Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

DYSKUSJE DOKTRYNALNE => BIBLIA - DYSKUSJE..... => Wątek zaczęty przez: Roszada w 17 Luty, 2016, 14:24

Tytuł: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Luty, 2016, 14:24
Towarzystwo Strażnica odrzuca Bóstwo Jezusa, ale w zamian nadaje mu różne określenia, tytuły, funkcje. Pomijamy tu archanioła Michała, bo ten jest ogółowi znany.
Oto wg kategorii z różnych lat:

Biznesowe

Dyrektor

„Pan Jezus wielki Generał i Dyrektor dzieła żniwa” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 6220 [reprint] – Lord Jesus as the great General and Director of the harvest work).

Kierownik

„Pan jest kierownikiem swych spraw” (Strażnica 01.02 1919 s. 48).

„Chrystus Jezus w swej drugiej paruzji jest teraz niewidzialnie obecny i działa jako Główny Kierownik nad swym zgromadzeniem. (...) W charakterze Kierownika czyli Regenta z wyższym autorytetem Jezus podczas swej drugiej paruzji przydziela klasie swych pomazanych niewolników odpowiedzialniejszą służbę...” (Strażnica Nr 8, 1951 s. 13, art. „Podległość władzom wyższym” [ang. 15.11 1950 s. 448]).

Pełnomocnik prezesa

„Stosunek Ojca do Syna można przyrównać do stosunków, jakie istnieją między prezesem przedsiębiorstwa a jego podwładnym, który jako pełnomocnik prezesa spełnia jego życzenia” („Oto wszystko nowym czynię” 1959 s. 11-12).

Ajent

„(...) wyznaczył Jezusa, jako swego wykonawczego Ajenta, by przedsięwziął działalność przeciw Szatanowi...” (Ostateczne dni 1928 s. 39).

Agent

„Ten, który jest czynnym agentem Jehowy w stwarzaniu wszystkich rzeczy, którego imię pierwotnie było Logos, a później Jezus...” (Strażnica 15.02 1929 s. 51 [ang. 15.12 1928 s. 371]).

Potomek szefa warsztatu

„Więzy łączące Jehowę z Synem można przyrównać do stosunków między właścicielem i zarazem szefem jakiegoś warsztatu a jego potomkiem, pomagającym przy produkcji wyrobów zaprojektowanych przez ojca” („Oto wszystko nowe czynię” 1987 s. 12-13).

Robotnik

„Nie ulega wątpliwości, że właśnie do tego mistrzowskiego robotnika Bóg powiedział: »Uczyńmy człowieka na nasz obraz« (Rodzaju 1:26)” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 14).

Rzemieślnik

„(...) Bóg miał pomazać swego wielkiego Rzemieślnika, Chrystusa Jezusa” (Strażnica 15.05 1938 s. 152 [ang. 15.03 1938 s. 88]).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: od-nowa w 17 Luty, 2016, 15:47
 :-\  :o :(  ot, swawolna interpretacja CK, raz to, raz tamto.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Luty, 2016, 16:00
:-\  :o :(  ot, swawolna interpretacja CK, raz to, raz tamto.
No właśnie bo między Robotnikiem a Dyrektorem jest jakaś dla mnie różnica. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Luty, 2016, 16:06
Kolejne tytuły tym razem:

Religijne

Papież

„Bo jest Panem panów i Królem królów. – Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli – jest rzeczywistym papieżem [ang. real Pope]. – 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 321-322).

King of kings: Has the entire situation under perfect control – is the real pope. (1 Tim. 6:15; Rev. 19:16) (The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 151).

Usprawiedliwiacz

„Jehowa, uczynił Chrystusa Jezusa swym Głównym Urzędnikiem i Usprawiedliwiaczem czyli Egzekwentem sądu...” (Strażnica 01.03 1935 s. 67).

Usprawiedliwiciel

„To, co Mojżesz czynił na stosunkowo małą skalę, Jezus uczyni na skalę ogólnoziemską, a nawet wszechświatową jako, usprawiedliwiciel imienia Jehowy” (Strażnica Nr 14, 1965 s. 12).

Członek Ciała Kierowniczego

„Jedynym członkiem ciała kierowniczego, który w ciągu wszystkich dziewiętnastu stuleci się nie zmienił, jest główny członek, mianowicie niewidzialny, nieśmiertelny Jezus Chrystus. Inni członkowie ciała kierowniczego mogą w ciągu lat zmieniać się, ponieważ Bóg układa w swej organizacji członków tak, jak mu się podoba; lecz wymogi teokratyczne, stawiane ciału kierowniczemu nie doznają żadnej zmiany” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).

Pionier

„Tak jak pierwszy chrześcijański pionier Jezus, i tak jak jego uczniowie, którzy podążyli tym pionierskim szlakiem, również i dzisiaj tysiące wiernych pionierów na świecie trudzi się w takiej samej pełnoczasowej działalności" (ang. Strażnica 01.10 1950 s. 365).

Pierwszy chrześcijanin

„Nadto Jehowa położył w swym Synu Jezusie Chrystusie fundament pod chrystianizm i uczynił go pierwszym chrześcijaninem” (Chrześcijaństwo czy Chrystianizm – które z nich jest „Światłem Świata”? 1955 s. 28 [ang. s. 29]).

Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: tomek_s w 17 Luty, 2016, 16:26
Te ich neologizmy mnie rozwalają... Usprawiedliwiacz, Usprawiedliwiciel. Pewnie strażnica wymysliła czasoumilacz.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Luty, 2016, 21:26
Następne tytuły, teraz:

Rządowe, polityczne, dyplomatyczne

Wiceprezydent

„(...) noty nasze otrzymują osobiste poręczenie Wiceprezydenta banku Jehowy i potem idą jako prawne zobowiązania, ponieważ Jezus za takowe poręczył” (Strażnica 01.08 1920 s. 237 [ang. 15.07 1920 s. 220]).

Kanclerz

„W roku 1914 Jehowy Kanclerz [ang. Vicegerent] rozpoczyna panowanie...” (Strażnica 15.12 1926 s. 382; I.B.S.A. Year Book 1927, tekst do rozważań na 25 stycznia 1927 r.).

Deputowany i Ambasador

„Jehowa wydelegował swego umiłowanego Syna jako swego wielkiego Deputowanego lub Ambasadora, nazwanego Jego »Posłańcem«, by ten dokonał swojej pracy przygotowawczej” (Stworzenie 1928 s. 352).

Gubernator

„Lecz  w obecnym czasie Pan Jezus Chrystus jest Gubernatorem duchowych Izraelitów, będąc posadzony na tronie w roku 1914” (Strażnica 15.02 1937 s. 57 [ang. 15.12 1936 s. 377]).

Minister

„Jezus uczyniony został naczelnym Sługą czyli pierwszym Ministrem Jehowy [ang. Prime Minister]” (Strażnica Nr 8, 1948 s. 10, art. „Słuchanie ku zbawieniu” [ang. 01.05 1948 s. 137]).

Regent

„W charakterze Kierownika czyli Regenta z wyższym autorytetem Jezus podczas swej drugiej paruzji przydziela klasie swych pomazanych niewolników odpowiedzialniejszą służbę...” (Strażnica Nr 8, 1951 s. 13, art. „Podległość władzom wyższym” [ang. 15.11 1950 s. 448]).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Luty, 2016, 09:53
No to teraz tytuły:

Urzędowe

Naczelnik

„Chrystus Jezus jest Głową i Naczelnikiem” (Strażnica 01.02 1935 s. 35).

Werkfirer

„Jezus był werkfirerem [w ang. active agent] Jehowy przy stworzeniu wszystkich rzeczy” (Złoty Wiek 01.12 1935 s. 12; ang. Złoty Wiek 19.12 1934 s. 177).

Egzekwent

„Jehowa, uczynił Chrystusa Jezusa swym Głównym Urzędnikiem i Usprawiedliwiaczem czyli Egzekwentem sądu...” (Strażnica 01.03 1935 s. 67).

Urzędnik wykonawczy lub egzekucyjny

„Stanowisko, jako Naczelnego Wykonawczego Urzędnika Jehowy postawiło jednorodzonego Syna w najwyższym położeniu...” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 40; por. „egzekucyjny Urzędnik Jehowy” – Strażnica 01.08 1939 s. 230).

Działacz

„Chrystus Jezus, jako wielki urzędowy Działacz [w ang. official Agent] Króla Wieków, kupił całą rasę ludzką” (Strażnica 15.10 1937 s. 155 [ang. 15.03 1937 s. 90]). Por. „Jezusa jako czynnego Działacza” (Strażnica 15.12 1935 s. 380).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Luty, 2016, 13:10
Kolejne tytuły, tym razem:

Wojskowe, wojenne, egzekucyjne

Generał

„Pan Jezus wielki Generał i Dyrektor dzieła żniwa” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 6220 [reprint] – Lord Jesus as the great General and Director of the harvest work).

Główny i naczelny Dowódca

„Chrystus Jezus, Główny Dowódca sił Jehowy (...) Naczelnego Dowódcę, Chrystusa Jezusa” (Strażnica 01.07 1939 s. 199, 200 [ang. 01.05 1939 s. 135, 136]).

Marszałek polny

„Ufając w pełni Władcy Wszechświata, Jehowie Bogu, oraz Jego Marszałkowi Polnemu, Jezusowi” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 27).

Hetman

„W tym celu razem ze swym Hetmanem, Jezusem Chrystusem, wykona wyrok na materialistycznych narodach w decydującej wojnie – w Armagedonie...” (Strażnica Nr 7, 1991 s. 7).

Bojownik

„Chrystus okaże się niezwyciężonym Bojownikiem, którego rządom nigdy nie zagrozi uszczuplenie” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 17 s. 16).

Rycerz

„Pan Jezus Chrystus, chwalebny Rycerz, zetrze nieprzyjaciół w proch. (...) Chrystus Jezus, wielki Rycerz” (Strażnica 15.12 1934 s. 375, 376).

Egzekutor

„Poinformowano również, że tego niegodziwca ‛usunie i unicestwi’ wyznaczony przez Boga niebiański Egzekutor, Jezus Chrystus” (Strażnica Nr 3, 1990 s. 20).

Mściciel

„Wyznaczony przez Jehowę Mściciel Krwi, Jezus Chrystus, wkrótce przystąpi do ataku” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 15).

Pacyfista

„Jezus na ziemi, będąc podobny do baranka, zdawał się być pacyfistą, obecnie jednak jest »lwem z pokolenia Judy«” (Strażnica Nr 11, 1951 s. 6, art. pt. „Dlaczego świadkowie Jehowy nie są pacyfistami” [ang. 01.02 1951 s. 72]).

Dyktator

„(...) ci wierni (...) obejmą urząd namiestników, t.j. będą widzialnymi przedstawicielami Chrystusa na ziemi i działać będą z upoważnienia tego absolutnego i sprawiedliwego dyktatora [ang. Dictator]” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 49).

Również Jehowę Świadkowie Jehowy nazywali „absolutnym Dyktatorem swej organizacji”:

Jehovah is supreme, the Most High, and absolute Dictator over his organization (ang. Strażnica 15.08 1932 s. 243).

   „Te słowa psalmisty znajdą zupełne zastosowanie z chwilą, gdy rząd Boży obejmie władzę nad ziemią. Wówczas nie będzie tytanów, którzy by według swego widzimisie mogli przeprowadzić podział ziemi. Dyktatorami świata będą Jehowa Bóg i jego Król, Chrystus Jezus” (Złoty Wiek 15.12 1935 s. 11).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Tadeusz w 18 Luty, 2016, 13:20
Roszado wymieniłeś co najmniej kilkadziesiąt różnych tytułów, którymi WTS obdarzył Pana Jezusa  :)
Trzeba przyznać, że pod tym względem są wyjątkowo płodni i wykazują się bujną wyobraźnią  ;D
W KK podobne "tytułowanie" występuje w odniesieniu do Marii. Z tą jednak różnicą, że katolicy rzeczywiście obdarzają czcią Maryję.
Natomiast ŚJ na przestrzeni wieku coraz to bardziej umniejsza postać i znaczenie Jezusa, nie przestając jednocześnie obdarzać Go tytułami  :-\
Rodzi się więc pytanie... Jaki to ma sens?   :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Luty, 2016, 13:27
Mi się zdaje, że my co do Maryi nie mamy aż tak wielu tytułów, choć może się mylę. :)
Jeszcze jedną porcję wstawię.

Ja doszedłem do tego, że to wszystko u ŚJ z powodu tego, że odrzucają proste słowa Tomasza "Pan mój i Bóg mój!".
Do nich już nic nie trzeba dodawać.
Ale jak ktoś je reinterpretuje, odrzuca czy nie wolno mu się do Jezusa zwracać, to zaczyna się gmatwać sytuacja i na każdą okazję szuka się Jezusowi innego zajęcia. ;)
A jeśli jest tym Bogiem, jak mówił Tomasz, to te wszystkie tytuły są już zawarte w Jego osobie. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Tadeusz w 18 Luty, 2016, 13:33
Nawet jeżeli przypiszemy Tomaszowi patos i emfazę w tej wypowiedzi to i tak nie zmienia to reszty z tego, co napisałeś  :-\
Wymyślanie "funkcji" Jezusowi, wbrew chyba intencjom autorów, wręcz Go poniża i czasem nawet ośmiesza  >:(
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Luty, 2016, 13:42
Co ciekawe, jak tych tytułów specjalnie nie wyszukiwałem. Przeważnie natrafiałem na nie szukając czegoś innego i tak sobie w swym zbiorze dopisywałem.
Zresztą trudno by było znaleźć klucz do takiego szukania w literaturze (trzeba by sprawdzić wszystkie fragmenty z imieniem Jezus co jest niewykonalne, albo choć frazę "Jezus jest [był, itp.] ...").
Pewnie nie jeden jeszcze dziwny czy śmieszny tytuł by się znalazł. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Luty, 2016, 20:35
Oto ostatnie tytuły Jezusa z różnych dziedzin:

Inne

Strażnica

„To jest również wykazane łącznie z innemi miejscami (Micheasz 4:8), gdzie Chrystus (»głowa« i »ciało« – Nowe Jeruzalem) jest nazwany »Strażnicą trzody«…” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 47).

Nabuchodonozor

„Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica 01.06 1937 s. 169 [ang. 01.04 1937 s. 104]).

Tłumacz

„Chrystus Jezus w świątyni jest wielkim Sługą i Tłumaczem Jehowy” (Strażnica 15.04 1937 s. 116 [ang. 15.02 1937 s. 52]).

Wykładacz

„Lecz Jehowa, Król wielki, znalazł i przywiódł Wykładacza, Chrystusa Jezusa...” (Strażnica 15.04 1937 s. 117 [ang. 15.02 1937 s. 53]).

Czynnik

„Pismo Św. zdaje się popiera twierdzenie, że Pan Jezus Chrystus, jako wielki egzekutywny Czynnik Jehowy Boga, zrzucił Szatana z nieba...” (Strażnica 15.12 1925 s. 378).

Chirurg

„Jezus Chrystus, wielki chirurg, niezadługo dokona wielkiej operacji. Będzie ona dla świata bardzo bolesna, lecz gdy będzie dokonana, nie będzie już ucisku” (Pociecha dla ludzi 1925 s. 19).

Powinowaty

 „Ta odpłata dana będzie przez pozafiguralnego Powinowatego czyli Odkupiciela, Chrystusa Jezusa, jako porachunek za krew, którą nieprzyjaciele Jehowy przelali” (Strażnica 01.08 1939 s. 230 [ang. 01.06 1939 s. 166]).

Naczelnik Syjonu

„Po wyrugowaniu go z nieba przez Naczelnika Syjonu, mianowicie, Chrystusa Jezusa, Szatan następnie począł prześladować...” (Strażnica listopad 1946 s. 166, wydanie polonijne [ang. 01.04 1945 s. 105]).

Werkmistrz

„Hebrajczyków 1:10-12 (...) o Chrystusie Jezusie, który rzeczywiście wykonał dzieło stworzenia, jest mowa jako o stworzycielu [w ang. Creator], ponieważ Chrystus dokonał tego jako przedstawiciel Jehowy i werkmistrz [w ang. workman]...” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, „Pytania czytelników”, art. z okładki „Czy można znaleźć wodę przy pomocy różdżki?” [ang. Strażnica 15.12 1951 s. 764-765]; patrz też „werkmistrz” – Poza grobem 1934 s. 39).

Słup

„Chrystus Jezus został w ten sposób symbolicznie przedstawiony jako słup »sygnałowy«” (Strażnica Nr 16, 1948 s. 4, art. „Sygnał dla ludów” [ang. 15.01 1948 s. 21]).

Junior

„Bóg jest seniorem, a Jezus juniorem pod względem czasu istnienia, pozycji, potęgi i wiedzy” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 16).

Zbieracz

„Za naszych czasów zaopatrzenie duchowe dostarczane przez Większego Zbieracza, Jezusa Chrystusa, znacznie przewyższa to, czym pod panowaniem królów izraelskich cieszył się starożytny lud Boży (Mateusza 12:42)” (Strażnica Nr 24, 1990 s. 26).

Być może to nie wszystkie dziwne tytuły nadane Jezusowi przez Towarzystwo Strażnica. Trudno przeszukiwać wszystkie teksty z jego publikacji z lat 1879-2015.

Jeśli w przyszłości na coś się natknę to uzupełnię tu. :)

Ja chyba zacząłem to spisywać gdy przeczytałem, że Jezus to papież. ;D
A później spodobało mi się, że Jezusa nazwali członkiem Ciała Kierowniczego. ;)
Niedaleko jabłko spada od jabłoni: papież i CK. :P
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 19 Luty, 2016, 10:46
Co do bezdyskusyjnego przyjmowania dziś imienia Michał dla Jezusa i archanielskiej godności, to ono nie było kiedyś takie bezdyskusyjne.
Nie każdy Michał był Jezusem, tak jakby było ich kilku.

War in heaven: Between the two ecclesiastical powers, pagan Rome and
papal Rome.
Michael: “Who as God,” the pope. (B275; C62)
And his angels: The bishops.
With the dragon: Attempted to get the temporal power away from the civil rulers. (Rev. 2:12) (The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 114).

„I stała się bitwa na niebie. [Ap 12:7] – Pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem.
Michał. – »Który jako Bóg«, papież. – (...).
I Aniołowie jego. – Biskupi...” (Dokonana Tajemnica 1925 [1917, 1927] s. 225).

Ta książka była w obiegu do 1930. Dopiero "Światło" w 1930 ją zastąpiło (zmieniono w niej naukę na obecną).
Również archaniołów było kiedyś (do 1942 r.) więcej, a nie jeden:

„podobieństwo do gwiazd wyobraża wierność dla wszystkich niebiańskich istot – aniołów, archaniołów i wielkiej kompanii” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 386).

„Niektórym dano stanowiska i służbę jako serafinom, innym jako cherubinom, a innym jako archaniołom, innym jako aniołom, przy czym ta ostatnia nazwa oznacza »posłańców«” (The New World 1942 s. 18).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Luty, 2016, 11:34
Kolejne tytuły tym razem:

Religijne

Pionier

„Tak jak pierwszy chrześcijański pionier Jezus, i tak jak jego uczniowie, którzy podążyli tym pionierskim szlakiem, również i dzisiaj tysiące wiernych pionierów na świecie trudzi się w takiej samej pełnoczasowej działalności" (ang. Strażnica 01.10 1950 s. 365).

A jednak już w 1946 tak nazwano Jezusa:

„Ta rada Chrystusa Jezusa, pierwszego pioniera-kaznodziei ewangelii Królestwa brzmi: szukać najpierw tego Królestwa” (ang. Strażnica 15.10 1946 s. 318).

„Będzie wiele prób, które przetestują wiarę pioniera. Chrystus Jezus, pierwszy pionierski kaznodzieja ewangelii, bywał głodny, jak np. w czasie poszukiwania owocu na drzewie figowym” (ang. Strażnica 15.10 1946 s. 319).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Luty, 2016, 13:10
Russell uczył o Budowniczym, gdy porównywał nauki swoje do masonów:

„Tak właśnie jest. Wielki Mistrz, Budowniczy naszego wysokiego zakonu uznanego wolnomularstwa, Pan Jezus Chrystus, położył pod nią cały fundament” (Straż (2/2010, str. 28), kazanie C. T. Russella zatytułowane „Świątynia Boża” (The Temple of God). Pochodzi ono z 1913 roku i jest zamieszczone w tzw. Convention Reports Sermons (s. 359-365). Również opublikowane zostało ono w internecie po polsku i w oryginale angielskim, patrz http://mostholyfaith.com ).

„Również Wolnomularze uznają swego głównego Budowniczego za zabitego. To jest taki sam obraz. Wolnomularze przyjmują pierwszego Budowniczego, który został zabity, ponieważ znał tajemnicę. Taką mają teorię, że pierwszy wielki Budowniczy miał tajemne plany budowy świątyni i gdy został zabity, tajemnica tej budowy w pewnym stopniu została zagubiona. Niektóre szczegóły nie zostaną dokonane aż do zmartwychwstania. Tak więc wolnomularze jako społeczność przynajmniej teoretycznie przyznają, że oczekują na powrót owego pierwszego Mistrza Budowniczego, który stracił swe życie dawno temu za czasów Salomona z powodu tajemnicy świątyni. Tak też i wy, i ja jako pod-budowniczy, oczekujemy na powrót naszego Mistrza Budowniczego” (jw.).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Marzec, 2016, 13:41
Pastor, Diakon

„Dlatego Chrystus Jezus (...) zajmuje wszystkie urzędy, mianowicie: wielkiego Starszego i Starszego Brata w kościele (...) wielkiego Diakona (...) wielkiego Pastora czyli Pasterza ”(Strażnica 15.08 1938 s. 245 [ang. 15.06 1938 s. 181]).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Marzec, 2016, 19:30
Booz

„(...) zabrani byli do Jehowy po jego przyjściu do świątyni w przedstawicielstwie Chrystusa Jezusa, Większego Booza, który zastosował swoją zasługę na okup od roku 1922” (Strażnica 01.08 1939 s. 230).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 21 Marzec, 2016, 21:11
Co za dziwny tytuł Jehowy:

Jehowa – Większy Abraham

„Człowiek ów z uwagi na swe imię, jak też postępowanie trafnie wyobraża świętego ducha, którego Większy Abraham, Jehowa Bóg,...” (Strażnica Nr 13, 1989 s. 27).

To już prędzej Abraham, mniejszy Jehowa. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 21 Marzec, 2016, 21:15
No i szatan ma też tytuły:

Szatan – Większy Sennacheryb

„Po tym zwycięstwie Jehowy większy Sennacheryb, Szatan Diabeł, i wszystkie jego demoniczne anioły znajdą się w otchłani, gdzie będą unieruchomieni przez 1000 lat rządów odpowiednika Ezechiasza, Jezusa Chrystusa” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 15 s. 19).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 22 Marzec, 2016, 18:41
Myślałem, że archanioł ma na imię Michał, a tu okazuje się, że inaczej:

*** w76/16 s. 16 ***
Jehowa Zastępów wyśle największego ze swoich aniołów, Archanioła Jezusa Chrystusa, aby rozbił napastnicze siły większego Sennacheryba, Szatana Diabła, i pogrążył je we śnie, z którego się nigdy nie przebudzą!
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 27 Marzec, 2016, 12:39
Kolejne tytuły tym razem:

Religijne

Pionier

„Tak jak pierwszy chrześcijański pionier Jezus, i tak jak jego uczniowie, którzy podążyli tym pionierskim szlakiem, również i dzisiaj tysiące wiernych pionierów na świecie trudzi się w takiej samej pełnoczasowej działalności" (ang. Strażnica 01.10 1950 s. 365).

No i pionier w innym znaczeniu:

*** w79/6 s. 5 ***
Jak zatem widzimy, Jezus torujący drogę swym uczniom został ogłoszony „pionierem” życia, „pionierem” zbawienia, a także „pionierem” naszej wiary.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 26 Kwiecień, 2016, 19:13
Jezus – Większy Nebo

„Imię Nabuchodonozor oznacza, że »Nebo (Prorok) jest opiekunem przeciw nieszczęściu«. Imię to właściwie odnosi się do Jezusa Chrystusa, wielkiego Proroka Jehowy. (...) szatan odniósłby pomyślność w tem wojowaniu, gdyby zasłanianie i opieka nie były im dawane przez Większego Nebo, Jezusa Chrystusa” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).

Nebo to bóg babiloński. :)

*** dp rozdz. 5 s. 69 **
Widać to na przykładzie króla Nebukadneccara. Jego imię znaczy: „Nebo, strzeż dziedzica!” Nebo to babiloński bóg mądrości i rolnictwa

Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 12 Maj, 2016, 20:24
Dyrektor

„Pan Jezus wielki Generał i Dyrektor dzieła żniwa” (ang. Strażnica 01.03 1918 s. 6220 [reprint] – Lord Jesus as the great General and Director of the harvest work).

Szatan też był dyrektorem, tylko w innej firmie :):

Naczelnym dozorcą więziennym czyli dyrektorem więzienia jest sam szatan, gdyż przez oszustwo zdobył władzę nad organizacją, która fałszywie nazwana jest »chrześcijańską«” (Proroctwo 1929 s. 233).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 13 Maj, 2016, 10:36
Pierwszy chrześcijanin

„Nadto Jehowa położył w swym Synu Jezusie Chrystusie fundament pod chrystianizm i uczynił go pierwszym chrześcijaninem” (Chrześcijaństwo czy Chrystianizm – które z nich jest „Światłem Świata”? 1955 s. 28 [ang. s. 29]).

„Przeciwstawiono się w nich myśli, jakoby ta roślina unaoczniała klasę Królestwa złożoną z 144 001 chrześcijan osadzonych na tronach władzy niebiańskiej” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 15 s. 8).

Czyli Jezus też chrześcijanin. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 16 Maj, 2016, 10:33
A tu taki ciekawy tytuł:

„Ci wierni ufają w Jehowie i jego wielkim Dowódcu militarnym [ang. great military Leader]” (Strażnica bez numeru, 1938 s. 15, art. Teksty i komentarze na każdy dzień [ang. 15.08 1938 s. 243]).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Maj, 2016, 21:01
Interpretator

Wprawdzie to tytuł Jehowy, ale też udzielający się Jezusowi:

„Interpretator”: „Bóg jest Interpretatorem i Nauczycielem przez Chrystusa” (Strażnica Nr 14, 1952 s. 10 [ang. 01.02 1952 s. 79]).

Pewnie dlatego zmieniają się poglądy Towarzystwa, bo ten Interpretator zmienia interpretację. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 09 Lipiec, 2016, 18:51
Przywróciciel

„Wielki, pozafiguralny Jubileusz, Czasy Restytucyi za wszystkie rzeczy, rozpoczął się w roku 1874, kiedy to zaczęła się obecność Wielkiego Przywróciciela” (Nadszedł Czas 1919 s. 413).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: rzeski w 09 Lipiec, 2016, 20:04
A co na to sam Jezus, co mówił o tytułach, jak się na nie zapatrywał?
Szacunek dla poglądów kogoś za kogo naśladowców się uważamy polega m.in. na tym że w praktyce staramy się stosować zasady
które ten ktoś propaguje. Jest powiedzenie: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Dla mnie te wszystkie tytuły to nie tyle wyraz szacunku, raczej przerost formy nad treścią. Jezus jest prostolinijny i pokorny, czy taka ilość wybujałych tytułów zachwyca go, jeśli spojrzeć na to przez pryzmat ewangelii?
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 10 Lipiec, 2016, 19:45
Dla mnie jest tyle biblijnych tytułów Jezusa, od Syna Człowieczego, Syna Dawida, Boga z nami, Ojca Odwiecznego, po apokaliptyczne Pierwszy i Ostatni czy Słowo Boże, że nie potrzebuję jakichś specyficznych ze świeckiej nomenklatury typu Kanclerz, Wiceprezydent, Ajent, Generał itp. itd. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 14 Lipiec, 2016, 19:13
Jezus Imperatorem?

„Jego zamiarem jest, aby Jezus Chrystus miał z sobą spółuczestników w liczbie stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy będą stanowić część Jego imperjum [ang. his empire, s. 188]. W budowaniu tego imperjum Bóg nie śpieszył się, lecz postępował stale majestatycznie według swego upodobania” (Wyzwolenie 1926 s. 190).
Patrz też s. 192, 196, 239.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 14 Lipiec, 2016, 19:50
Jehowa Imperator

A jednak jest Jehowa Imperator, ale w polskiej Strażnicy oddali jako Władca :-\:

"the great Emperor of the universe, Jehovah God." (ang. Strażnica 01.10 1934 s. 292)

"z wielkim Władcą wszechświata, z Jehową Bogiem" (Strażnica 01.12 1934 s. 356)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Agalloch w 14 Lipiec, 2016, 20:18
Emperor ?!?!?

Znamy, znamy: https://www.youtube.com/watch?v=e0_55XI3vGs

 ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 15 Lipiec, 2016, 10:37
Jehowa Imperator

A jednak jest Jehowa Imperator, ale w polskiej Strażnicy oddali jako Władca :-\:

"the great Emperor of the universe, Jehovah God." (ang. Strażnica 01.10 1934 s. 292)

"z wielkim Władcą wszechświata, z Jehową Bogiem" (Strażnica 01.12 1934 s. 356)
I proszę, Jezus też Imperator:

It was at the time of this overturning that "the times of the Gentiles", as Jesus called them, began, and that God said in substance that the Gentiles should continue to rule without his interruption "until he come whose right it is" and then God would give over the government of the entire earth to him. In other words, God would then install him as Emperor or King of kings. (ang. Strażnica 01.05 1928 s. 138)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 07 Sierpień, 2016, 20:10
Wiedziałem już, ze Jezus jest Urzędnikiem Wykonawczym czy Egzekucyjnym ale nie wiedziałem, że jest też:

„Chrystus Jezus działał niewidzialnie jako wielki Urzędnik Łącznikowy Jehowy, aby utrzymać organizację w jedności ducha, zamysłu, wysiłków i działalności” (Strażnica, wyd. polonijne, maj 1951 s. 78 [ang. 15.07 1950 s. 219]).

Zdaje się, że mamy z NATO oficerów łącznikowych. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 19 Sierpień, 2016, 11:15
Kanał

„Pomyślmy, jakież to cudowne udogodnienie, że nie potrzeba składać naprzód żadnych zgłoszeń, ale o każdej porze i w każdym miejscu można się zwrócić do Boga z krótką prośbą lub słowem dziękczynnym, korzystając z pośrednictwa kanału, jakim jest Chrystus Jezus!” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 9 s. 8).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Listopad, 2016, 10:39
Określenie Jehowy

Bezpartyjny Bóg

„Wobec tego, że Bóg zawsze jest sprawiedliwy względem swych stworzeń, przeto nikogo nie może krzywdzić, ani nikogo wyróżniać. Zawsze jest bezpartyjnym. – Jakóba 3:17” (Złoty Wiek 01.01 1932 s. 7).

Nie wiem co to dla nich oznaczało w roku 1932 r., ale dziś to śmiesznie wygląda.
U Sienkiewicza Kmicic miał "partyję ludzi".
Może im chodziło o bezstronność Boga?

Edit.
Kolega mi napisał:

To jest złe tłumaczenie. "God is not partial" znaczy, że Bóg nie jest stronniczy.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: nowa w 30 Listopad, 2016, 10:56
Kanał

„Pomyślmy, jakież to cudowne udogodnienie, że nie potrzeba składać naprzód żadnych zgłoszeń, ale o każdej porze i w każdym miejscu można się zwrócić do Boga z krótką prośbą lub słowem dziękczynnym, korzystając z pośrednictwa kanału, jakim jest Chrystus Jezus!” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 9 s. 8).
Tym samym przyznają, że można, a nawet trzeba zwracać się do Pana Jezusa, a więc modlić się do Niego.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Listopad, 2016, 11:47
Tym samym przyznają, że można, a nawet trzeba zwracać się do Pana Jezusa, a więc modlić się do Niego.
Eee oni inaczej to rozumieją niż Ty:

Pośrednik (...) Jezus Chrystus (...) tylko dla pomazańców” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2010, 2011 s. 399).

„(...) jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi /ale nie: wszystkimi ludźmi/, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie na okup odpowiedni za wszystkich” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 17 s. 14).

„Jezus usługuje w charakterze współczującego Orędownika (…) Nie oznacza to, że powinniśmy się modlić do Jezusa ani że on niejako przekazuje dalej nasze prośby” (Przebudźcie się! listopad 2010 s. 21).

On "współczuje", ale nic nie robi. Siedzi na tronie i czeka na sygnał. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: nowa w 07 Grudzień, 2016, 15:38
Eee oni inaczej to rozumieją niż Ty:
Dobrze wiem o tym, Roszado  ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: tomek_s w 07 Grudzień, 2016, 21:17
Ja nie kumam jak zwracać sie do Jehowy za pośrednictwem Jezusa. Nie rozumiem "funkcji" Jezusa w tym zwracaniu.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 07 Grudzień, 2016, 21:19
Ja nie kumam jak zwracać sie do Jehowy za pośrednictwem Jezusa. Nie rozumiem "funkcji" Jezusa w tym zwracaniu.
Siedzi i podsłuchuje. ;)
Nie ma mocy nic zrobić. :)
Patrzy jak Jehowa to robi. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 16 Grudzień, 2016, 10:39
No i proszę Jezus ma nawet taki tytuł jak szatan "bóg tego świata", tylko, że z dużej litery Bóg:

„Kiedy Chrystus stanie się Bogiem tego świata i panować będzie nad wszystkiemi sprawami, czy wtedy w dalszym ciągu jeszcze organizacje polityczne wśród ludzi wybierać będą swych urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (Złoty Wiek 15.03 1933 s. 84).

To mnie zaskoczyli. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 11:30
To mnie zaskoczyli. :-\
A tu mnie ponownie zaskoczyli:

   Oto jeden z fragmentów w dwóch wersjach, o Jezusie „Bogu” i „bogu”:

„Kiedy Chrystus stanie się Bogiem tego świata i panować będzie nad wszystkiemi sprawami, czy wtedy w dalszym ciągu jeszcze organizacje polityczne wśród ludzi wybierać będą swych urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (Złoty Wiek 15.03 1933 s. 84).

„Kiedy Chrystus będzie bogiem tego świata i wykonywać będzie pełną władzę nad jego sprawami, czy tedy polityczne organizacje wśród ludzi nadal będą wybierały swoich urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (Złoty Wiek 15.11 1935 s. 6).

Widocznie Jezus zmalał przez 2 lata. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: sajmon w 30 Grudzień, 2016, 12:41
Ciekawi mnie, czy w swoich publikacjach i jak często, odnoszą do Jezusa tytuły: jedynego Pana i Zbawiciela; Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec? Tego, w którego Imię jest zbawienie  i to Imię jest największe? Przeglądając ich stronę , to zapamiętałem, że Jezus to dla nich tylko takie Stworzenie, które jest posłuszne Bogu. W pytaniach: kim jest Jezus piszą:
Cytuj
Jezus, zanim urodził się na ziemi, w odróżnieniu od pozostałych ludzi żył w niebie jako istota duchowa (Jana 8:23). Był pierwszym stworzeniem Bożym i pomagał Jehowie Bogu przy stwarzaniu. Tylko on został powołany do istnienia bezpośrednio przez Jehowę i dlatego słusznie jest nazywany Jego „jednorodzonym” Synem (Jana 1:14). Biblia nazywa go też „Słowem”, ponieważ występował w roli Rzecznika Bożego.

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%85%C5%BCki/b%C3%B3g-ma-dla-nas-dobr%C4%85-nowin%C4%99/kim-jest-jezus/

ŚJ też twierdzą:

Cytuj
W Piśmie Świętym tytułem ʼAdòn i ʼAdoním 25 razy nazwano Jehowę. Dziewięciokrotnie w tekście masoreckim przed słowem ʼAdòn występuje przedimek ha, który zawęża zastosowanie tego określenia do Jehowy (Wj 23:17; 34:23; Iz 1:24; 3:1; 10:16, 33; 19:4; Mi 4:13; Mal 3:1). Wątpliwości nie ma też we wszystkich sześciu miejscach, gdzie wyraz ʼAdòn nie jest poprzedzony przedimkiem, ale odnosi się do Jehowy, ponieważ opisano Go jako Pana (Właściciela) ziemi (Joz 3:11, 13; Ps 97:5; 114:7; Za 4:14; 6:5). A w dziesięciu miejscach, w których Jehowę nazwano ʼAdoním, jednoznaczną identyfikację umożliwia bezpośredni kontekst (Pwt 10:17; Neh 8:10; 10:29; Ps 8:1, 9; 135:5; 136:3; 147:5; Iz 51:22; Oz 12:14).

Po dodaniu do wyrazu ʼadòn końcówki aj powstaje jeszcze inna forma mnoga uwydatniająca majestat — ʼAdonáj. Kiedy wyraz ten pojawia się w tekście hebrajskim bez dodatkowego przyrostka, odnosi się tylko i wyłącznie do Jehowy i wskazuje, że jest on Panem Wszechwładnym. Jak wyjaśniono w dziele The International Standard Bible Encyclopedia (1986, t. 3, s. 157), „forma ta podkreśla, że Jahwe jako ‛Pan’ ma moc i suwerenną władzę”. Ludzie, którzy Go tak tytułują, pokazują, iż posłusznie uznają ten doniosły fakt (Rdz 15:2, 8; Pwt 3:24; Joz 7:7).
( pokreslenia moje)
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002771?q=jezus+jest+panem&p=par
Co sądzisz o takim uzasadnieniu? Nie znam się na grece ani na egzegezie biblijnej, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy to prawda.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 13:40
Cytuj
Ciekawi mnie, czy w swoich publikacjach i jak często, odnoszą do Jezusa tytuły: jedynego Pana i Zbawiciela; Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec?
Jedyny Pan w Judy 4 do dziś odnoszą do Jezusa
Zbawiciel też.
Pierwszy i Ostatni do dziś odnoszą do Jezusa (ale do Jehowy piszą małymi literami, a do Jezusa dużymi).
Alfa i Omega do 1938 r. do Jezusa
Początek i Koniec do 1938 r. do Jezusa

   „Pan Jezus odniósł się do Jana w swoim dniu i rzekł do niego, mówiąc: »Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi...« – Objawienie 1:1, 11” (Strażnica 15.09 1938 s. 284 [ang. 15.01 1938 s. 30]).

   „Władca ziemi, Chrystus Jezus, teraz przebywa w świątyni przy sprawowaniu sądu w imieniu Jehowy (...) W ten sposób klasa sługi podziwia go w świątyni według symbolicznej wizji: »Byłem w zachwyceniu ducha w dzień Pański i słyszałem za sobą głos wielki jak trąby, mówiący: Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni... « – Objawienie 1:10-20” (Strażnica 15.08 1938 s. 255 [ang. 15.12 1936 s. 382]).

A ta ich argumentacja dla mnie o Adonaj o niczym nie świadczy.
Jezus jest też Adonaj, a to Kyrios.

Robienie w ST "suwerenny Pan" z Adonaj to już przegięcie. Nie ma tam tego słowa.
Może Gorszyciel od strony filologicznej coś napisze.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: sajmon w 30 Grudzień, 2016, 14:13
Jedyny Pan w Judy 4 do dziś odnoszą do Jezusa
Zbawiciel też.
Pierwszy i Ostatni do dziś odnoszą do Jezusa (ale do Jehowy piszą małymi literami, a do Jezusa dużymi).
Alfa i Omega do 1938 r. do Jezusa
Początek i Koniec do 1938 r. do Jezusa

   

Jednym słowem podchodzą wybiórczo ergo manipulacyjnie. Uważam ,że na stronie jw.org w pytaniu: kim jest Jezus otwartym tekstem powinni napisać, że jest jedynym Panem i Zbawicielem. Myślę, że domyślasz się, czemu tak nie robią?
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 14:18
Oni nie robią takich zestawień tytułów Jezusa i Ojca jak protestanci i np. ja. :)

Cytuj
Chrystus zgodnie ze słowami „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje...” (J 17:10; por. 16:15, Mt 11:27) określany jest w Biblii imionami i tytułami, które przysługują Bogu Ojcu. Jak więc można uczyć, że Jezus jest stworzeniem, a Ojciec Stwórcą?

Pan (J 13:14);
Pan wszystkich (Dz 10:36);
Pan chwały (1Kor 2:8);
Pan mój (J 20:28; por. Ps 35:23 BT wyd. II, Tb 13:4, Jdt 5:21);
Pan panów (Ap 19:16; por. Ps 136:3);
„sam Pan pokoju” (2Tes 3:16; por. „sam Bóg pokoju” 1Tes 5:23);
Prawdziwy Bóg (1J 5:20; por. J 17:3, patrz pkt 2.11.);
Bóg (J 1:1; patrz pkt 2.2., 2.6.);
Jednorodzony Bóg (J 1:18; por. „Jednorodzony, który jest Bogiem” ks. Kow., WP);
Wielki Bóg (Tt 2:13; por. Pwt 7:21; patrz pkt 2.3.);
Bóg Mocny (Iz 9:5; por. Iz 10:21, Jr 32:18, Ap 18:8; patrz pkt 3);
Bóg mój (J 20:28; por. Ps 35:23 BT wyd. II, Tb 13:4, Jdt 5:21; patrz pkt 2.9.);
Bóg błogosławiony na wieki (Rz 9:5; por. Ps 68:20, 41:14; patrz pkt 2.26.);
Bóg z nami (Mt 1:23; por. Iz 8:10; patrz pkt 2.4.);
Bóg nasz (2P 1:1=3:18; por. Ps 95:7; patrz pkt 2.3.);

por. Hbr 1:8n. (patrz pkt 2.21.), Flp 2:6 (patrz pkt 2.23.), Kol 2:2, 9, 1:19 (NP), Iz 40:3, 35:4n., 2P 1:3 (patrz pkt 3), 2Kor 4:6, Dz 20:28, Tt 1:3.

JESTEM (J 8:24, 28, 13:19 nawiązują do słów „JESTEM KTÓRY JESTEM (...) Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” Wj 3:14; patrz pkt 2.32. oraz Iz 43:10, 52:6 NP, BP, Pwt 32:39; por. J 17:12).

Pierwszy i Ostatni (Ap 1:17; por. Iz 44:6; patrz pkt 2.5.);
Alfa i Omega (Ap 22:13; por. Ap 21:6; patrz pkt 2.5.);
Początek i Koniec (Ap 22:13; por. Ap 21:6; patrz pkt 2.5.);
Król królów (Ap 19:16; por. 1Tm 6:15);
Władca (Dz 5:31, Ap 1:5; por. 1Tm 6:15, Ap 6:10; patrz pkt 2.11.);
Zbawiciel (Dz 5:31; por. Ps 24:5);
Zbawca (Flp 3:20; por. Łk 1:47);
Sprawca zbawienia (Hbr 5:9; por. 1Kor 12:6);
Sędzia (Dz 10:42; por. Sdz 11:27);
Najwyższy Pasterz (1P 5:4; por. Ps 80:2, 23:1);
Świadek wierny i prawdomówny (Ap 3:14; por. Jr 42:5);
Prawdziwy (Ap 19:11; por. 1J 5:20);
Światłość (J 1:9; por. Iz 60:19);
Słońce (Łk 1:78, Ml 3:20; por. Ps 84:12);
Światło (Łk 2:32; por. Ps 27:1);
Moc (1Kor 1:24; por. Ps 118:14);
Święty (Dz 3:14, 1P 3:15; por. Ps 99:5, Iz 8:13);
Skała (1P 2:8; por. Ps 62:2n.);
Odwieczny Ojciec (Iz 9:5; por. Iz 63:16);
Odwieczny (Iz 9:5; por. Ha 1:12);
Stwórca (Iz 17:7, Hbr 1:10, J 1:3; por. Rdz 14:22; patrz pkt 3.1.);
Budowniczy (Hbr 3:3, Mt 16:18; por. Iz 62:5, Hbr 11:10);
Odkupiciel (Iz 59:20, Tt 2:14; por. Iz 63:16);
Wybawiciel (Rz 11:26; por. 2Sm 22:2);
Nauczyciel (J 13:14, Mt 23:8; por. Iz 54:13, 30:20);
Mistrz (Mt 23:10; por. Hi 36:22);
Oblubieniec (J 3:29; por. Iz 62:5);
Małżonek (2Kor 11:2; por. Iz 54:5);
Pocieszyciel (J 14:16; por. 2Kor 7:6, Iz 51:12);
Rzecznik (1J 2:1; por. Prz 22:23);
Wierny (Ap 19:11; por. 1J 1:9);
Prawdomówny (Ap 3:7; por. J 3:33);
Lekarz (Dz 9:34; por. Wj 15:26);
Żyjący na wieki wieków (Ap 1:18; por. Ap 4:9);
Pokój (Ef 2:14; por. Sdz 6:24);
Stróż (1P 2:25; por. Iz 27:3);
Sprawiedliwy (Dz 7:52; por. Ps 92:16, Iz 45:21).

To są tytuły biblijne, a jak widać z tego wątku, Towarzystwo wprowadza swoje inne tytuły. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gorszyciel w 30 Grudzień, 2016, 16:24
Słowo ADONAY występuje w tekście Biblii Hebrajskiej ponad 600 razy i w większości przypadków odnosi się do Jahwe. Co oni piszą, że 25 :o ?
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: sajmon w 30 Grudzień, 2016, 18:40
Oni nie robią takich zestawień tytułów Jezusa i Ojca jak protestanci i np. ja. :)

To są tytuły biblijne, a jak widać z tego wątku, Towarzystwo wprowadza swoje inne tytuły. ;)

Nie oczekuję od nich, że zestawią, choć połowę tych tytułów, jakie Pan Jezus posiada. Trzy jednak, moim zdaniem są kluczowe:
BÓG; PAN; ZBAWICIEL
To, że nie stosują tytułu ZBAWICIEL, wynika, moim zdaniem z tego, że sugeruje Bóstwo Pana Jezusa, gdyż w ST tak nazywany jest sam Bóg:
Ps 24:5
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego

Cytuj
Słowo ADONAY występuje w tekście Biblii Hebrajskiej ponad 600 razy i w większości przypadków odnosi się do Jahwe. Co oni piszą, że 25 :o ?

 ŚJ twierdzą, że określenie ʼadòn pojawia się w Pismach Hebrajskich 334 razy, natomiast tytułem ʼAdòn i ʼAdoním 25 razy nazwano Jehowę.
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002771?q=jezus+jest+panem&p=par
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 18:58
Cytuj
ŚJ twierdzą, że określenie ʼadòn pojawia się w Pismach Hebrajskich 334 razy, natomiast tytułem ʼAdòn i ʼAdoním 25 razy nazwano Jehowę.
Pewnie wszystkie te miejsca Septuaginta i NT oddają jako Kyrios.
Co jakoś ŚJ nie pomoże w dowodzeniu, że Jezus nie jest Adonaj. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 20:06
A tu mnie ponownie zaskoczyli:

   Oto jeden z fragmentów w dwóch wersjach, o Jezusie „Bogu” i „bogu”:

„Kiedy Chrystus stanie się Bogiem tego świata i panować będzie nad wszystkiemi sprawami, czy wtedy w dalszym ciągu jeszcze organizacje polityczne wśród ludzi wybierać będą swych urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (Złoty Wiek 15.03 1933 s. 84).

„Kiedy Chrystus będzie bogiem tego świata i wykonywać będzie pełną władzę nad jego sprawami, czy tedy polityczne organizacje wśród ludzi nadal będą wybierały swoich urzędników na różne urzędy? Z pewnością nie!” (Złoty Wiek 15.11 1935 s. 6).

Widocznie Jezus zmalał przez 2 lata. :-\
A tu dalej ta sprawa tego fragmentu.

Te same słowa padają w broszurze z 1932:

Christ is the god of this world (ang. Czego ci potrzeba 1932 s. 4).
W polskim „władca“ (jw. s. 4).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Grudzień, 2016, 21:10
A tu fajne porównanie szatana i Jezusa:

The devil has been the god of this world. The Lord Jesus Christ is the god of the new. (ang. Złoty Wiek 15.07 1925 s. 669).

Dwóch takich sobie bogów, jeden starego świata a drugi nowego. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 30 Grudzień, 2016, 21:19
Oni nie robią takich zestawień tytułów Jezusa i Ojca jak protestanci i np. ja. :)
U mnie też jest zestaw:

http://piotrandryszczak.pl/rownosc-ojca-i-syna.html
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gorszyciel w 31 Grudzień, 2016, 00:13
Adon pojawia się dokładnie 775 razy. Oni chyba poprawiali nawet tekst hebrajski, nie tylko grecki NT :D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Grudzień, 2016, 08:25
Adon pojawia się dokładnie 775 razy. Oni chyba poprawiali nawet tekst hebrajski, nie tylko grecki NT :D
Bo oni np. usunęli w 141 miejscach Adonaj:

„Imię Boże przywrócono również w 141 miejscach, w których tak zwani soferowie zmienili je na ’Adonáj lub ’Elohím” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1642-1643).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gorszyciel w 31 Grudzień, 2016, 14:48
Bo oni np. usunęli w 141 miejscach Adonaj:

„Imię Boże przywrócono również w 141 miejscach, w których tak zwani soferowie zmienili je na ’Adonáj lub ’Elohím” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997 s. 1642-1643).

Dobra, dobra. Ale w innym miejscu piszą, że poprawek soferów było kilkanaście. A nawet gdyby, to 775-141 nie daje liczby, o której gadają...
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Grudzień, 2016, 14:51
No są też miejsca, gdzie wg ocalałych fragmentów greckich dostawiają za Adonaj tetragram.
Odliczaja pewnie też miejsca, gdzie do ludzi zastosowano Adon.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gorszyciel w 01 Styczeń, 2017, 01:43
A jaki mają dowód, że np. w Iz 6,1 był pierwotnie Tetragram? TM ma ADONAY.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Styczeń, 2017, 09:04
A jaki mają dowód, że np. w Iz 6,1 był pierwotnie Tetragram? TM ma ADONAY.
Chciejstwo. ;)
taki sam argument jak wstawienie do NT za Kyrios. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Szear-Jaszub w 01 Styczeń, 2017, 12:33

Członek Ciała Kierowniczego

„Jedynym członkiem ciała kierowniczego, który w ciągu wszystkich dziewiętnastu stuleci się nie zmienił, jest główny członek, mianowicie niewidzialny, nieśmiertelny Jezus Chrystus. Inni członkowie ciała kierowniczego mogą w ciągu lat zmieniać się, ponieważ Bóg układa w swej organizacji członków tak, jak mu się podoba; lecz wymogi teokratyczne, stawiane ciału kierowniczemu nie doznają żadnej zmiany” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).


Takie moje przemyślenie...
Skoro Jezus jest członkiem ciała kierowniczego, które jest niewolnikiem, którego ustanowił Jezus i który daje pokarm na czas słuszny- to Jezus sam ustanowił siebie, sam daje pokarm i sam za to się oceni gdy przyjdzie. I moze być szczęśliwy że zastanie samego siebie "tak czyniacego"...

Jakież to proste i logiczne !
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Styczeń, 2017, 12:37
Widzisz, dlatego cenię sobie głosy exŚJ, bo czego ja nie dostrzegę to oni lepiej zauważą.
No super odkrycie.
Tam pewnie nic się nie trzyma kupy jak choćby to, że królestwo i Jezus od 1914 panuje, a diabeł rządzi i jest władcą. :-\
To też super dziwoląg. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Szear-Jaszub w 01 Styczeń, 2017, 12:52
Na kanale Prawda o Prawdzie było kiedyś pytanie dlaczego jest 7 wspaniałych w ciele kierowniczych ? No i było nawiązanie do 7 krasnoludków. Ale bez odpowiedzi pozostawało pytanie: kto jest sierotka Marysia?
Wielka tajemnica ujrzała światło dzienne..

PS. Jeszcze nie Ex
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Styczeń, 2017, 14:25
Sierotką jest organizacja. :)
A Jezus poślubia ją, a krasnale są świadkami. ;D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 04 Styczeń, 2017, 18:59
Zastępca Boga

„Lucyfer był duchowym stworzeniem Jehowy i stworzony był przez zastępcę Boga, Logosa” (Nowy Dzień 01.02 1937 s. 140; Jego dzieła 1934 s. 15).

Taki nietypowy tytuł. Coś jak zastępca dyrektora czy wiceprezes. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 05 Luty, 2017, 09:22
Następne tytuły, teraz:

Rządowe, polityczne, dyplomatyczne

Minister

„Jezus uczyniony został naczelnym Sługą czyli pierwszym Ministrem Jehowy [ang. Prime Minister]” (Strażnica Nr 8, 1948 s. 10, art. „Słuchanie ku zbawieniu” [ang. 01.05 1948 s. 137]).
Łoj ale i zwykłym ministrem też jest, choć wysokim ;):

„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1950 [ang. 1946] rozdz. XVIII, par. 21 – „jest onym wysokim ministrem Jehowy
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 09 Luty, 2017, 13:43
Religijne tytuły Jezusa

Papież

„Bo jest Panem panów i Królem królów. – Ma całą sytuacyę w doskonałej kontroli – jest rzeczywistym papieżem [ang. real Pope]. – 1 Tym. 6:15; Obj. 19:16” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 321-322).

King of kings: Has the entire situation under perfect control – is the real pope. (1 Tim. 6:15; Rev. 19:16) (The Revelation of Jesus Christ – According to the Sinaitic Text 1918 s. 151).

Członek Ciała Kierowniczego

„Jedynym członkiem ciała kierowniczego, który w ciągu wszystkich dziewiętnastu stuleci się nie zmienił, jest główny członek, mianowicie niewidzialny, nieśmiertelny Jezus Chrystus. Inni członkowie ciała kierowniczego mogą w ciągu lat zmieniać się, ponieważ Bóg układa w swej organizacji członków tak, jak mu się podoba; lecz wymogi teokratyczne, stawiane ciału kierowniczemu nie doznają żadnej zmiany” (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).
Łoj a tu dla odmiany, nie papież, nie członek CK ale niczym Luter :):

Reformator

   „(...) byś stał się prawdziwym narzędziem w ręku jedynego Reformatora i Mistrza, reformację którego przyjmie kiedyś cały świat, za prawdę należący do Niego, jak sam powiedział, gdy uczył nas modlić się: »Przyjdź Królestwo Twoje«” (Złoty Wiek 01.03 1927 s. 283).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: kserksess w 09 Luty, 2017, 21:35
Łoj a tu dla odmiany, nie papież, nie członek CK ale niczym Luter :):

Reformator

   „(...) byś stał się prawdziwym narzędziem w ręku jedynego Reformatora i Mistrza, reformację którego przyjmie kiedyś cały świat, za prawdę należący do Niego, jak sam powiedział, gdy uczył nas modlić się: »Przyjdź Królestwo Twoje«” (Złoty Wiek 01.03 1927 s. 283).


Roszada, naprawdę zatrzymałes się na latach dwudziestych XX wieku ?

Ale cieszy mnie to, że widzisz różnicę pomiędzy imieniem a tytułem. Gdzieś tu na tym forum ktoś próbował wmówić , że Jehowa ma wiele imion nie odróżniając własnie tytułów od jego imienia.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 15 Luty, 2017, 19:53
Wielmożny

   „W tym celu pobudził swego proroka do napisania o przyjściu Wielmożnego, który miał wyzwolić ludzkość. (...) Mojżeszowi Jehowa powiedział, że miał wzbudzić Wielmożnego, którego Mojżesz wyobrażał...” (Złoty Wiek 15.08 1927 s. 452).

No ładnie, ale nie widziałem w Biblii do Jezusa odniesienia do takiego tytułu.
Wielmożny Pan, jak ładnie. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 27 Luty, 2017, 10:21
Werkmistrz

„Hebrajczyków 1:10-12 (...) o Chrystusie Jezusie, który rzeczywiście wykonał dzieło stworzenia, jest mowa jako o stworzycielu [w ang. Creator], ponieważ Chrystus dokonał tego jako przedstawiciel Jehowy i werkmistrz [w ang. workman]...” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 s. 14, „Pytania czytelników”, art. z okładki „Czy można znaleźć wodę przy pomocy różdżki?” [ang. Strażnica 15.12 1951 s. 764-765]; patrz też „werkmistrz” – Poza grobem 1934 s. 39).
Werkmajster

„Po Jego stworzeniu wszystkie rzeczy zostały stworzone przezeń, przez Logosa, jako wykonywającego zastępcę czyli werkmajstra Bożego (Św. Jana 1:1-4;...)” (Złoty Wiek 15.11 1926 s. 164).

A przecież Logos w J 1:1-4 nie werkmajstrem nazwany ale Bogiem. ;)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 10 Marzec, 2017, 12:53
Rządca

„Ono jest również nazwane »Królestwo niebieskie« albowiem Bóg, Autor tegoż i jego Rządca Jezus Chrystus, są niebiescy” („Królestwo Boże jest bliskie” 1944 s. 8).

Choć w Biblii ŚJ występuje ten termin, ale nie co do Jezusa.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 15 Marzec, 2017, 11:05
Powiem Wam jakich mi jeszcze brakuje tytułów dla Jezusa:

"Zabijaka", skoro ma zabijać w Armagedonie.
"Mniejszy Jehowa", skoro nazwali Go zastępcą Boga (patrz powyżej).
"Archanioł Jezus"
, skoro archanioł Michał jest Jezusem.
może by się jakie inne znalazły. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 15 Marzec, 2017, 18:33
A tu takie dziś niespotykane określenia:

„Bóg wzbudził Jezusa ze śmierci, nie jako człowieka, lecz jako istotę Boską, i mianował go na wysokie stanowisko władcy świata...” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 45).

Taka istota Boska, to nie Bóg? ;)
Nawet z dużej litery. :)
Ten "władca świata" to mi się zaraz kojarzy werset, który ŚJ cytują zawsze, że szatan jest władcą tego świata.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Marzec, 2017, 20:13
A tu taki tytuł Jehowy, którego nie znałem. ;)

*** w87/9 s. 2 ***
Jako Wszechwładny Pan oraz Posiadacz-Małżonek Jehowa miał prawo wymagać wyłącznego oddania od sprzymierzonego z Nim narodu izraelskiego (Izaj. 54:5; Jer. 3:14).
Patrz też patrz też Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 312.

Jakiś Posiadacz-Małżonek. :)
Nie czytałem o takim w Biblii. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Marzec, 2017, 11:23
A ten tytuł taki ładny, jak w NATO ;D:

„»Używajcie gramofonów!« wydał niedawno rozkaz Chrystus Jezus, Naczelny Dowódca armii Jehowy” (Strażnica 15.01 1938 s. 30 [ang. 01.04 1937 s. 110]).

Bój się Boga. czego oni potrzebują by straszyć ludzi. :(
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 24 Marzec, 2017, 12:01
A ten tytuł taki ładny, jak w NATO ;D:

„»Używajcie gramofonów!« wydał niedawno rozkaz Chrystus Jezus, Naczelny Dowódca armii Jehowy” (Strażnica 15.01 1938 s. 30 [ang. 01.04 1937 s. 110]).

Bój się Boga. czego oni potrzebują by straszyć ludzi. :(

Wojna informacyjna na całego.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Marzec, 2017, 10:25
Zastępca Boga

„Lucyfer był duchowym stworzeniem Jehowy i stworzony był przez zastępcę Boga, Logosa” (Nowy Dzień 01.02 1937 s. 140; Jego dzieła 1934 s. 15).

Taki nietypowy tytuł. Coś jak zastępca dyrektora czy wiceprezes. ;)
Jest też wielki zastępca:

„Chrystus jako wielki zastępca Boga” (Czego ci potrzeba 1932 s. 27).

Dlaczego wielki?
Bo są też pomniejsi, choć równi mu ;):

"Ci, którzy połączeni będą z Chrystusem w niebie i będą mu równi, nie będą jak on dla ludzi widzialni" (Czego ci potrzeba 1932 s. 23)

„Poddaniem się pod ich mądry i życzliwy nadzór okazujemy szacunek Najwyższemu Nadzorcy – Jehowie Bogu, oraz Jego Zastępcy, Jezusowi Chrystusowi” (Strażnica Nr 24, 1989 s. 24).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 28 Marzec, 2017, 12:55
podpowiedzmy Towarzystwu inne fajne tytuły:

Sekretarz Generalny, (tak mi się skojarzyło z NATO, o którym pisał Włodek)
Generalissimus, (skoro mógł być "papieżem", to i stalinowskie tytuły może nosić)
Sekretarz Stanu, (skoro może być "ministrem", to dlaczego nie "spraw zagranicznych")
Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, (a co, nie może nim być?)
Naczelny Bankier, (wicedyrektorem banku już był)
Zegarmistrz, (dyspozytorem czasu już był)
Utylizator Odstępców, (przecież ma ich pozabijać w armagedonie)
Naczelny Epidemiolog,
Utylizator Feministek,
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Marzec, 2017, 10:38
Rozkazodawca

*** jv rozdz. 29 s. 674 ***
Świadkowie zdają sobie sprawę, że ich Rozkazodawcami są Jehowa Bóg i Jezus Chrystus, toteż mimo napotykanego sprzeciwu wytrwale głoszą orędzie Królestwa.

Toż to armia, a nie kościół. ;D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Marzec, 2017, 14:00
Jehowa Obserwator

„Jeśli zgrzeszyłem, cóż zdziałam przeciwko tobie, Obserwatorze ludzkości?(...)” (Hi 7:20)

Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Marzec, 2017, 18:43
Wzór

*** re rozdz. 23 s. 150 ***
Jezusem Chrystusem, który jest ich Wodzem, Rozkazodawcą i Wzorem (Objawienie 5:5; Przypowieści 28:1).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 07 Kwiecień, 2017, 18:18
Werkfirer

„Jezus był werkfirerem [w ang. active agent] Jehowy przy stworzeniu wszystkich rzeczy” (Złoty Wiek 01.12 1935 s. 12; ang. Złoty Wiek 19.12 1934 s. 177).

To tak z niemiecka mi brzmi. ;)

„Jezus jest stwór i początek stworzenia Bożego, jak Pismo Św, wielokrotnie oświadcza. (...) Syn był werkfirer [w ang. active agent] Jehowy przy stworzeniu wszystkich rzeczy” (Przyczyna śmierci 1932 s. 14).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 08 Kwiecień, 2017, 11:28
Werkfirer kojarzy mi się z Firerem. :-\
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 12 Kwiecień, 2017, 19:45
A tu jakiś czynnik. Chyba nie "czynnik społeczny", bo z egzekutywy partyjnej: :)

„Pismo Święte wykazuje, że Pan Jezus Chrystusa jako egzykutywny czynnik Jehowy, nasamprzód zrzucił Szatana z nieba, z jego niewidzialnego miejsca rządzącego” (Sztandar dla ludzi 1926 s. 32-33).

Był już w innej odmianie:

   „Pismo Św. zdaje się popiera twierdzenie, że Pan Jezus Chrystus, jako wielki egzekutywny Czynnik Jehowy Boga, zrzucił Szatana z nieba...” (Strażnica 15.12 1925 s. 378).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 12 Kwiecień, 2017, 19:58
czynnik egzekutywny :) dobre, dobre...
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Kwiecień, 2017, 14:42
Główny Dozorca

   „Innemi słowy, nowe stworzenie będzie pośredniczyć pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Będzie stanowić wielkiego Pośrednika, Kapłana i Króla, a którego głównym Dozorcą będzie Jezus, Głowa tego stworzenia. Będzie Reprezentantem Bożym i człowieka, będzie pośredniczył między Bogiem i człowiekiem, przyprowadzi człowieka do pierwotnej harmonji z Bogiem” (Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo 1923 s. 9).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 07 Maj, 2017, 18:41
No niestety nie znalazłem by Jezus nazywał się jak Jehowa Organizatorem. :)

„Tylko Świadkowie Jehowy – bądź to spośród ostatka pomazańców, bądź też z »wielkiej rzeszy« – jako zwarta społeczność pozostająca pod ochroną Najwyższego Organizatora mają biblijnie uzasadnioną nadzieję przeżycia nieuchronnego końca tego skazanego na zagładę systemu, w którym panuje Szatan Diabeł” (Strażnica Nr 17, 1989 s. 19).

„wielki Organizator” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. XII, akapit 2; por. Strażnica Rok CVI [1985] Nr 18 s. 8; „doskonały Organizator” – Strażnica 01.06 2011 s. 13; „Najwyższy Organizator”, „Największy Organizator” – Strażnica Nr 17, 1989 s. 19);

No ale jeśli Jehowa jest Najwyższym, wielkim, doskonałym, Największym Organizatorem, to może Jezus też jest trochę mniejszym. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 07 Maj, 2017, 21:41
Pewnie nie jeden jeszcze dziwny czy śmieszny tytuł by się znalazł. ;)
myślę że warto przeszukać ich publikacje z użyciem słowa "większy" ... wtedy można natrafić na setki tytułów.

Strzelam w ciemno że na pewno Jezus okaże się większym zegarmistrzem, większym cyrusem, większym zarządcą, itd.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 07 Maj, 2017, 23:46
oprócz słowa "większy" można także poszukać lubianego przez strażnicę słowa "pozaobrazowy"
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 08 Maj, 2017, 12:53
Te tytuły "większy" "pozaobrazowy" były na 1 stronie wątku. Słabo śledzisz teksty.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 17 Czerwiec, 2017, 11:46
Rzecznik

„Tak więc Tomasz mógł powiedzieć do Jezusa »mój Bóg« właśnie w tym sensie – uznał, że jest on przedstawicielem i rzecznikiem prawdziwego Boga” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. I, s. 976).

Rzecznik prasowy? :)
Jezus jest szefem rządu w niebie, a zarazem swoim własnym rzecznikiem?
A może nie jest jednak szefem rządu, a tylko rzecznikiem Jehowy, który tę funkcję pełni?
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: doulos w 24 Czerwiec, 2017, 21:12
No właśnie bo między Robotnikiem a Dyrektorem jest jakaś dla mnie różnica. :)
Ciekawe czy napisaliby "głową robotnika jest dyrektor" i jakby to zinterpretowali :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Grudzień, 2017, 19:36
Anioł

„A zatem Słowo, Syn Boży, mógł być także aniołem, który prowadził Izraelitów przez pustkowie i którego głosu mieli pilnie słuchać, gdyż ‛było w nim imię Jehowy’ (Wj 23:20-23; por. Joz 5:13-15)” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 974).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 19 Marzec, 2018, 20:27
Kanał

„Pomyślmy, jakież to cudowne udogodnienie, że nie potrzeba składać naprzód żadnych zgłoszeń, ale o każdej porze i w każdym miejscu można się zwrócić do Boga z krótką prośbą lub słowem dziękczynnym, korzystając z pośrednictwa kanału, jakim jest Chrystus Jezus!” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 9 s. 8).
Ciągle myślę, że już wszystkie tytuły Towarzystwa dla Jezusa mam, a tu proszę:

Interpretator, Współinterpretator tej organizacji

„Bóg uczynił Jezusa Chrystusa Głową swej widzialnej organizacji i swym współinterpretatorem tej organizacji, »wymownym [interpretatorem], jednym z tysiąca« (Ijoba 33:23)” (Strażnica polonijna maj 1951 s. 73 [ang. 15.07 1950 s. 214]).

Dziwny tytuł, sam bym nie wymyślił takiego. :)

Dla mnie Interpretatorem jest CK. ;D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 19 Marzec, 2018, 21:09
wielki interpretator ;) dobre...
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 19 Marzec, 2018, 21:14
wielki interpretator ;) dobre...
Dla mnie Wielkim Interpretatorem był F. Franz.
Ray Franz mówił, że nikt nie potrafi jak on zinterpretować Apokalipsy i nikt z CK bez ściągi tego nie zrobi, prócz jego stryja. :)
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 27 Sierpień, 2018, 19:57
Kierownik

„Pan jest kierownikiem swych spraw” (Strażnica 01.02 1919 s. 48).

„Chrystus Jezus w swej drugiej paruzji jest teraz niewidzialnie obecny i działa jako Główny Kierownik nad swym zgromadzeniem. (...) W charakterze Kierownika czyli Regenta z wyższym autorytetem Jezus podczas swej drugiej paruzji przydziela klasie swych pomazanych niewolników odpowiedzialniejszą służbę...” (Strażnica Nr 8, 1951 s. 13, art. „Podległość władzom wyższym” [ang. 15.11 1950 s. 448]).

kierownik, Główny Kierownik, ale i Kierownik i Dowódca zarazem: :)

„On jest Chrystus, Kierownik i Dowódca, przeto wszelkie stworzenie, które żyje, musi go uznawać” (Strażnica 15.10 1935 s. 315 [ang. 15.08 1935 s. 250]).

Narzędzie wielorakie...

Narzędziem Jehowy jest wyniesiony do chwały Jezus Chrystus...” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 1 s. 9; por. Strażnica Nr 16, 2000 s. 18).

Najgłówniejszym narzędziem Jehowy Boga do wywarcia Jego gniewu na niegodziwcach jest Jezus Chrystus...” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 7 s. 17).

„(...) zanim Słowo przyszedł na ziemię jako Jezus, Bóg wielokrotnie posługiwał się nim jako anielskim narzędziem mówczym...” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 2, s. 760).

Współkról, Współpasterz, Współsędzia, współwładca

   Towarzystwo Strażnica wymyśla ciągle nowe tytuły dla Jezusa (Współkról, Współpasterz), które w pewien sposób zrównują Go pod względem majestatu z Ojcem:

„W obecnym dniu sądu nad narodami Syn Dawida, Współpasterz i Współkról Jehowy, Chrystus Jezus, w dalszym ciągu oddziela ludzi...” (Strażnica Nr 1, 1993 s. 19).

„Jezus, jako współwładca Wszechwładnego Pana Jehowy” (Strażnica Nr 1, 1993 s. 9).

   „Współkról i Współsędzia” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 259).

W roku 2006 nakazano zmienić w tej książce słowa „Współkról i Współsędzia” na „Król i Sędzia” (patrz Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 6).

   Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica wprowadze pewne dziwne tytuły dla Jezusa, a później się z nich wycofuje.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 03 Wrzesień, 2019, 23:07
skoro jest już "narzędziem", to może przydałoby się nieco tytułów szczegółowych :)

czekamy na nazwanie Jezusa np. "Jezus kluczem francuskim w ręku Boga Jehowy" :)
albo "Jezus suwmiarką Boga Jehowy" :)


Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 27 Wrzesień, 2019, 21:35
Jezus Carem i autokratą
   
„Pismo Święte proponuje, aby nowy zmysł, który osiągnął kontrolę, obrał sobie przewodniczącego, głowę, i że ta głowa lub przewodniczący naszego każdego talentu ma kierować wszystkimi naszymi interesami, wszystkimi naszymi wysiłkami, powinien być Chrystus Jezus nasz Pan. Talenty te proponują, abyśmy oddali pełną władzę i moc w ręce Pańskie, aby Jego wola i słowo było naszą wolą, naszym prawem. A jak to bezpiecznym jest dla nas dopuścić takiego Cara, takiego autokratę, by kontrolował nami, stąd nauczymy się jak poznać Go jako wyobrażenie sprawiedliwości, mądrości i miłości. Bezpiecznie możemy powierzyć nasze sprawy w Jego ręce” (ang. Strażnica 15.07 1898 s. 2337 [reprint] – (...) the Scriptures propose that the new mind, having obtained the control, shall elect a Speaker, a head, – and that that head or Speaker for our every talent, directing all our interests and all our efforts, shall be Christ Jesus our Lord. They propose that we shall place full authority and power in the hands of the Lord, so that his word and will shall be our will, our law. And how safe it is for us to admit such a Czar, such an autocrat, to control us, since we have learned to know him as the very embodiment of justice, wisdom, and love. Safely we can trust our affairs in his hands).
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: lma w 27 Wrzesień, 2019, 21:47
No odjechało się WTS-owi od Biblii, że aż przykro. Zredukowali naszego Pana do jakiegoś lokalnego kacyka, bossa.

Ciekawe, jakby ktoś na zebraniu się odezwał słowami żywcem wyjętymi w Biblii, że np. żyje dla Pana, który za niego/nią umarł, albo że Chrystusowi się należy chwała... by się porobiło.

Tu ewidentnie WTS błądzi.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gremczak w 27 Wrzesień, 2019, 22:24
To ja dorzucę jeszcze dwa tytuły.
Narwaniec i Przeklinacz.
Oba mają poparcie biblijne.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: DeepPinkTool w 28 Wrzesień, 2019, 07:47
To ja dorzucę jeszcze dwa tytuły.
Narwaniec i Przeklinacz.
Oba mają poparcie biblijne.
... ale Towarzystwo chyba nigdy nie użyło tych tytułów w odniesieniu do Jezusa  ;) być może dlatego, że mają poparcie biblijne  ;) ;D >:D
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Gremczak w 28 Wrzesień, 2019, 08:18
Bo oni używają tylko tych tytułów ,które im pasują.
Tytuł: Odp: Tytuły Jezusa wg Towarzystwa
Wiadomość wysłana przez: Storczyk w 28 Wrzesień, 2019, 12:18
Tyle przeróżnych form i tytułów używali w publikacjach, ciekawe czy napisali, ze tak jak Jehowa, Jezus nazwał siebie JA JESTEM. Co prawda to nie tytuł, tylko stwierdzenie,  przez tyle lat chodzenia nie kojarzę. Bo to by zachowało tym wyznaniem w posadach.