Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.  (Przeczytany 16888 razy)

Offline gedeon

Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« dnia: 14 Lipiec, 2015, 15:57 »
Dzięki uprzejmości R.R otrzymałem uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
Ten dokument pojawi się na zewnętrznej stronie.

Udostępniamy  teraz wykładnie tego uzasadnienia dokonanej w Kancelarii Mec. Jacek Świeca

Cytuj
Dnia 2 lipca 2015 r. stronom postępowania doręczony został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt I OSK 1968/13), oddalający skargę kasacyjną Strażnicy – Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 294/13.
We wspomnianym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził zasadność wykładni zastosowanej w wyroku wydanym uprzednio przez WSA. Wbrew zarzutom podniesionym w skardze Towarzystwa Biblijnego, Sąd podkreślił, że dane osoby, która skutecznie wystąpiła ze związku wyznaniowego, podlegają ochronie realizowanej poprzez instrumenty prawne, którymi dysponuje GIODO. Ochrona ta może przejawiać się poprzez merytoryczną ocenę zasadności przetwarzania danych, sprawdzanie prawidłowości administrowania nimi oraz kontrolę okoliczności przekazywania danych osobom trzecim. Zbiory danych osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej podlegają, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, zwolnieniu z obowiązku rejestracji.  NSA w swoim wyroku uznał, że dane byłych członków wspólnot wyznaniowych stanowią zbiór odrębny od zbioru danych, który podlega wyłączeniu z obowiązku rejestracji tj. zbioru danych obecnych członków. Okolicznością przesądzającą o danym podziale jest faktyczna przynależność do danego kościoła lub związku wyznaniowego.
Sąd wskazał również, że wbrew argumentom przedstawionym przez Związek, zastosowana wykładnia nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą autonomii państwa i kościoła. Ponadto, nawiązując do zasady wolności wyznania Sąd podkreślił, że kwestia zmiany wyznania lub przekonań nie jest jedynie wewnętrzną sprawą grupy wyznaniowej i w związku z tym, podlega ocenie władz publicznych. Ochrona danych osobowych stanowi wyraz prawa do ochrony prawnej życia prywatnego, którą przewiduje art. 47 Konstytucji RP i która stanowi gwarancję demokratycznego państwa prawa.
Podsumowując, Sąd przyznał, że skarżącemu, który skutecznie wystąpił ze związku wyznaniowego, przysługuje ochrona ze strony organu ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor nie tylko błędnie umorzył postępowanie, ale również niesłusznie odmówił wydania decyzji w sprawie. Skarga kasacyjna Towarzystwa Biblijnego została oddalona. 

Małgorzata Świeca
 Senior Partner
Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i MiędzynarodowegoZ uzasadnienia wyroku jasno wynika że dokument S-77 jest przetrzymywany w Biurze Oddziału w Nadarzynie i aktach zboru w sposób nie zgodny z prawem i mamy prawo do wglądu w ten dokument a potem żądać jego usunięcia.

Aby go otrzymać musimy skutecznie wystąpić ze Związku Wyznaniowego ŚJ w Polsce.

W tym wypadku zgodnie z nowym statutem  będzie to pisemne oświadczenie o wystąpieniu z tego związku i przesłanie go na adres macierzystego zboru za poświadczeniem odbioru.

W sytuacji gdy zostajemy wykluczeni na wskutek działania "komitetu sądowniczego", tez powinniśmy przesłać takie oświadczenie o wystąpieniu z związku wyznaniowego.
Dlaczego takie postępowanie przy wykluczeniu, wykluczonemu mogą odmówić wydania dokumentu S-77 twierdząc, że wykluczenie jest stanem zawieszenia a nie stanowi skutecznego wystąpienia z związku wyznaniowego. Oświadczenie o wystąpieniu jest skutecznym sposobem zakończenia tego procesu.

Wzory pism do Biura Oddziału i zboru można pobrać tu:
https://mega.nz/#F!KRUFSYza!rRw941pBoQ4o6v8DqVN2UA


                                                                                                                                             
Cytuj
Miejscowość i data

..........................................................
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)
.........................................................
       (adres wnioskodawcy miejscowość)
.........................................................
       (adres wnioskodawcy ulica)
.........................................................
(nazwa zboru, do którego należał wnioskodawca)

Koordynator Grona Starszych
Zborowy Komitet Służby
Zbór ……………………..………………..... (nazwa zboru)
Związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce
(dawniej „Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”)
…………………………………………………….. (kod, miejscowość)
……………………………………………………… (ulica nr domu)

Ja niżej podpisany oświadczam, ze skutecznie występuje ze Związku Wyznaniowego , „Świadkowie  Jehowy w Polsce”  z dniem……………….
            Zbór (podać nazwę) Chrzest w roku…………
      (Można tu napisać uzasadnienie lub nic nie pisać)
Tym samym uznaje się, że ustają wszystkie skutki przyczynowo –prawne  które łączyły mnie z Związkiem Wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”
                  Data i podpis

Cytuj
..........................................................
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)
.........................................................
       (adres wnioskodawcy miejscowość)
.........................................................
       (adres wnioskodawcy ulica)
.........................................................
(nazwa zboru, do którego należał wnioskodawca)

Koordynator Grona Starszych
Zborowy Komitet Służby
Zbór ……………………..………………..... (nazwa zboru)
Związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce
(dawniej „Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”)
…………………………………………………….. (kod, miejscowość)
……………………………………………………… (ulica nr domu)

Korzystając z praw przysługujących mi na podstawie art. 32 ust. 1 punkty 1 – 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) ) Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 16 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 294/13, oraz wyroku, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem (sygn. akt I OSK 1968/13), oddalający skargę kasacyjną Strażnicy – Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, obecnie Świadkowie Jehowy w Polsce.
wnoszę o udzielenie informacji dotyczących mojej osoby posiadanych i przetwarzanych przez Zbór j/w Związku wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce (dawniej Związek „Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”) w poniższym zakresie:
1.   Czy Zbór posiada i przetwarza moje dane osobowe?
2.   Od kiedy i jakie moje dane osobowe posiada i przetwarza Zbór?
3.   Z jakiego źródła pozyskane zostały moje dane osobowe przez Zbór?
4.   W jakim celu, zakresie i w jaki sposób przetwarzane są moje dane osobowe przez Zbór?
5.   Czy Zbór przekazał moje dane osobowe innemu administratorowi danych, jeśli tak – proszę o podanie zakresu przekazanych danych i pełnej nazwy oraz siedziby tego administratora.
6.   Udostępnienie mi pełnej treści formularza S-77 sporządzonego w związku z moim wykluczeniem/odłączeniem oraz treści komunikatu z tym związanego wygłoszonego na Sali Królestwa, które przechowywane są przez Zbór.
7.   Przechowywanie danych, nawet bez wprowadzania ich w obieg, stanowi działanie sprzeczne z prawem, co zresztą potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

................................................
       (podpis składającego wniosek)


M: Poprawiłem formatowanie tekstu.
« Ostatnia zmiana: 07 Styczeń, 2019, 12:43 wysłana przez gedeon »


Offline Fantom

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipiec, 2015, 19:30 »
Czy mogę wysłać oświadczenie o wystąpieniu bezpośrednio do biura czy konieczne jest to,aby najpierw wysłać do byłego zboru?
''Brak sprzeciwu wobec błędu jest jego zatwierdzeniem, a niebronienie prawdy oznacza jej tłumienie''
 Ignoruję: Tusia,tomek_s


Offline gedeon

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipiec, 2015, 22:44 »
Czy mogę wysłać oświadczenie o wystąpieniu bezpośrednio do biura czy konieczne jest to,aby najpierw wysłać do byłego zboru?

Dokument o skutecznym wystąpieniu przesyłasz do macierzystego zboru, zgodnie ze wzorem.
Musisz pamiętać, ze dokumenty o Twoim odejściu lub wykluczeniu są przechowywane w zborze a kopie w Nadarzynie.
Osoby które odeszły lub zostały wykluczone przed majem 2014 miały inny statu i nie muszą skutecznie wystąpić z związku wyznaniowego ŚJ, bo nigdy nie nabyły zgodnie ze starym statutem członkostwa w tym związku.
Zgodnie z nowym statutem takie członkostwo nabywają.
Art. 73. Członkiem Związku jest każdy prawidłowo ochrzczony Świadek Jehowy, który należy do jednego ze zborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Offline M

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipiec, 2015, 10:01 »
Chciałbym napisać krótką notatkę o tym bądź co bądź bardzo ważnym nawet w skali światowej wydarzeniu po angielsku na Reddicie. Napisałem coś takiego. Dajcie znać (prośba do znających jęz. angielski) czy może tak być :). Nie jest to oficjalny komunikat, a po prostu post informujący o wydarzeniu, więc nie musi być wszystko super oficjalnie napisane.

Cytuj
Unprecedented court victory in Poland over exJW data retention

Source (in Polish): http://swiadkowiejehowywpolsce.org/index.php?topic=1438.msg12666

This is a sum of months of work by R.R (the guy that went to court over the issue of retaining the S-77 disfellowshipment form containing his personal details by the branch office, look below for scanned version of that form), "Świeca" attorney's office which did their work pro bono (free of charge) and "Wyzwoleni" exJW association in Poland.

The court ruling basically says that it is unlawful for "Jehovah's Witnesses in Poland" (a proper legal name for Watchtower in Poland as of 2014) to retain records of ex-JWs in their archives in the branch office or in the congregations. The ruling states that every such person has a right to view, manage and request deletion of records containing his personal details from their databases (which is a part of national law about storing records by any commercial or non-commercial entity).

This is huge, because before the branch office refused to hand out (or destroy all copies of) S-77 forms and any other details to the people, stating that they are not obliged by the law to do this, and also that it would be a breach of privacy because the form contains the names of judicial committee (which is no secret because these are the guys that disfellowshipped that person in the first place). Now the court can order them to do so and they cannot lawfully refuse. It's a good day for Poland and hopefully other countries this will soon be case as well.

Appendix: S-77 form from 1999 (if someone has a newer english version, please post it in the comments).


Offline Roszada

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipiec, 2015, 10:38 »
Super że to zrobiłeś.
Niech świat wie co można zrobić i jak zrobić.
No i niech wiedzą, że Polaczki nie gęsi... ;D

Czasem z Liberalem odkrywaliśmy rzeczy o których Hamerykanom się nie śniło.
Niech też na drodze prawnej biorą od nas wzór. :)


Offline M

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lipiec, 2015, 16:01 »
Odnośnik do postu na Reddicie: https://www.reddit.com/r/exjw/comments/3dd8mq/unprecedented_court_victory_in_poland_over_exjw/

Kto ma konto niech daje strzałkę w górę :).


Offline Weteran

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipiec, 2015, 16:58 »
Za uprzejmą zgodą administracji komitetsadowniczy.net podaję link do pełnego tekstu uzasadnienia wyroku NSA w sprawie R.R. z dn. 21 kwietnia 2015 roku.

http://www.komitetsadowniczy.net/Home/i-osk-1968-13---wyrok-nsa


Jak wiadomo - wygrana przez skarżącego sprawa ta stanowi precedens w skali międzynarodowej. Teraz każdy, kto skuteczniewystąpił ze związkiu wyznaniowego, może z powołaniem się na ten wyrok żadać pełnego udostęnienia zbiorów dotyczących jego danych osobowych, a następnie żądać ich usunięcia i pisemsnego poświadczenia tegoż przez związek w ciągu 14 dni. Jeśli to nie nastąpi, należy poinformować GIODO o złamaniu UODO. GIODO pownien wtedy z urzędu wszcząc sprawę i przepeowadzać kontrolę. W obecnej sytuacji związek ŚJwP powinien zostać zasypany takimi żądaniami udostępnienia i usunięcia danych przez wszystkich, którzy nie chca mieć z nim nic wspólnego.

Przypomnę jeszcze raz sentencję-kwintesencję wyroku:

Sąd wskazał również, że wbrew argumentom przedstawionym przez Związek, zastosowana wykładnia nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą autonomii państwa i kościoła. Ponadto, nawiązując do zasady wolności wyznania Sąd podkreślił, że kwestia zmiany wyznania lub przekonań nie jest jedynie wewnętrzną sprawą grupy wyznaniowej i w związku z tym, podlega ocenie władz publicznych. Ochrona danych osobowych stanowi wyraz prawa do ochrony prawnej życia prywatnego, którą przewiduje art. 47 Konstytucji RP i która stanowi gwarancję demokratycznego państwa prawa.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipiec, 2015, 17:01 wysłana przez Weteran »
Weteran

Ignoruję posty: accurate, Ebed, Efektmotyla, Efezjan, Kamil. Przebudzony, sabekk, tomek_s, ZAMOS


Offline Weteran

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipiec, 2015, 11:16 »
Podaję również link do wiadomości na powyższy temat na blogu witryny komitetsadowniczy.net. Tam też są wszystkie odnośniki.

http://komitetsadowniczy.blogspot.com/2015/07/pene-uzasadnienie-wyroku-nsa-z-21-04.html
Weteran

Ignoruję posty: accurate, Ebed, Efektmotyla, Efezjan, Kamil. Przebudzony, sabekk, tomek_s, ZAMOS


Offline M

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipiec, 2015, 11:18 »
Nie wiem czy to co napisałem o decyzji NSA w Polsce na Reddicie miało jakiś wpływ na to, ale tak czy owak cieszy fakt, że coraz więcej osób postanawia walczyć: LINK

Tłumaczenie moje:

Cytuj
Właśnie zażądałem wszystkich danych o mnie posiadanych przez ŚJ

W Danii funkcjonuje "prawo danych osobistych" które mówi, że każdy jest uprawniony do ustalenia jakie informacje dana firma, jednostka rządowa lub religia na ten przykład posiadają o Tobie w swoich bazach danych.

Teraz pozostaje poczekać i zobaczyć co za pokręcone rzeczy napisali tam o mnie i o moim wykluczeniu :).

Jeśli się do tego nie zastosują, zostaną podani na policję. Nie mogę się doczekać!

"A mury runą, runą, runą..."


Offline gedeon

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipiec, 2015, 11:15 »
Pierwsze odpisy, nie oryginały, zostały już przez Nadarzyn przesłane.

Teraz kancelaria prawna wysłała żądanie wydania dokumentu osobie R.R. zgodnie z tytułem wyroku, Gdy Nadarzyn nie zareaguje GIODO będzie musiało nałożyć sankcje na Biuro Oddziału.

Mój pełnomocnik prawny też przesłał takie żądanie do Biura Oddziału.


Offline gedeon

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpień, 2015, 14:59 »
W związku z tym, że nadal Biuro Oddziału w Nadarzynie odmawia wydania dokumentów zasłaniając się brakiem możliwości weryfikacji osobowej i wzywa do przesłania zeskanowanych dowodów osobistych. Wyjasniam że jest to działanie bezprawne i w tej sprawie należy złożyć skargę w GIODO.
W tej chwili GIODO wystosowało zapytanie do Biura Oddziału w Nadarzynie o wyjaśnienia.

Dzięki uprzejmości Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy, przedstawiam opinie prawną w tej sprawie.

UZASADNIENIE


Zgodnie z treścią artykułu 32 ustawy o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które dotyczą jej osoby, zawartych w zbiorach danych. Treść przepisu ogranicza możliwość wnioskowania tylko do osoby, której informacji dotyczą. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny:
„W sytuacji gdy o informację (lub z innym dopuszczalnym wnioskiem) zainteresowany zwraca się drogą pisemną, można przyjmować, iż jest on uprawniony, gdy znajdujący się na kopercie lub piśmie adres odpowiada temu, który figuruje w zbiorze danych.”
Oznacza to, że wymóg weryfikacji osoby wnioskującej zostaje spełniony w momencie, kiedy to na wniosku o udzielenie informacji widnieje adres nadawcy – osoby wnioskującej, wraz z wnioskiem opatrzonym podpisem tejże osoby.

Warto również wskazać na kolejny, utrwalony w doktrynie pogląd, który statuuje zasadę, iż:
„Wykonywanie praw przyznanych osobom, których dane są przetwarzane, nie może być ograniczane przez administratora w ten sposób, że uzyskanie przez nich informacji, wystąpienie z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia czy wniesienie żądania zaprzestania przetwarzania jej danych uzależnione zostanie od dopełnienia dodatkowych formalności.”
Zgodnie z powyższym, wymóg okazania kserokopii urzędowego dokumentu, w sytuacji braku wątpliwości co do osoby wnioskodawcy, uznane powinno zostać za dodatkową, zbędną formalność ograniczającą wnioskodawcy możliwość wykonywania prawa wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym taki wymóg jest ewidentną próbą ograniczenia możliwości wykonywania swojego prawa przewidzianego przepisami ustawy.
Podobne stanowisko zaprezentował Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w odpowiedzi z dnia 9 stycznia 2014r (sygn. DWRMNIE – WROA.610.1.2014) na moją skargę z dnia 3 grudnia 2013r. W odpowiedzi organ wskazał, że „ występujący z wnioskiem powinien wykazać swoje uprawnienie[…]W sytuacji gdy uprawniony zwraca się drogą pisemną, można przyjmować, iż jest on uprawniony, gdy znajdujący się na kopercie lub piśmie adres odpowiada temu, który figuruje w zbiorze danych.” Jest to potwierdzenie poglądu dominującego w doktrynie i jednoczesne potwierdzenie nieprawidłowości stawiania wymogu przedstawiania kserokopii dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Z uwagi na przytoczone argumenty, zwracam się do Państwa z ponownym wnioskiem. W sytuacji powtórnej, bezpodstawnej odmowy realizacji przysługującego mi prawa, zmuszony będę, na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych, wystosować skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.


Offline gedeon

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpień, 2015, 15:13 »
Skarga do GIODO na bezprawne działanie Biura Oddziału.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w związku z działaniami Komitetu Oddziału, organu reprezentującego związek wyznaniowy Świadkowie Jehowy w Polsce, ograniczającymi prawa do informacji na temat posiadanych i przetwarzanych przez związek danych osobowych jego członków i byłych członków tej społeczności wyznaniowej.

Uzasadnienie:
Na pisemny wniosek o informację o posiadanych i przetwarzanych danych osobowych będących w posiadaniu związku wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce, który wnioskodawca składa na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, Komitet Oddziału odmawia udzielenia informacji żądając jak sam pisze w swoim piśmie:
W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej wniosek, prosimy o przesłanie tego wniosku oraz czytelnej kserokopii urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość, zawierającego podpis oraz zdjęcie wnioskodawcy.
Warto w tym miejscu zauważyć, że spełnienie łączne powyższego warunku weryfikacji tożsamości czyli przesłanie kserokopii urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w którym obok siebie znajdą się imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zdjęcie oraz podpis osoby, wskazuje jednoznacznie na żądanie kserokopii dowodu osobistego, paszportu bądź prawa jazdy. A przecież oprócz oczekiwanych przez Komitet Oddziału danych weryfikacyjnych, znajdują się w tych dokumentach dodatkowe dane osobowe takie jak PESEL, imiona rodziców czy inne dane biometryczne. W ten oto sposób Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce wchodzi w posiadanie danych osobowych, na których przetwarzanie nie wyrażono zgody.
podpis


Offline dziewiatka

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marzec, 2016, 02:39 »
Walka z Nadarzynem to walka na drobne ustępstwa.Tam są przechowywane dane byłych świadków i nie prowadzi się na nich żadnych operacji .Jedynie na prośbę zainteresowanego ,bądź po decyzji komitetu przyłączeniowego,ewentualnie śmierci .Natomiast odrębne zbiory danych osobowych byłych świadków są w zborach.Czy można zaliczyć do przetwarzania tych danych coroczny przegląd listy wykluczonych i omawianie każdego przypadku czy aby nie złożyć wizyty takiej osobie.Jednocześnie trzeba założyć .że koperta z drukiem jest zamknięta.Ciekawe co prawnik by na to powiedział.


Blizna

  • Gość
Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwiecień, 2016, 17:40 »
Czy można zaliczyć do przetwarzania tych danych coroczny przegląd listy wykluczonych i omawianie każdego przypadku czy aby nie złożyć wizyty takiej osobie.Jednocześnie trzeba założyć .że koperta z drukiem jest zamknięta.Ciekawe co prawnik by na to powiedział.

Moim zdaniem można.
BTW nigdy nie miałam żadnej wizyty ani próby skontaktowania się ze mna.
Zastanawiam się co z tą klauzulą "na wypadek śmierci" - czy to oznacza, że jeśli umrę za X lat to oni się jakoś o tym dowiedzą? Niby skąd? Nie utrzymuję kontaktu z żadnym świadkiem Jehowy. Nawet nie spotykam dawnych znajomych.


Offline Elihu

Odp: Uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie.
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Sierpień, 2016, 14:48 »
a jeżeli ktoś został wykluczony/lub odszedł  przed 2014r., przed zmianą statusu, i choć nie musi ubiegać się o skuteczne wystąpienie z sekty, to czy może ubiegać się o s77 i zaprzestanie przetwarzania danych wraz z ich likwidacja??
"..Smakowaliby niedźwiedziom ignoranci. Brawo dla nich, tyle wiedzą, im to starczy, impotenci. Postawiłbym skok na bungee, mocowania lin odkręcił.Zatańczył jak syn Komańczy i wydałbym ryk młodzieńczy"