Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: RODO  (Przeczytany 5578 razy)

Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Sierpień, 2019, 18:23 »
               TO DALEJ NIE JEST ŻADNE PRAWO! RODO TO JEST PRAWO KTÓRE CHRONI DANE OSOBOWE!!
                  PRZYTOCZYŁEŚ ZAPIS USTAWY GDZIE PEWNE "SŁOWO" DYSKWALIFIKUJE WTS Z TYCH ZAPISÓW 
                  OGÓLNIE CAŁY ZAPIS WYKONYWALNY JEST TYLKO FAKULTATYWNIE DO INNYCH PRZEPISÓW RODO
                                 
                              ZAGADKA ZNAJDŹ TO "SŁOWO" ;)

A CO DO KARTEK TO ROZDALI JE POTRZEBNIE
NAMÓWIŁA ICH DO TEGO NAJWIĘKSZA POLSKA KANCELARIA
PRAWA W POŁĄCZENIU SIŁ Z USA. 

TEN ZAPIS NAWET DAJE KRÓTSZĄ DROGĘ W RAZIE ODMOWY
DO ZWYCIĘSTWA,NAD WtS
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpień, 2019, 18:37 wysłana przez UWAGA AWARIA »


Offline kormoran

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 195
 • Polubień: 400
 • Każda zmiana ma iść ku lepszemu
Odp: RODO
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Sierpień, 2019, 00:07 »
Myślę, że to zakończy rozmowę i puste gadanie ws "czy mają prawo przetwarzać moje dane osobowe". Jednocześnie to pokazuje dlaczego "karteczki" były niepotrzebne

Artykuł 9
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

1.  Zabrania się  przetwarzania danych  osobowych  ujawniających  pochodzenie rasowe  lub  etniczne, poglądy polityczne,  przekonania religijne  lub  światopoglądowe,  przynależność do  związków  zawodowych  oraz  przetwarzania danych  genetycznych,  danych  biometrycznych  w  celu  jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej  lub  danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a)   osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych  celach, chyba  że  prawo  Unii  lub  prawo  państwa członkowskiego przewidują, iż  osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
b)  przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązków  i  wykonywania szczególnych  praw  przez  administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
c)   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
d)  przetwarzania dokonuje się  w  ramach  uprawnionej działalności prowadzonej z  zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez  fundację, stowarzyszenie lub  inny  niezarobkowy  podmiot o  celach politycznych,  światopoglą­dowych,  religijnych  lub  związkowych,  pod  warunkiem że  przetwarzanie dotyczy  wyłącznie członków  lub  byłych członków  tego  podmiotu lub  osób  utrzymujących  z  nim  stałe  kontakty w  związku z  jego  celami oraz  że  dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
e)   przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

i inne (zapraszam do lektury)

Powołując się na m.in. na powyższy punkt, WTS MA PRAWO bez uzyskania zgody (przystąpienie do związku wyznaniowego jest domniemaną zgodą) na przetwarzanie Twoich danych. Nie trzeba się w tym temacie już więcej spinać.  W związku z powyższym "karteczki", które się pojawiły zrobiły tylko "wiatr w majtkach" niż coś znaczącego. Nawet jeśli nie podpisałeś "karteczki" mogą mieć twoją kartę Sprawozdania Głosiciela, dane typu imię, nazwisko, data chrztu ewentualnie dane kontaktowe. Ponadto informacje odnośnie Twojego statusu jako aktywny ŚJ lub ex. Tak naprawdę, "karteczki" powinny być dawane osobom do podpisania, które otrzymują dodatkowe 'przywileje', np. podczas zamianowania na sługę pomocniczego, starszego, pioniera czy misjonarza. Zwykły głosiciel - NIE POWINIEN otrzymać tej wprowadzającej w błąd "karteczki". Jest to m.in. moja sprawa sporna z WTS. Więcej info ew. na priv

Wszyscy, którzy chcą rozpętać tylko 'g..no' burzę a nie zechcieli nawet sięgnąć po tekst Rozporządzenia czy Ustawę z 2018 dot. Ochrony Danych Osobowych - zacznijcie od podstaw. Proponuję poświęcić trochę godzin i przeczytać Ustawę, Rozporządzenie i udać się na Szkolenia z zakresu RODO dla np Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Później możecie się wypowiadać.


Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Sierpień, 2019, 09:21 »
OCZYWIŚCIE ŻE JEST TO PUSTE GADANIE KOPIJESZ ZAZNACZASZ WYRYWKOWO JEDNOKANAŁOWO ARTYKUŁY KTÓRE NIJAK SIĘ MAJĄ W ŚWIETLE PROWADZONYCH OBECNIE POSTĘPOWAŃ,W KORELACJI Z INNYMI ROZPORZĄDZENIAMI DLA SĄDÓW I ORGANÓW ODNOŚNIE RODO
oczywiście nie mam zamiaru cie obrazić

ŻADEN INSPEKTOR PO SZKOLENIU RODO NIEMA NIC DO POWIEDZENIA!!!
OD OD OBRONY USTAWY CHRONIĄCEJ NASZE  DANE OSOBOWE RODO SĄ SĄDY I TO ONE JUŻ WIEDZĄ I WIEDZA WZRASTA JAK JE CHRONIĆ,
PISAĆ POZWY LAWINOWO JEST JUŻ DUŻO KANCELARII  ADWOKACKICH KTÓRE SIĘ W TYM SPECJALIZUJĄ


KAŻDA SPRAWA JEST INNA ALE NA PODSTAWIE TEJ USTAWY TAKICH MĄDRYCH Z URZĘDÓW JUŻ WALI SIĘ WYROKAMI
,
 na podstawie przepisów art. 36 ust. 3
u.p.f. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi:
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w
jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(…)
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Niemniej to sąd określa czy taka potrzeba już wygasała , śmiało powołać się na regulację art. 17 ust. 1 lit.
a) i d) RODO, zgodnie z którymi:
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;

(…)
d)dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;<PO TO BYŁY MAGICZNE KARTECZKI


jeżeli złożymy oświadczanie że nigdy już nie będziemy nigdy już ŚJ
i chcemy korzystać z prawa do bycia zapomnianym
a WTS powie że chce realizować swóje  obowiązki statutowe to może być to co najmniej dziwne
bo to dotyczy naszych danych.

-NIE CHCE JUZ MI SIĘ MÓWIC I PISAC NA TEN TEMAT KAŻDY MA WŁASNY WYBÓR
iI PROSZĘ NIE PISZCIE JUŻ NAJPIERDZIELNIEJSZYCH SPRAW i prawd O RODO ŻE NIC NIE MOŻNA ZROBIĆ, BO SYTUACJA NA RYNKU SĄDOWYM WYGLĄDA ZUPEŁNIE INACZEJ ,SĄDY WALĄ JAK DZIKI PRZEZ LAS! POJAWIAJĄ SIĘ JUŻ PIERSZE KARY JEDNA WYDANA NA BLISKO 1MILION EURO A Z CZASEM POJAWIĄ SIĘ I WIEKSZE WTS DOBRZE O TYM WIE,TO CO MOGLI ZROBIĆ OBECNIE TO TE KARTKI ,KTÓRE MOŻNA WYCOFAĆ,OBECNIE OTRZYMANIE WYROKU NA NASZĄ KORZYŚĆ JEST O WIELE WIĘCEJ PRAWDOPODOBNE JAK KIEDY-KOLWIEK
POLSKA MUSI SIE STOSOWAĆ DO ROZPORZĄDZEŃ UE BO JEDNA PRZEGRANA SPRAWA PRZED SĄDEM UE I CAŁA SYTUACJA RODO W PL LEGNIE-
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpień, 2019, 10:16 wysłana przez UWAGA AWARIA »


Offline kormoran

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 195
 • Polubień: 400
 • Każda zmiana ma iść ku lepszemu
Odp: RODO
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Sierpień, 2019, 10:13 »

 na podstawie przepisów art. 36 ust. 3
u.p.f. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi:
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w
jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(…)
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Niemniej to sąd określa czy taka potrzeba już wygasała , śmiało powołać się na regulację art. 17 ust. 1 lit.
a) i d) RODO, zgodnie z którymi:
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;

(…)
d)dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

podkreślenie dodałem

powołujesz się na art 36 ust 3 pkt e
niestety nie dotyczy on WTS
jak zaznaczyłem dotyczy on administracji państwowej lub innej służby publicznej. Kościoły i związki wyznaniowe nie mają statutu służby publicznej ani administracji publicznej / państwowej. Uregulowania prawne oparte są dodatkowo o podpisany Konkordat, na mocy której Organ Państwowy ma ograniczoną moc kontrolną nad kościołami i związkami wyznaniowymi. Oczywiście w dalszym ciągu trwa dyskusja, dotycząca zakresu ingerencji w zbiory danych osobowych.

Jeśli zaś chodzi o żądanie usunięcia danych osobowych to art. 17 ust. 1 lit.
a) - nie ma zastosowania w praktyce, ponieważ WTS broni się iż dane o tym że ktoś był ŚJ są niezbędne w celu zapobiegania np. powtórnemu chrztu.
d) - dane zbierane są i były zgodnie z prawem, więc powoływanie się na niezgodność z prawem nie ma uzasadnienia.

Oczywiście pisząc o danych osobowych, które posiada WTS, warto nadmienić iż zobowiązani są do przechowywania minimalnej ilości danych a w przypadku exŚJ mogą przechowywać formularz S-77 i S79.

Pozostałe dane można żądać usunięcia.


Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Sierpień, 2019, 10:31 »
Jeśli zaś chodzi o żądanie usunięcia danych osobowych to art. 17 ust. 1 lit.
a) - nie ma zastosowania w praktyce, ponieważ WTS broni się iż dane o tym że ktoś był ŚJ są niezbędne w celu zapobiegania np. powtórnemu chrztu.
[/quote]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myślę że sąd przychyli się do prośby ,bycia osobą zapomnianą,i nie potraktuje tego jako niezbędnego środka
ponieważ zastosował by proceduralne hochsztaplerstwo,stawiając interes WTS nad  UE ustawę RODO i nasze oświadczenie
bo cała ustawa ma przesłanki chronić nasze dane i to jest meritum
 

w takim razie trzeba by było zapytać ministra czy "chrzest ŚJ"jest ważnym interesem publicznym"
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpień, 2019, 10:59 wysłana przez UWAGA AWARIA »


Offline dziewiatka

Odp: RODO
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Sierpień, 2019, 14:57 »
Nigdy nie będzie można żądać usunięcia swoich danych z bazy danych w organizacji chyba że po śmierci. w tedy i tak są usuwane.Pracuję w ochronie i prawdziwą plagą są domorośli prawnicy ,którzy wymyślają prawne powody dla których nie można ich ani ich aut kontrolować gdy wjeżdżają bądź wyjeżdżają z terenu zakładu.Podobnie w tej sytuacji zamiast wymyślać powody lepiej przyjąć do wiadomości że organizacje takie jak WTS mają prawo przetwarzać (przechowywać) dane członków i byłych członków w sposób określony przez prawo i każdy ma prawo zapytać się jakie informacje na jego temat są przechowywane.


Offline dziewiatka

Odp: RODO
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Sierpień, 2019, 07:07 »
W tej sprawie wypowiadał się kiedyś rzecznik episkopatu czy czegoś tam w KrK dlaczego ktoś kto odchodzi od kościoła nie ma prawa do tak zwanego zapomnienia.Dobro pozostałych członków kościoła,co to ma wspólnego z WTS-em ,jakby nie patrzył to krewniaczki a także prowadzą pokrewną działalność.Dla prowadzenia statutowej działalności dane byłych są konieczne.Każdy kto w organizacji spędził dość dużo czasu to może słyszał o delikwentach ,którzy w jednej części Polski zostali wykluczeni pojechali na drugi kraniec lub za granicę i tam na nowo wzięli chrzest kub próbowali.Jestem ciekaw kiedy sąd nakazał usunąć dane byłych świadków Nadarzynowi , lub innemu kościołowi?


Offline Storczyk

Odp: RODO
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Sierpień, 2019, 08:47 »
W tej sprawie wypowiadał się kiedyś rzecznik episkopatu czy czegoś tam w KrK dlaczego ktoś kto odchodzi od kościoła nie ma prawa do tak zwanego zapomnienia.Dobro pozostałych członków kościoła,co to ma wspólnego z WTS-em ,jakby nie patrzył to krewniaczki a także prowadzą pokrewną działalność.Dla prowadzenia statutowej działalności dane byłych są konieczne.Każdy kto w organizacji spędził dość dużo czasu to może słyszał o delikwentach ,którzy w jednej części Polski zostali wykluczeni pojechali na drugi kraniec lub za granicę i tam na nowo wzięli chrzest kub próbowali.Jestem ciekaw kiedy sąd nakazał usunąć dane byłych świadków Nadarzynowi , lub innemu kościołowi?
Wypadku swiadkow to nie ma sensu znam osobiscie czlowieka nieczynnego 25 lat nawet rozmawiałam z nim o swoich watpliwosciach przyznal mi rację i mowil o swoich dość osobistych.Dzis wrocil do org i chodzi szczesliwie na zebrania z córką, ktora do tej pory byla w zawieszeniu a teraz studiuje "prawdę!Także sąd wie ,że ludzka psychika jest nieobliczlna(nie traktuja powaznie tych co zmieniają poglądy) .Zreszta nikt nikogo do orga siłą nie zaciągnął .Statut nie przewiduję wypisywania a ,ze bedac zafascynowany życiem w raju to o sprawy przyziemne nikt nie dbal ;D
Z tym chrztem pierwsze słyszę ,wrecz przeciwnie to jest tak niewielka grupka ludzi, ze pocztą pantoflowa nawet o wyjezdzajacym do Australii wszystko ze szczegółami wiedzą .Nic sie nie ukryje.Ktos kogos na fb itd


Offline dziewiatka

Odp: RODO
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Sierpień, 2019, 13:01 »
To niestety prawda nikt na siłę nie ciągnie do organizacji.Tak jak w KrK zostaje się na zawsze tak w kto wstąpi do ORG-a jest w ich szponach na zawsze.Nie ważne co myślisz,u świadków trzeba zważać na słowa bo za słowa można zostać usuniętym ze zboru.I tak zostajemy byłym świadkiem , nie człowiekiem wolnym tylko byłym świadkiem to ma swego rodzaju konsekwencje ,dla świadków pozostajesz niewidzialny chyba że potrzebują wysępić jakąś przysługę.Dla tego polecam szarą strefę organizacji nieczynny i nie podejmujący znajomości ze świadkami, tylko w tedy będziemy normalnymi sąsiadami, może to się udać bo u świadków następuje bardzo duża rotacja.


Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Sierpień, 2019, 15:19 »
tą niewidzialność dobrze znam choć nie byłem wykluczony ,od lat przyglądam sie takim osobą kiedy to np. skłócona mamuśka
pod pozorem tego że 18letnia córka wykluczona, odcina jej dopływ finansów przepisuje mieszkanie na kogoś innego wymienia wkładkę w zamku do drzwi.

albo brat prowadzący firme mówi do zatrudnionego u siebie brata który ma 15lat kredytu na karku "wiesz stary jakie sa zasady masz 7dni"
i tych debilnych przypadków można by tak  tysiące mnożyć i mnożyć zapewne sa takie o których nawet nie słyszałem i pewnie bardziej treściwe

przerodziło się to bardziej w znęcanie psychiczne, a osoby wiedzące o takiej furtce bardzo często z niej korzystają
pokazując jacy oni sa przykładni i sprawiedliwi do kości,nawet strasi widząc taka sytuacje przeginania nie sa w stanie odwrócić sytuacji
a wichrzyciele się cieszą
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpień, 2019, 15:53 wysłana przez UWAGA AWARIA »


Offline Aliki

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 255
 • Polubień: 728
 • Ludu mój, wyjdźcie z niej! (Obj 18:4)
Odp: RODO
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Sierpień, 2019, 18:39 »
My tu sobie gadu gadu, a   w drugim zborze (!) ogłoszono że nie jestem już SJ! W zborze w którym byłam parę lat temu  ::)
Ale mi robią reklamę...
Spotkaliście się z czymś takim?


Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Sierpień, 2019, 19:34 »
My tu sobie gadu gadu, a   w drugim zborze (!) ogłoszono że nie jestem już SJ! W zborze w którym byłam parę lat temu  ::)
Ale mi robią reklamę...
Spotkaliście się z czymś takim?


tak są takie stare pierdzielenia w zaleceniach,aby tak robić od czego już się odchodzi
zapewne zrobił to jakiś mądry który bardzo sie cieszył kiedy byłaś na zebraniach i mówił ci za każdym razem że się cieszy że cie widzi  ;)
chronią trzodę...dosłownie trzeba to rozumieć :D ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpień, 2019, 19:35 wysłana przez UWAGA AWARIA »


Offline dziewiatka

Odp: RODO
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Sierpień, 2019, 08:29 »
Z tego co pamiętam były to wyjątkowe sytuacje,np ktoś był bardzo znany,starszy ,pionier lub przewidywana działalność odstępcza.


Offline Aliki

 • Głosiciel
 • Wiadomości: 255
 • Polubień: 728
 • Ludu mój, wyjdźcie z niej! (Obj 18:4)
Odp: RODO
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Sierpień, 2019, 16:00 »
W moim przypadku wchodzą zatem w grę dwa czynniki - w tym ten ostatni  :)


Offline UWAGA AWARIA

Odp: RODO
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Sierpień, 2019, 17:08 »
Dzisiaj po wstępnej analizie  8-) tak sobie sam sie zastanawiam  w pewnej sprawie  ::)

w jakiej bazie , i jak zabezpieczonej ,w jaki sposób, biuro oddziału przechowuje dane na temat
wybryków pedofilskich współbraci ,oczywiście chodzi o zasady RODO,czy one są zabezpieczone w odpowiedni sposób?
bo wszyscy wiedzą że przez lata takie dane były gromadzone,


i czy  w związku z tym WTS nie poczuwa się do zgłoszenia tego odpowiednim organom? 8-)

a tak cos mnie naszło w związku z powołaną ostatnio komisją.