Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

INNE RELIGIE, WYZNANIA, ATEIZM... => KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE => Wątek zaczęty przez: Roszada w 29 Maj, 2015, 16:28

Tytuł: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Maj, 2015, 16:28
Adwentyści Dnia Siódmego to wyznanie, któremu również poświęciłem wiele uwagi i polemik. Był czas, że jakbym zapominał o ŚJ, a zajmował się ich literaturą.
Interesowała mnie przede wszystkim E. White, ich prorokini.

Epizody z życia Ellen G. White według jej autobiografii (cz. 1)
Epizody z życia Ellen G. White według jej autobiografii (cz. 2)

O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz. 1)
O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz. 2)

Później przyszedł czas na porównywanie jej i adwentystów ze ŚJ:

Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy – niektóre podobieństwa i różnice w ich naukach (cz. 1)
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy – niektóre podobieństwa i różnice w ich naukach (cz. 2)
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy – niektóre podobieństwa i różnice w ich naukach (cz. 3)
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy – niektóre podobieństwa i różnice w ich naukach (cz. 4)

Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell – podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz. 1)
Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell – podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz. 2)

„Czasy końca” według adwentystów i Towarzystwa Strażnica
2300 wieczorów i poranków w naukach adwentystów i Świadków Jehowy

No i było też sporo artykułów o szabacie, niedzieli, pokarmach, itp.
Wszystkie są one opublikowane tu:

http://www.piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego.html
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Maj, 2015, 18:32
Humorystyczna scenka.

W latach 80. XX w. był jak wiadomo kryzys żywnościowy, nie tylko w sklepach.
Adwentyści w tych latach dość często w Gdańsku robili otwarte wykłady poprzedzane akcjami plakatowymi rozwieszanymi na mieście.
Oczywiście były podawane tytuły wykładów (zawsze kilka) wśród nich i jakieś "Jarskie odżywianie" czy "Biblijna dieta".

Wyobraźcie sobie co się działo w gdańskim zborze gdy ktoś im dopisał na kilku plakatach: "Darmowa degustacja serów".

Opowiadał mi człowiek, który był na tym wykładzie. Przyszło sporo ludzi i zaraz na początku pytali się o te sery. ;D
Pastor wpadł we wściekłość. Bo najpierw cieszył się, że tyle ludzi przyszło na wykład, a później okazało się, że oni po sery, a nie słuchać. :)

Sam widziałem później taki wiszący plakat i to na miejscu dość centralnym, bo na ówczesnym Państwowym Domu Towarowym tzw. PDT.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Natan w 18 Czerwiec, 2015, 19:43
Moje doświadczenia z adwentystami są dwojakie.

Spotykałem adwentystów ewangelicznych, o profilu bardziej biblijnym i protestanckim. Tacy nie akcentowali zbytnio roli Ellen G. White i specyficznie adwentystycznych doktryn i praktyk. Byli otwarci na innych chrześcijan i inne denominacje oraz potrafili dostrzec tam pewne dobro. Potrafili uszanować moją odrębność wyznaniową i nie próbowali mnie werbować do swego Kościoła. Nie narzucali mi szabatu ani diety koszernej. Jeden z nich - wybitny uczony adwentystyczny - jest moim serdecznym przyjacielem. W budujący sposób wymieniamy ze sobą myśli i wspieramy się wzajemnie, także w różnych praktycznych sprawach, zmartwieniach i potrzebach.

Spotkałem jednak i takich, którzy próbowali mi narzucać szabat albo wmawiać, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest dla mnie, jako byłego Świadka jedyną dopuszczalną opcją, jako "Kościół ostatków", czyli jedyny prawdziwy Kościół czasów ostatecznych. Skąd my znamy te "ostatki"? Jeden z nich obraził się na mnie, gdy zakwestionowałem doktrynę 1844 roku, bo to dla mnie odpowiednik strażnicowego 1914 roku. 

Wśród adwentystów można spotkać szczerych, pokornych chrześcijan, jak też osoby o bardziej sekciarskim podejściu. Ale to chyba można powiedzieć o większej liczbie wyznań.

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Mario w 18 Czerwiec, 2015, 19:52
Moje doświadczenia z adwentystami są dwojakie.

Spotykałem adwentystów ewangelicznych, o profilu bardziej biblijnym i protestanckim. Tacy nie akcentowali zbytnio roli Ellen G. White i specyficznie adwentystycznych doktryn i praktyk. Byli otwarci na innych chrześcijan i inne denominacje oraz potrafili dostrzec tam pewne dobro. Potrafili uszanować moją odrębność wyznaniową i nie próbowali mnie werbować do swego Kościoła. Nie narzucali mi szabatu ani diety koszernej. Jeden z nich - wybitny uczony adwentystyczny - jest moim serdecznym przyjacielem. W budujący sposób wymieniamy ze sobą myśli i wspieramy się wzajemnie, także w różnych praktycznych sprawach, zmartwieniach i potrzebach.

Spotkałem jednak i takich, którzy próbowali mi narzucać szabat albo wmawiać, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest dla mnie, jako byłego Świadka jedyną dopuszczalną opcją, jako "Kościół ostatków", czyli jedyny prawdziwy Kościół czasów ostatecznych. Skąd my znamy te "ostatki"? Jeden z nich obraził się na mnie, gdy zakwestionowałem doktrynę 1844 roku, bo to dla mnie odpowiednik strażnicowego 1914 roku. 

Wśród adwentystów można spotkać szczerych, pokornych chrześcijan, jak też osoby o bardziej sekciarskim podejściu. Ale to chyba można powiedzieć o większej liczbie wyznań.Mam podobne doświadczenia ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Czerwiec, 2015, 19:54
Wśród adwentystów można spotkać szczerych, pokornych chrześcijan, jak też osoby o bardziej sekciarskim podejściu. Ale to chyba można powiedzieć o większej liczbie wyznań.

To raczej już tylko formalnie adwentyści. To raczej już protestanci.
Adwentysta ma zaczynać każdą rozmowę od szabatu.
Wszak E. White mówiła, że przykazanie o szabacie zostało przez Boga specjalnie podkreślone jako najważniejsze:

Szabat najważniejszym przykazaniem Dekalogu

   „W arce znajdował się złoty dzban z manną, laska Aarona, która zapączkowała i kamienne tablice, które składały się podobnie jak książka. Jezus otworzył je i ujrzałam dziesięć przykazań, wypisanych na nich palcem Bożym. Na jednej tablicy były cztery, a na drugiej sześć. Te cztery na pierwszej tablicy promieniowały jaśniej, niż pozostałych sześć. Ale czwarte, przykazanie o Sabacie, promieniowało ponad wszystkie; gdyż Sabat został odłączony, aby był zachowywany na cześć świętego imienia Bożego. Święty Sabat wyglądał chwalebnie - dookoła niego znajdował się krąg chwały” (Wczesne pisma E. G. White, 1999, s. 20 [widzenie z roku 1847]; por. Doświadczenia i widzenia oraz dary Ducha E. G. White, Warszawa 1930, s. 20).

Gdyby wszyscy święcili szabat

Gdyby powszechnie święcono sobotę, myśli i uczucia ludzi skierowane byłyby ku Stworzycielowi, jako Temu, któremu należy się cześć, i nie byłoby bałwochwalców, ateistów i odstępców. Przestrzeganie soboty jest znakiem wierności wobec prawdziwego Boga (...) Poselstwo, wzywające ludzi do oddania czci Bogu i zachowywania Jego przykazań, skłania ich do przestrzegania szczególnie czwartego przykazania” (Wielki bój E. G. White, 1983, s. 338-339).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Czerwiec, 2015, 22:29
Dziś dostałem dwie rzeczy:

książkę adwentystów pt. Trójca (2005), w której wspominają szeroko swój okres antytrynitarny (264 strony, trzech autorów zagranicznych, 2002).

broszurę odłamu adwentystycznego Filadelfia w której jest art. krytyczny pt. Porównanie zasad wiary obowiązujących w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przed rokiem 1914 i obecnie

Mam co studiować. :-\
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Mario w 23 Czerwiec, 2015, 22:33
Dziś dostałem dwie rzeczy:

książkę adwentystów pt. Trójca (2005), w której wspominają szeroko swój okres antytrynitarny (264 strony, trzech autorów zagranicznych, 2002).

broszurę odłamu adwentystycznego Filadelfia w której jest art. krytyczny pt. Porównanie zasad wiary obowiązujących w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przed rokiem 1914 i obecnie

Mam co studiować. :-\

Zapodaj jakieś ciekawe info z publikacji ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Czerwiec, 2015, 22:38
Na razie nie czytałem, dziś przyniesiono mi.

Ale z innej beczki:
Adwentyści i kapłaństwo kobiet

Na oficjalnej stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poinformowano, że zaczynają oni przegłosowywać w poszczególnych regionach świata "ordynowanie kobiet" na duchownych:

http://www.adwentysci.waw.pl/index.php?subaction=showfull&id=1386157148&archive=&start_from=&ucat=19

No cóż, zapowiedziane odstępstwo szerzy się. ;D
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Czerwiec, 2015, 10:13
broszurę odłamu adwentystycznego Filadelfia w której jest art. krytyczny pt. Porównanie zasad wiary obowiązujących w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przed rokiem 1914 i obecnie

Mario!
Ten art. jest tu:

http://www.filadelfiamedia.com/artykuly_pdf/filadelfia172015.pdf

Patrz s. 17.

Ale on nie omawia wielu wierzeń, a tylko kilka zawartych w głównych zasadach wiary adwentystów.
Nic, albo prawie nic, mi nie wniósł do mej wiedzy. :-\
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 26 Czerwiec, 2015, 11:27
Zapodaj jakieś ciekawe info z publikacji ;)

Na razie nie z publikacji, ale z ich oficjalnej strony:

Trójca w historii Kościoła Adwentystycznego

http://www.adwentysci.waw.pl/felieton.php?subaction=showfull&id=1253565538&archive=&start_from=&ucat=13

Zauważ wyodrębniają 4 okresy w swej historii:

1) Okres do roku 1890 – niepodzielne rządy antytrynitaryzmu.
2) Lata 1890-1900 – trynitaryzm w powijakach.
3) Lata 1900-1931 – burzliwy okres przejściowy.
4) Lata 1931-1957 – na scenę wkracza trynitaryzm.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Sierpień, 2015, 19:46

Adwentyści i kapłaństwo kobiet

Na oficjalnej stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poinformowano, że zaczynają oni przegłosowywać w poszczególnych regionach świata "ordynowanie kobiet" na duchownych:

http://www.adwentysci.waw.pl/index.php?subaction=showfull&id=1386157148&archive=&start_from=&ucat=19

No cóż, zapowiedziane odstępstwo szerzy się. ;D

Gdyby ktoś miał jakieś źródła na papierze o tych sprawach proszę o info.
Chce napisać o tym artykuł ale sama strona internetowa to dla mnie ciut za mało.
Strona i jej tekst dziś jest a jutro może zniknąć.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Sierpień, 2015, 13:42
Dane z rocznika statystycznego o adwentystach w Polsce:

2000, 9492
2005, 9620
2009, 9534
2010, 9624
2011, 9654

Coś jakby zastój.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Sierpień, 2015, 19:15
Choć na Generalce w lipcu 2015 odrzucili adwentyści kapłaństwo kobiet, to jednak na nie zezwalają:

"Wynik głosowania nie oznacza, że kobiety nie mogą być w Kościele adwentystów pastorami — bo mogą i w niektórych krajach są".

"Musimy wspierać nasze kobiety pastorki, ich zwolenników  i ich zbory"

http://www.adwent.pl/wydarzenia/newsy/893-60-sesja-generalnej-konferencji-odrzucila-wniosek-o-ordynacje-kobiet-do-sluzby-pastorskiej
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Sierpień, 2015, 19:32
Ciekawi mnie czy kilka lub kilkanaście lat temu adwentyści nie przeprowadzali krytyki kapłaństwa kobiet, uznając to za babiloński zwyczaj.
Oj trzeba poszperać w ich źródłach.  ;D
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 08 Wrzesień, 2015, 10:38
Najbliższy numer adwentystycznego Głosu Adwentu ma opisać kwestię ordynacji kobiet.

Tymczasem kilka  starszych linków na ten temat:

http://www.adwentysci.waw.pl/index.php?subaction=showfull&id=1380874310&archive=&start_from=&ucat=13&

http://adwentysci.waw.pl/swiat.php?subaction=showfull&id=1375344206&archive=&start_from=&ucat=19&

W tym drugim na końcu mnóstwo linków.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 19 Wrzesień, 2015, 18:47
Dziś otrzymałem adwentystyczny Głos Adwentu (wrzesień-październik 2015) a w nim cała dyskusja ze zjazdu Konferencji Generalnej o ordynacji pastorów.
Będzie sporo materiału na artykuł na ten temat.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Wrzesień, 2015, 20:26
Dane światowe adwentystów :

„W ostatniej kadencji [czyli w latach 2010-2015] liczba ochrzczonych wyznawców wzrosła z 16 mln do 18,5 mln skupionych w 78 810 zborach i 69 213 grupach działających na terenie 215 krajów. Kościół adwentystów staje się Kościołem »południa świata«, gdyż 91,5 proc. wyznawców mieszka w Afryce, Azji raz Ameryce Środkowej i Południowej – odpowiednio: w Afryce 38, Ameryce Płd 32, Azji 19. Północ świata to Ameryka Płn – 7 proc. i Europa – 2” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 4).

Ja tym danym nie wierzę, bo oni pewnie liczą 'nieczynnych', niepraktykujących ale ochrzczonych.
Myślę, że liczba rzeczywista jest podobna do ŚJ.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Córka Weterana w 23 Wrzesień, 2015, 20:32
Dane światowe adwentystów :

„W ostatniej kadencji [czyli w latach 2010-2015] liczba ochrzczonych wyznawców wzrosła z 16 mln do 18,5 mln skupionych w 78 810 zborach i 69 213 grupach działających na terenie 215 krajów. Kościół adwentystów staje się Kościołem »południa świata«, gdyż 91,5 proc. wyznawców mieszka w Afryce, Azji raz Ameryce Środkowej i Południowej – odpowiednio: w Afryce 38, Ameryce Płd 32, Azji 19. Północ świata to Ameryka Płn – 7 proc. i Europa – 2” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 4).

Ja tym danym nie wierzę, bo oni pewnie liczą 'nieczynnych', niepraktykujących ale ochrzczonych.
Myślę, że liczba rzeczywista jest podobna do ŚJ.

Jak jeszcze byłam śJ to mówiło się, że Adwentystów jest zdecydowanie mniej niż śJ.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Wrzesień, 2015, 20:36
Jak jeszcze byłam śJ to mówiło się, że Adwentystów jest zdecydowanie mniej niż śJ.
W Polsce tak, bo u nas nigdy nie było więcej jak 10 000, a ŚJ nawet 128 000.
Ale na świecie inaczej się rozkładało.

Inna kwestia, odejść:

"Jest też smutna statystyka – opuszczania Kościoła. O ile w latach 2010-2014 chrzest przyjęło 6 212 919 osób, to w tym samym czasie z Kościoła odeszło 3 717 673 wyznawców – 60 proc. w stosunku do liczby nowo ochrzczonych” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 4).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 23 Wrzesień, 2015, 20:48
No i kasa adwentystyczna:

„(...) choć w roku 2014 oddano prawie 2,5 mld dolarów dziesięcin i 89 mln na rzecz światowej misji, to pieniądze te pochodzą jedynie od ok. 5 proc. wyznawców Kościoła, wiernych w »dziesięcinach i daninach«. 40 proc. wszystkich dziesięcin oddawane jest w Ameryce Płn.” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 4).

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Wrzesień, 2015, 19:01
Oto szokująca odezwa do wiernych, wygłoszona przez przewodniczącego kościoła adwentystów, pastora Teda N.C. Wilsona:

„Mężowi, żony oraz rodziny, wyeliminujcie telewizję, media społecznościowe, muzykę, książki i inne wpływy, które odsuwają cię [was] od kroczenia za Jezusem oraz prawd biblijnych” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 16; patrz też s. 17 [ten sam tekst pogrubiony i powiększony]).

Czy ta wypowiedź lidera adwentyzmu nie przypomina Wam nawoływań członków Ciała Kierowniczego ŚJ?
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Wrzesień, 2015, 21:03
W kolejnym artykule zamieszczono sprawozdanie z konferencji adwentystycznej:

„Ostatecznie w głosowaniu za pozwoleniem wydziałom na dopuszczanie na swoim terenie do ordynowania kobiet pastorów było 977 delegatów, przeciw – 1381, wstrzymało się 5 delegatów. Łącznie głosowało 2363 osób.
Wynik głosowania nie oznacza, że kobiety nie mogą być w Kościele adwentystów pastorami – bo mogą i w niektórych krajach są – tyle że nie mogą być w tej służbie ordynowane, tak jak mężczyźni do poziomu duchownego starszego. Duchowni ordynowani mogą m.in. prowadzić nabożeństwa Wieczerzy Pańskiej, chrzcić, ale także być wybierani na najważniejsze stanowiska kościelne, takie jak przewodniczący Kościoła na szczeblu krajowym, wydziałów czy nawet Kościoła ogólnoświatowego” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 6).

Jeden z delegatów tak podsumował wynik głosowania:

„Według pastora Kamala decyzja Zjazdu jest »decyzja globalną, ale o konsekwencjach lokalnych«. Dodał, że na terenie jego wydziału trzeba będzie sobie jakoś poradzić z jej reperkusjami, gdyż obecnie w TED pastorami jest ponad 60 kobiet, a 30 kolejnych służy w administracji Kościoła” (jw. s. 6).

W innych wydziałach jest jeszcze ‘gorzej’:

„Są dziś takie wydziały, gdzie połowa pastorów to kobiety” (jw. s. 6).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Wrzesień, 2015, 16:27
W cytowanym czasopiśmie ukazano na fotografii 10 delegatów konferencyjnych z Polski, w tym dwie kobiety. Jedna z nich, Zofia Włodarczyk, stwierdziła, że zwolennicy ordynacji kobiet na pastorów nie składają broni i prawdopodobnie przy najbliższej nadarzającej się okazji przegłosują ją:

„Jednak głosowanie nad ordynacją pastorską kobiet pokazało, że nie jest to temat do końca rozwiązany. Świadczy o tym liczba głosów na tak – 997 w stosunku do tych na nie – 1381. I ta różnica się zmniejsza. Jeszcze na jesiennym posiedzeniu Rady Naczelnej Generalnej Konferencji była większa. (...) To znaczy, że ludzie zaczęli studiować ten temat i zmiana stanowiska wydaje się tylko kwestią czasu” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 8 [nie wiadomo dlaczego podała ona liczbę 997, gdyż wcześniej wymieniano „977 delegatów” głosujących na tak]).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Wrzesień, 2015, 17:42
Ciekawe jest to, że w adwentyzmie zaczynają pojawiać się już pojedynczy zwolennicy „związków partnerskich” i to nawet wśród delegatów konferencji:

„(...) jeden z delegatów z Holandii podniósł kwestię akceptacji dla związków partnerskich. Temat jednak nie został nawet podjęty. Ale potem ten sam delegat wypowiadał się za ordynacją pastorską kobiet” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 9).

Inny z polskich delegatów, Mariusz Radosh, wypowiedział się na temat ordynacji kobiet na pastorów następująco:

„Temat ordynacji pastorskiej kobiet oznacza wycofanie się mężczyzn z życia Kościoła, ze służby, nieinteresowanie się nią, zostawianie jej kobietom. (...) Zgodzę się, że w wielu zborach wybiera się na starszych zboru kobiety nie dlatego, że one tego tak bardzo chcą, ale że albo mężczyźni nie chcą , albo nie mają odpowiednich kompetencji. Ale myślę też o poczuciu powołania u kobiety oraz poczuciu równości płci. Wiele kobiet mogło się po tym głosowaniu poczuć osobami drugiej kategorii” (Głos Adwentu wrzesień-październik 2015, s. 10).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 25 Wrzesień, 2015, 18:55
Warto zapoznać się też z krytyką ordynowania kobiet na pastorów, którą przedstawiał jeden ze znanych na świecie pastorów, o którym napisano następująco:

Walter Veith jest aktywnym członkiem i pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z ważnymi uwierzytelnieniami pastorskimi (2013).

On to szeroko krytycznie to zagadnienie omówił na poniższej stronie internetowej:

http://www.ordynacjakobiet.cba.pl/Biblia_Ordynacja_1.html
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 09 Kwiecień, 2016, 20:15
No proszę, nawet nie wiedziałem, że adwentyści też mieli znak, krzyża w koronie:

http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?f=16&t=15116
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tadeusz w 11 Kwiecień, 2016, 08:51
Żeby to obejrzeć, trzeba się zarejestrować na tym forum  >:(
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: M w 11 Kwiecień, 2016, 08:57
Żeby to obejrzeć, trzeba się zarejestrować na tym forum  >:(

Masz tu dwa zrzuty ekranu z pierwszego postu:

(http://i.imgur.com/mmF6O5q.png)

(http://i.imgur.com/98aSC40.png)

Z tego drugiego wynika, że w Kościele Katolickim też czasami posługiwano się znakiem krzyża w koronie.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tadeusz w 11 Kwiecień, 2016, 09:56
Dziękuję Ci bardzo M.  :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 11 Kwiecień, 2016, 13:52
Masz tu dwa zrzuty ekranu z pierwszego postu:
(...)

Czy choćby zauważyłeś różnicę? Wszystko wrzuciłeś do jednego wora. Podobieństwo jest, ale to nie jest to samo:

(http://piotrandryszczak.pl/do_int/krzyz1.jpg)

(http://piotrandryszczak.pl/do_int/krzyz2.jpg)

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: M w 11 Kwiecień, 2016, 13:53
Czy choćby zauważyłeś różnicę? Wszystko wrzuciłeś do jednego wora. Podobieństwo jest, ale to nie jest to samo:

Ale ja nic nie wrzuciłem, zrobiłem jedynie zrzut ekranu dla Tadeusza z wątku przytoczonego przez Roszadę z forum.protestanci.info :).
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 11 Kwiecień, 2016, 14:20
Wstawiająca to na forum protestantów jest pewna Magda (osoba po 60-ce), nawiedzona "prywaciarka religijna", była adwentystka, która teraz wszystkich (także protestantów) traktuje jako Babilon i wszędzie widzi masonerię. ;D
Dlatego ściągnęła skądś te obrazki.
Bez źródeł i opisów, gdzie, kto, kiedy itp.
Ot taka ciekawostka. ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 11 Kwiecień, 2016, 14:39
Ale ja nic nie wrzuciłem, zrobiłem jedynie zrzut ekranu dla Tadeusza z wątku przytoczonego przez Roszadę z forum.protestanci.info :).

ok (http://piotrandryszczak.pl/do_int/32.gif)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 02 Czerwiec, 2016, 08:20
Mój art. o adwentystycznej wierze w Trójcę:

Czy Adwentyści Dnia Siódmego zawsze wierzyli w Trójcę Świętą?

http://bednarski.apologetyka.info/trojca-swieta/czy-adwentysci-dnia-siodmego-zawsze-wierzyli-w-trojce-swieta,916.htm
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Lipiec, 2016, 23:17
A że coś takiego istnieje, to nawet nie wiedziałem:
Cytuj
Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-Day Adventist Kinship International, w skrócie: SDA Kinship) – chrześcijańska organizacja religijna, zrzeszająca Adwentystów Dnia Siódmego o orientacji homoseksualnej i biseksualnej oraz osoby transseksualne i transgenderyczne. Heteroseksualiści akceptujący LGBT również mogą być członkami wspólnoty.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Braterstwo_Adwentyst%C3%B3w_Dnia_Si%C3%B3dmego
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 29 Lipiec, 2016, 23:47
A ja uzupełniłem artykuł:
http://www.piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-oskarzaja-kosciol-o-falszerstwo-wszechczasow.html
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Sierpień, 2016, 19:33
A że coś takiego istnieje, to nawet nie wiedziałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Braterstwo_Adwentyst%C3%B3w_Dnia_Si%C3%B3dmego
A ciekawe jest to, że na forum protestantów usunięto ten mój post, nawet mnie nie powiadamiając. :(
Nie ma go też w kuble, a był w dziale o adwentystach.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Sierpień, 2016, 14:43
Piotr opublikował swój tekst o adwentystach:

Adwentyści Dnia Siódmego "Od soboty do niedzieli"

http://piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-od-soboty-do-niedzieli.html
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 06 Wrzesień, 2016, 19:02
Dotychczas nigdy nie czytałem, by E. White była uważana za założycielkę KADS.
Owszem za prorokinię czy posłankę Boga oraz była duchowym przywódcą:

„E. G. White nigdy nie przypisywała sobie tytułu »proroka«, lecz jedynie »posłańca Pana«. (...) Według wyjaśnień W. C. White, syna Ellen G. White, nie było wątpliwości co do tego, że E. G. White była faktycznie prorokiem” (Nauki Pisma Świętego Z. Łyko, Warszawa 1989, s. 436).

„(...) oficjalnie uznano E. G. White za posłankę Boga do Kościoła Ostatków, co znalazło wyraz w uchwale podjętej przez kolegium kierownicze Kościoła ogłoszonej w Review and Herald z 4.12.1885” (Nauki Pisma Świętego Z. Łyko, Warszawa 1989, s. 434).

„Obdarzona charyzmatem proroczym na wzór biblijnych posłańców Pana, stała się poniekąd jednym z wybitnych pionierów, a poniekąd nawet duchowym przywódcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego” (Nauki Pisma Świętego Z. Łyko, Warszawa 1989, s. 429).

E. G. White nie piastowała żadnego administracyjnego stanowiska kościelnego. Służyła radą i wiernie przekazywała otrzymane od Boga objawienia” (Adwentyzm Z. Łyko, Warszawa 1970, s. 142).

Aż tu nagle jakby nowa funkcja dla tej prorokini:

Ellen G. White, współzałożycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest 11, najczęściej czytanym w Brazylii autorem...” (Znaki Czasu czerwiec 2016 s. 26).

Czyżby to jakaś zmiana?
Czy są starsze teksty, w których nazywa się ją "współzałożycielką" KADS?
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 30 Wrzesień, 2016, 09:17
"Adwentyści Dnia Siódmego oraz Świadkowie Jehowy jednym głosem
o papieżu: "Pan Bóg nasz papież""

http://piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-swiadkowie-jehowy-pan-bog-nasz-papiez.html

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 07 Październik, 2016, 19:19
Adwentyści Dnia Siódmego pytają: Czy Jezus ustanowił chrzest niemowląt?

http://piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-pytaja-czy-jezus-ustanowil-chrzest-niemowlat.html

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 18 Listopad, 2016, 09:45
Roszada i ja zostaliśmy z imienia i nazwiska przywołani przez adwentystę w jednym z artykułów. Jest nasza odpowiedź:

http://piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-zmanipulowany-dekalog.html

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 18 Listopad, 2016, 10:29
Dopiero jak pokazano mi ten artykuł tego pastora adwentystów, zobaczyłem, jak potrafią oni kłamać. :-\
A szczytem jest to, że przeprowadzają niby polemikę nie podając źródła, z którym polemizują.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 16 Luty, 2017, 09:50
Dziś wstawiono mój artykuł:

Czy E. White była „fałszywą prorokinią”? Jak adwentyści bronią swoją liderkę poprzez osobę św. Pawła

http://bednarski.apologetyka.info/inne-tematy/czy-e-white-bya-faszywa-prorokinia-jak-adwentysci-bronia-swoja-liderke-poprzez-osobe-sw-pawa,978.htm
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 13 Sierpień, 2017, 12:29
Oto typowy mail adwentysty do katolika o Dz 20:7, pozostawiam oryginalną pisownię:
Cytuj
Doszukiwanie sie jakims zwyklym spotkaniu poswieconym pozegnaniu Pawla zmiany przykazan.Powiedz Zydo ej wy juz szabatu nie trzeba swiecic bo bylo pozegnalne spotkanie Pawla i to wypadło w pierwszy dzien tygodnia wiec TO OZNACZA ZE BOG ZMIENIL PRZYKAZANIE O SZABACIE WEZCIE JUZ NIE SWIECCIE SZABATU JEST ZMIANA MAM DOWOD DZ.AP.20.7 WYBROZ SOBIE JAKBY CIE ZYDZI ODEBRALI OD TYSIECY LAT OBCHODZA DZIEN SZABATU BO TAK BOG NAKAZAL W PRAWIE A TY Z JAKIMS LICHYM ARGUMENTEM. WSPOLCZUJE CI TWOJ PRZYPADEK JEST BEZNADZIEJNY I SIEBIE ZWODZISZ I INNYCH PRZYSIEGAM SZKODA MI CIEBIE NAWET GDYBY BOG CI POWIEDZIALBZE NIE MASZ RACJI I TAK BYS ZDANIA NIE ZMIENIL SKONCZYSZ JAK PILAT BLISKO PRAWDA A STRACIL ZYCIE WIECZNE GORLIW9SC TWOJA NA NIC SIE ZDA BLADZISZ WYKRZYWIAJAC PROSTE DROGI PANSKIE.

No nie bardzo rozumiem o co chodzi gościowi no i te groźby. :-\
No cóż zawsze powtarzam, że adwentyści w wielu aspektach przypominają mi fanatycznych ŚJ. U jednych i drugich takich wielu.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 13 Sierpień, 2017, 22:01
Oto typowy mail adwentysty do katolika o Dz 20:7, pozostawiam oryginalną pisownię:
No nie bardzo rozumiem o co chodzi gościowi no i te groźby. :-\
No cóż zawsze powtarzam, że adwentyści w wielu aspektach przypominają mi fanatycznych ŚJ. U jednych i drugich takich wielu.

To była odpowiedź adwentysty na ten artykuł:

http://piotrandryszczak.pl/adwentysci-dnia-siodmego-czy-apostolowie-swiecili-niedziele.html

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 26 Wrzesień, 2017, 21:06
Dziś wstawiono mój artykuł:

Czy adwentystyczny pastor S. Niedziński pisze prawdę, czy kłamliwie oskarża?


http://bednarski.apologetyka.info/inne-tematy/czy-adwentystyczny-pastor-s-niedzinski-pisze-prawde-czy-kamliwie-oskarza,1038.htm
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 26 Wrzesień, 2017, 22:35
Jest też na mojej stronie:

http://www.piotrandryszczak.pl/arty/adwentysci/czy-adwentystyczny-pastor-s-niedzinski-pisze-prawde-czy-klamliwie-oskarza.html

Poszło też na fejsa.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 27 Wrzesień, 2017, 23:43
A co myślicie o Mesjanskich Zborach Bożych?

Nie znalazłem jeszcze nic z czym mogę się nie zgodzić z nimi :o
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Wrzesień, 2017, 08:44
A co myślicie o Mesjanskich Zborach Bożych?

Nie znalazłem jeszcze nic z czym mogę się nie zgodzić z nimi :o
A to napisz sam coś o nich, a poza tym czy powstali w wieku XX czy XXI?
Bo mi się wydaje, że z Apostołami za wiele nie mieli kontaktu. :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 08:51
Hehe jest strona zboryboze :) gdyby ktoś znalazł o nich nie tak to będę wdzięczny gdyż zamierzam się tam wybrać na spotkanie ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Wrzesień, 2017, 08:54
Zdaje się, że robisz za reklamę ich, bo w stopce masz napisane: Mesjańskie Zbory Boże
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 09:07
Czy powinienem to zmienić? Ogólnie przeczytałem bardzo dużo ich materiałów i zdecydowanie podoba mi się kierunek działań gdzie wszyscy są bracmi i są równi a nie jest CK które robi pranie mózgu ludziom.

Jeśli mam zmienić stopkę to proszę o info :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Wrzesień, 2017, 09:13
Zbytnio nie reklamuj się by się nie okazało, że do kolejnej sekty ludzi chcesz nieświadomie prowadzić.
Za mało ich znasz, a sam wiesz,że to twór z XXI wieku, który z kościołem apostolskim niewiele ma wspólnego. Takich grup w Polsce jest kilka, a na świecie setki.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 09:18
Oki to narazie zmienię :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: DonnieDarkoJG w 28 Wrzesień, 2017, 09:20
Czy powinienem to zmienić? Ogólnie przeczytałem bardzo dużo ich materiałów i zdecydowanie podoba mi się kierunek działań gdzie wszyscy są bracmi i są równi a nie jest CK które robi pranie mózgu ludziom.

Jeśli mam zmienić stopkę to proszę o info :)

Czytałem ich materiały zatytułowane "Łącznik Biblijny".
Wystarczy przeczytać klika artykułów żeby stwierdzić, że jest to klon strażnicy..
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 09:27
Czytałem ich materiały zatytułowane "Łącznik Biblijny".
Wystarczy przeczytać klika artykułów żeby stwierdzić, że jest to klon strażnicy..

Witaj,

Przeczytałem wszystkie łączniki i stwierdziłem znacząca różnice. Nauczają dogmatów tylko jeśli Biblia jasno wypowiada się na damy temat natomiast jeśli Biblia nie wypowiada się jednoznacznie to masz wolność.

Prosty przykład:

Będąc ŚJ nie możesz wierzyć ze świat ma 6 tys lat mimo ze większość dowodów wskazuje ze ziemia nie ma milionów czy miliardów lat. Korpo strażnica mówi ze jest inaczej żeby być bardziej atrakcyjnym dla intelektualistów którzy wierzą w wielkie wybuchy itp. Jeśli powiesz głośno jak ja ze wierzysz w to ze ziemia ma 6 tys lat to masz komitet.

Natomiast Mesjańskie Zboru Boże pozostawiają dowolność tylko nie pozwalają narzucać swojego zdania innym. To spora różnica od korporacji gdzie każdy ma wierzyć jak guru powie
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: DonnieDarkoJG w 28 Wrzesień, 2017, 09:47
Witaj,

Przeczytałem wszystkie łączniki i stwierdziłem znacząca różnice. Nauczają dogmatów tylko jeśli Biblia jasno wypowiada się na damy temat natomiast jeśli Biblia nie wypowiada się jednoznacznie to masz wolność.

Prosty przykład:

Będąc ŚJ nie możesz wierzyć ze świat ma 6 tys lat mimo ze większość dowodów wskazuje ze ziemia nie ma milionów czy miliardów lat. Korpo strażnica mówi ze jest inaczej żeby być bardziej atrakcyjnym dla intelektualistów którzy wierzą w wielkie wybuchy itp. Jeśli powiesz głośno jak ja ze wierzysz w to ze ziemia ma 6 tys lat to masz komitet.

Natomiast Mesjańskie Zboru Boże pozostawiają dowolność tylko nie pozwalają narzucać swojego zdania innym. To spora różnica od korporacji gdzie każdy ma wierzyć jak guru powie

Pozostańmy przy swoim odczuciu i tak będzie najlepiej ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Martin w 28 Wrzesień, 2017, 10:56
Będąc ŚJ nie możesz wierzyć ze świat ma 6 tys lat mimo ze większość dowodów wskazuje ze ziemia nie ma milionów czy miliardów lat.
:D :D :D Mamy żartownisia na forum. ;D
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 11:15
:D :D :D Mamy żartownisia na forum. ;D

Mogę się założyć ze w ciągu 5 godzinnej rozmowy przekonam Cię ze ziemia nie istnieje miliardów lat a Bóg uczynił ją bardzo szybko :) ciekawe jak sobie wyobrażasz ze jednego dnia Bóg stwarza rośliny a jakiś czas później zwierzęta jeśli wszystko w przyrodzie współdziała.

Zapis geologiczny, węgiel, skamieliny, wszystko to dowody na to ze ziemia 4500 lat temu była zalana przez potop sprowadzony przez Boga a nie na to ze ziemia ma miliardy lat.

Jeśli jesteś serio ciekaw dowodów to chętnie je przedstawię a jeśli chcesz się po prostu powygłupiać lub śmiać z moich poglądów na które mam dowody to masz do tego pełne prawo
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Tusia w 28 Wrzesień, 2017, 11:25
Jeśli jesteś serio ciekaw dowodów to chętnie je przedstawię

Płaska też jest?  ;D
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Martin w 28 Wrzesień, 2017, 11:26
Mogę się założyć ze w ciągu 5 godzinnej rozmowy przekonam Cię ze ziemia nie istnieje miliardów lat a Bóg uczynił ją bardzo szybko :) ciekawe jak sobie wyobrażasz ze jednego dnia Bóg stwarza rośliny a jakiś czas później zwierzęta jeśli wszystko w przyrodzie współdziała.

Zapis geologiczny, węgiel, skamieliny, wszystko to dowody na to ze ziemia 4500 lat temu była zalana przez potop sprowadzony przez Boga a nie na to ze ziemia ma miliardy lat.

Jeśli jesteś serio ciekaw dowodów to chętnie je przedstawię a jeśli chcesz się po prostu powygłupiać lub śmiać z moich poglądów na które mam dowody to masz do tego pełne prawo
Pewnie, że jestem ciekaw. Załóż nowy wątek, to podyskutujemy. A z tym wykluczaniem to nie przesadzaj. Znam kilka osób w zborze, które głośno wyrażały tego rodzaju opinie i nikt im komitetu nie robił. Raczej machano na nich ręką i uważano za nieszkodliwych wariatów.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 11:40
Płaska też jest?  ;D

Nie

Co do wykluczeń za poglądy. ŚJ są bardzo dobrze szkoleni żeby zwracać uwagę na to żeby wszyscy szczekali tak samo. Nawet ostatnio jest KSK prowadzę w całej Polsce dla starszych i tez maja prany mozg ze np zmiany wyjaśnień były korzystne na dana chwile 🤣 Także starsi są coraz bardziej wyczulani na "odstępców"
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: M w 28 Wrzesień, 2017, 11:52
Hehe jest strona zboryboze :) gdyby ktoś znalazł o nich nie tak to będę wdzięczny gdyż zamierzam się tam wybrać na spotkanie ;)

Poczytałem chwilę ich stronę, to praktycznie antytrynitarny odłam adwentystów ze wszystkimi ich "dziwactwami" w postaci uznawania Prawa Mojżeszowego za nadal obowiązujące (więc musisz święcić sabat, nie możesz jeść wieprzowiny ani innych zwierząt "nieczystych" itp.). Z jakiegoś powodu cisną też na bycie wegetarianinem, choć jak sami piszą nie jest to wymagane.

Uznawanie Prawa Mojżeszowego za nadal obowiązujące to bardzo śliski temat. No bo czy w takim razie również należy przestrzegać nieczystości ceremonialnej kobiet podczas okresu? Albo czy należy kamienować dzieci które są nieposłuszne? Gdzie leży granica pomiędzy prawami, które są przestarzałe, a tymi, które są nadal wymagane?

Mogę się założyć ze w ciągu 5 godzinnej rozmowy przekonam Cię ze ziemia nie istnieje miliardów lat a Bóg uczynił ją bardzo szybko :) ciekawe jak sobie wyobrażasz ze jednego dnia Bóg stwarza rośliny a jakiś czas później zwierzęta jeśli wszystko w przyrodzie współdziała.

Jaki jest w takim razie wg Ciebie wiek Ziemi? 6 tysięcy lat? W takim razie o co się zakładamy? :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Martin w 28 Wrzesień, 2017, 11:53
Prawda, ale wskazówki wskazówkami, a życie życiem. W większości sytuacji, wytyczne co do takich spraw, jak powyższa, są przepuszczane przez filtr normalności i patrzy się na nie przez palce. Znam nawet kilka osób, które głośno wypowiadały się na temat prawdziwości teorii ewolucji (oczywiście za). I też nikt im komitetów nie robił. Pośmiano się z nich i pogrożono palcem, ale na zasadzie olania sprawy. Piszę tu o moich osobistych, kilkudziesięcioletnich obserwacjach.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 28 Wrzesień, 2017, 11:56
Poczytałem chwilę ich stronę, to praktycznie antytrynitarny odłam adwentystów ze wszystkimi ich "dziwactwami" w postaci uznawania Prawa Mojżeszowego za nadal obowiązujące (więc musisz święcić sabat, nie możesz jeść wieprzowiny ani innych zwierząt "nieczystych" itp.). Z jakiegoś powodu cisną też na bycie wegetarianinem, choć jak sami piszą nie jest to wymagane.

Uznawanie Prawa Mojżeszowego za nadal obowiązujące to bardzo śliski temat. No bo czy w takim razie również należy przestrzegać nieczystości ceremonialnej kobiet podczas okresu? Albo czy należy kamienować dzieci które są nieposłuszne? Gdzie leży granica pomiędzy prawami, które są przestarzałe, a tymi, które są nadal wymagane?

O co się zakładamy? :)

Może być standardowo o czteropaka jakiegoś :D dzięki za spostrzeżenia co do Zborów.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Wrzesień, 2017, 13:05
W innym wątku pisałeś:
Cytuj
Niestety jeszcze jakiś czas nie mogę się przedstawić :) powiem o sobie tylko tyle ze korporacja od około 2 lat dla mnie już nie istnieje choć dalej chodzę na zebrania itp. Byłem ŚJ ponad 30 lat.

Jak na ponad 30 lat bycia w organizacji to widzę, że szybko znalazłeś sobie ekwiwalent i to z tego samego pnia adwentystycznego.

Rozumiem, że uznajesz że Rdz 1-2 to ścisła historia świata. Nie ma tam żadnej teologii czy przenośni, metafor i innych rodzajów literackich.
Trzeba po prostu dodać daty i wszystko gra. ;)

Tą naukę Towarzystwo też miało do 1987 r., ale nie 6000 lat, a 49 000 lat. A człowiek 6000 lat istnienia.
To jest inna odmiana i tyle.

Powiedz czym się ta nauka różni od Adwentystów Dnia Siódmego. :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Październik, 2017, 17:50
Dziś wstawiono mój artykuł:

Oszustwa adwentystów o Dekalogu i księdzu Jakubie Wujku


http://bednarski.apologetyka.info/inne-tematy/oszustwa-adwentystow-o-dekalogu-i-ksiedzu-jakubie-wujku,1055.htm
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 29 Listopad, 2017, 10:38
Dziś dodano mój artykuł:

Jak Żyd Apostoł Paweł mógł odrzucić szabat?
Polemika z poglądem adwentystów

http://bednarski.apologetyka.info/inne-tematy/jak-zyd-aposto-pawe-mog-odrzucic-szabat-polemika-z-pogladem-adwentystow,1067.htm
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Marzec, 2018, 10:59
Piorun uderzył w kościół adwentystów:

http://niezalezna.pl/219369-piorun-trafil-w-kosciol-jest-wielu-zabitych-i-rannych

Ta ilustracja kolorami przypomina mi okładkę książki ŚJ Królestwo Boże panuje!
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: nadszedłczas w 28 Maj, 2018, 10:39
Adwentyści często(zwłaszcza w większych miastach)mieszkajá w tzw.swoich"komunach"(tj.w jednym obiekcie/obiektach), zarezerwowanym tylko dla swoich członków.Z podobná praktyká spotkałem u baptystów i polskokatolików.Być może ten zwyczaj jest powielony ze Stanów,gdzie te społeczności powstawały.
Miałem kontakt z członkami tych "komun"i ich ocena komfortu mieszkaniowego była z reguły o dziwo.....negatywna.Bardzo mnie to zdziwiło,bo sádziłem,że pożycie wśród swoich współwyznawcami powinno upływać sielankowo.A jednak tak nie jest,co obala mit wyjátkowości tych społeczności.Zresztá najlepszym dowodem na życie w takich "komunach"jest fakt,że wiele osób z nich po prostu ucieka,aby żyć ....w świecie-dotyczy to przede wszystkim rodzin z dziećmi.
Co o tym sádzicie?
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Maj, 2018, 10:49
Adwentystów jest tak mało w Polsce, że może z kilka komun jest zaledwie.
Słyszałem o jednej na wsi i o jednym domu kilku rodzin w Poznaniu.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: nadszedłczas w 28 Maj, 2018, 11:00
Białystok,Gdynia,itd,itd
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 28 Maj, 2018, 11:18
Białystok,Gdynia,itd,itd
O Gdyni nie słyszałem, ale w Gdańsku są rozrzuceni.
Może w Gdyni w budynku zboru mieszka kilka rodzin.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: nadszedłczas w 28 Maj, 2018, 12:50
Co do Gdańska,to słyszałem skargi na "komunę" u baptystów,z której sami baptyści uciekali aby odetchnáć w "świecie".Woleli "światusów"od swoich.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: To ja w 31 Lipiec, 2018, 07:59
Witam wszystkich. Czytam te rozważania o adwentystach i żal mi tych ludzi co dali tak się ogłupić. Nie jestem adwentystą ale mam z nimi do czynienia od kilku lat. Jest to sekta ściągająca od wyznawców dziesięcinę i nastawiona na łupienie pieniędzy. Stoi za tym instytucja pod nazwą Chrześcijańska Służba Charytatywna, którą reprezentują ludzie dla których jedynym Bogiem jest pieniądz. Zdzierają pieniądze nie tylko od wyznawców ale prowadzą regularną działalność gospodarczą ukrywając przychody z działalności pod płaszczykiem OPP. Po to to wszystko tak zostało zorganizowane. Wniosek może być tylko jeden - jaki kościół taka wiara. 
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Lipiec, 2018, 09:19
Cytuj
est to sekta ściągająca od wyznawców dziesięcinę
Podaj metody ściągania.
Czy każą pokazywać kwitek z dochodów, PIT?
Czy jest to tylko presja biblijna ze ST?
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: To ja w 31 Lipiec, 2018, 09:33
nikt nie sprawdza kwitów ale ludzie wierzą, że tak trzeba i płacą. Z początku dałem się nabrać na ich gładkie słówka. Zawarłem ustną umowę na postawienie domku letniskowego na ich terenie. ale jak domek już stał to się zaczęło. Szantaż, szantaż i znowu szantaż ze strony kierownika ośrodka - zagorzałego adwentysty. Totalne zakłamanie. Co ciekawe to te tysiące zł, które im dałem w wyniku szantażu to nie była opłata za pobyt w ośrodku ale dobrowolna darowizna na rzecz kościoła.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Lipiec, 2018, 09:37
Podobnie stosują niektóre kościoły typu zielonoświątkowego, no i mormoni.

Dlatego te wyznania mają bardzo wielu sympatyków, którzy nie stają się członkami albo stają się nieczynnymi.
U adwentystów też znałem takich wiecznych zainteresowanych. :-\
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: To ja w 31 Lipiec, 2018, 09:55
niech każdy wierzy w co chce ale takie zakłamanie i to ze strony osób, które zajmują jakąś pozycję w hierarchii tej sekty jest obrzydliwe. Innym zarzucają niemoralne zachowanie z powodu jedzenia wieprzowiny a sami są niemoralni do szpiku kości.   
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Lipiec, 2018, 10:29
Każde wyznanie wypracowuje sobie jakąś metodę pozyskiwania pieniędzy.
Są one mniej lub bardziej uczciwe. Czasem jest to wchodzenie na sumienia, a czasem prawie że kontrola zarobków. Czasem opłaty za różne usługi czy czynności, a czasem kursy doszkalające. No i powoływanie się na Biblię.


ŚJ o swojej dziesięcinie tak piszą:

*** w07 15.12 s. 28  ***
W przeszłości dziesięciny przynoszono rokrocznie, natomiast my ofiarowujemy wszystko Jehowie tylko raz — gdy Mu się oddajemy i symbolizujemy to chrztem w wodzie. Odtąd to, czym dysponujemy, należy do Jehowy. Jednak pozwala On nam decydować, jaką część naszych zasobów — symboliczną dziesięcinę — wykorzystamy w służbie dla Niego.

To taka zagrywka. :)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: miranda w 31 Lipiec, 2018, 10:44
Czytam te rozważania o adwentystach i żal mi tych ludzi co dali tak się ogłupić. Nie jestem adwentystą ale mam z nimi do czynienia od kilku lat. Jest to sekta ściągająca od wyznawców dziesięcinę i nastawiona na łupienie pieniędzy. S Wniosek może być tylko jeden - jaki kościół taka wiara.

W sumie każde wyznanie potrzebuje pieniędzy na utrzymanie chociażby budynków, opłaty za prąd czy remonty. Słuszne jest wiec pytanie w jaki sposób pieniądze są ściągane od wiernych. W naszym kraju bardzo uprzywilejowaną pozycję ma Kościół katolicki, który otrzymuje potężne pieniądze z budżetu państwa więc od wszystkich podatników.
Inne kościoły czy wyznania muszą radzić sobie same więc czasami to w jaki sposób ściągają pieniądze od wiernych może nam się wydawać co najmniej dziwne.
Biblia mówi, ze "ochotnego dawcę Bóg miłuje" więc tego też starają się trzymać Świadkowie Jehowy.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 31 Lipiec, 2018, 10:52
Co ciekawe ŚJ występują w niektórych krajach o pieniądze do państwa, o czym miranda nie wie.

CK zmieniło zwyczaje.
Popatrz na dwie te same książki:

„Nie zbiera się pieniędzy w czasie zebrań ani nie wyciąga ręki po fundusze publiczne” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 347)

„Nie zbiera się pieniędzy w czasie zebrań ani nie przeprowadza kwest” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 343).   

Usunięto słowa o pieniądzach publicznych. :-\
Widać, że ŚJ już teraz wolno zgłaszać się po „fundusze publiczne”, choć wcześniej nie wolno im było tego robić. Jednak łatwiej złożyć podanie i dostać pieniądze od państwa niż kwestować. ;)
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Ekskluzywna Inkluzywność w 11 Październik, 2018, 01:03
Ktoś wspominał w innym wątku, że co 10 adwentysta w Polsce zrekrutowany jest ze ŚJ, to prawda? Trochę poczytałem o tym wyznaniu i wydało mi się, że mają doktrynalnie bardzo dużo wspólnego ze świadkami jehowy, a jakby jeszcze do tego doszła podobna obyczajowość i kultura, to wielu wyrzutków z organizacji miałoby pod ręką wygodny zamiennik.

W sumie dokąd idzie najwięcej świadków, pomijając ateizm?
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 11 Październik, 2018, 06:16
W sumie dokąd idzie najwięcej świadków, pomijając ateizm?
zdziwię Cię, ale najwięcej ex-świadków idzie do kościoła katolickiego.

Sam byłem zdziwiony gdy o tym dowiedziałem się (wydawało mi się że ja Sebastian stanowię wyjątek nad wyjątkami) ale tak właśnie jest.

część z tych osób wracających do kościoła kat. idzie tam z przekonania że właśnie katolicy mają rację (np. trafia im do przekonania książka Kundy lub książka Bednarskiego) ale część chce po prostu mieć "święty spokój" (teraz nie mają już motywacji do wojen z rodziną o nieochrzczenie dziecka, o brak ślubu kościelnego, o święta babilońskie, itd. itp.) jeszcze innym kościół kat. kojarzy się z miłymi wspomnieniami z dzieciństwa (w ich odczuciu zła sekta zabrała im możliwość obchodzenia mikołajków, walentynków, wigilii itd. no to oni teraz znowu chcą powrócić do tego co miło wspominają) a kolejna grupa to kobiety które wychodzą za mąż za katolika i meżczyźni którzy żenią sie z katoliczką: czasami narzeczony/narzeczona naciska na ślub kościelny a czasami sam nie naciska ale prosi o "święty spokój" (na zasadzie 'zgódź się, bo mojej ciotce na tym zależy' i to przynosi efekty); ostatnia grupa to osoby które wracają do kościoła bo chcą niczym nie wyróżniać się z zaściankowego otoczenia (ta motywacja spotykana jest m.in. na wioskach zabitych dechami)

Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Startek w 11 Październik, 2018, 07:00
Sebastian , a co ty widzisz złego w ślubie kościelnym ? Co do adwentystów miałem z nimi kilka polemik , zwróciłem uwagę że co do święcenia sabatu wykorzystują manipulacje wersetami z Nowego Przymierza  , wersety odczytywane z kontekstem wnoszą inne światło co ich  nauk i zaprzeczają konieczności święcenia sabatu . Odnoszę wrażenie że całe ich zbawienie uzależnione jest od święcenia soboty i od nauk ich prorokini Elen Withe .
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 11 Październik, 2018, 07:19
Sebastian , a co ty widzisz złego w ślubie kościelnym?
ja? absolutnie nie widzę nic złego w ślubie kościelnym...

ale część ex-ŚJ dalej trzyma sie niektórych nauk organizacji i dla niech ślub kościelny jest czymś niewyobrażalnym (bo trzeba wziąć udział w mszy która kojarzy im się z balwochwalstwem a więc "służbą szatanowi") ja jestem wolny od takiego myślenia
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: Nemo w 11 Październik, 2018, 09:10
W sumie dokąd idzie najwięcej świadków, pomijając ateizm?
Tak w sumie, wg mnie, to chyba najwięcej nigdzie nie idzie. Są to ludzie wierzący, którzy mają uraz do jakiejkolwiek religii zorganizowanej. Wierzą, ale nie utożsamiają się z żadną religią.
Tytuł: Odp: Adwentyści Dnia Siódmego
Wiadomość wysłana przez: sawaszi w 12 Październik, 2018, 20:30
Tak w sumie, wg mnie, to chyba najwięcej nigdzie nie idzie. Są to ludzie wierzący, którzy mają uraz do jakiejkolwiek religii zorganizowanej. Wierzą, ale nie utożsamiają się z żadną religią.
 

Dokładnie - większość ex śJ (których znam) nie chce słyszeć o żadnej religii .
- są jak 'poparzeni czy sparzeni' i wolą dmuchać nawet na zimne ..
Czy wierzą ? - oczywiście, że tak (podobnie jak ja) - 'nie ma religii ni partii Doskonałej coby była wszech : wiedząca , mocna, trwała i dobra (dla wszystkich) ..