małgorzata Masterak-Kubiak.  - Chodzi o poszanowanie autonomii i niezależności związków wyznaniowych z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych - dodała.
Gdy osoba praktykująca niegdyś, a obecnie pozostająca poza kościołem czy związkiem wyznaniowym zwraca się do GIODO o ochronę, to organ ma obowiązek jej tej ochrony udzielić. Inspektor nie może uchylić się od działań z powodu braku kompetencji ( właściwosci).
- Państwo nie narusza praw kościoła do jego autonomii, gdy występuje w obronie obywatela, którego dane osobowe są nadal przetwarzane, mimo, że przestał być członkiem wspólnoty religijnej - orzekł NSA.
................
Trafnie powiedziane. Czyli teraz każdy były Świadek Jehowy może zwrócić się do GIODO o usuniecie jego danych ze zborów? Ale kto to skontroluje, ze usunęli je?
Jestem homofobem.


Offline gedeon


................
Trafnie powiedziane. Czyli teraz każdy były Świadek Jehowy może zwrócić się do GIODO o usuniecie jego danych ze zborów? Ale kto to skontroluje, ze usunęli je?

Poczekajmy do chwili, kiedy sąd napisze uzasadnienie wyroku. To może potrwać do 3 miesięcy. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Kancelaria prawna Pana mec. Jacka Świecy z którą jesteśmy cały czas w kontakcie, zdefiniuje ścieżkę prawną, zgodną z wyrokiem.


Offline gedeon

- Mamy do czynienia z sytuacją konfliktu zasad i wartości konstytucyjnych z ochroną danych osobowych - wyjaśniała sędzia Małgorzata Masterak-Kubiak.  - Chodzi o poszanowanie autonomii i niezależności związków wyznaniowych z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych - dodała.
Gdy osoba praktykująca niegdyś, a obecnie pozostająca poza kościołem czy związkiem wyznaniowym zwraca się do GIODO o ochronę, to organ ma obowiązek jej tej ochrony udzielić. Inspektor nie może uchylić się od działań z powodu braku kompetencji ( właściwosci).
- Państwo nie narusza praw kościoła do jego autonomii, gdy występuje w obronie obywatela, którego dane osobowe są nadal przetwarzane, mimo, że przestał być członkiem wspólnoty religijnej - orzekł NSA.Brawo dla Pani Sędzi, nareszcie dostrzega się nadrzędność zasad i wartości konstytucyjnych.

To oznacza koniec samowoli związków wyznaniowych w przedmiocie przetwarzania i przechowywania danych osobowych wrażliwych.

Chociażby dla tego sukcesu, warto było powołać Stowarzyszenie Wyzwoleni, wbrew temu co głosili sceptycy.


Offline Janosik

Poczekajmy do chwili, kiedy sąd napisze uzasadnienie wyroku. To może potrwać do 3 miesięcy. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Kancelaria prawna Pana mec. Jacka Świecy z którą jesteśmy cały czas w kontakcie, zdefiniuje ścieżkę prawną, zgodną z wyrokiem.
Gedeon widzę ze robisz dobre robotę dzięki.
Jestem homofobem.