Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

BYLI... OBECNI... => KWESTIE PRAWNE => Wątek zaczęty przez: KaiserSoze w 12 Wrzesień, 2017, 21:30

Tytuł: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: KaiserSoze w 12 Wrzesień, 2017, 21:30
mav: Post został usunięty z powodu roszczeń z tytułu praw autorskich zgłoszonych przez KaiseraSoze.

Lista członków komitetu oddziału aktualna na dzień 12 września 2017:
1. Paweł Adam Bugajski
2. Jarosław Jerzy Dobrowolski
3. Andrzej Marek Szymczak
4. Wiesław Jaśko
5. Tomasz Wolczko
6. Vesa Tapio Vaananen
7. Alexander Lesch
8. Ola Petteri Jarvinen
9. Daniel Emanuel Kazuś
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Sebastian w 13 Wrzesień, 2017, 00:34
Mamy jeszcze jeden hicior, ale z publikacją musimy poczekać na oficjalne dokumenty, może to tylko złudzenie.
czekam (nie)cierpliwie
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: gedeon w 13 Wrzesień, 2017, 14:20
Archiwum MSWiA kryje jeszcze wiele ciekawych dokumentów, które wyciągniemy na światło dzienne. ;D

Pisaliśmy już o tym ale warto napisać jeszcze raz.

Ostatni statut przed zmianą nazwy w maju 2014r. z "STRAŻNICA—TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" na "Świadkowie Jehowy w Polsce", nosił znamiona pewnej dozy demokracji. Zgodnie z statutem był dwudzielny system zarządzania. Zarząd kierował związkiem od strony formalnej i duchowej a walne zgromadzenie było organem kontrolującym i powołującym, co było zgodne z polskim prawem.

Statut stanowił:

III. ORGANY ZWIĄZKU
§7 Związek działa przez następujące organy:
A. Zarząd
B. Walne Zgromadzenie
1. Zarząd składa się z 7 osób wybieranych spośród członków Związku. Wybiera ich na okres 3 lat Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swój urząd do chwili objęcia go przez ich następców.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Związku wybiera 2 członków Zarządu na l rok, 2 na 2 lata i 3 na 3 lata.
3. Na każdym następnym dorocznym Walnym Zgromadzeniu członków Związku wybiera się
nowych członków Zarządu w miejsce tych, których kadencja upływa. Każdy członek Zarządu
może być po upływie swej kadencji wybrany ponownie.
4. W ciągu siedmiu dni po Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:
a) przewodniczącego,
b) jego zastępcę,
c) sekretarza,
d) skarbnika

Proszę zwrócić uwagę na kompetencje Walnego Zgromadzenia.

B. Walne Zgromadzenie
§13
1. Raz w roku między l a 15 października odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Związku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący Zarządu lub inny członek Prezydium
§14
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie członków Związku, obecnych osobiście lub zastępowanych przez
pełnomocnika, jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących:
a) dokonywania zmian i poprawek w Statucie;
b) wyboru członków Zarządu;
c) składania z urzędu lub odwoływania członków Zarządu;
d) przyjmowania przedłożonego przez Zarząd rocznego sprawozdania;
e) udzielania Zarządowi absolutorium;
f) rozwiązania Związku.
2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie wymaga w zasadzie zwykłej większości
głosów. Uchwały w sprawie dokonywania zmian i poprawek w Statucie oraz odwoływania lub
składania z urzędu członków Zarządu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności więcej niż
połowy wszystkich członków Związku.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku 31 marca 2014 przyjęto nowy statut i nazwę. Nowy statut eliminuje organ jakim było Walne Zgromadzenie a Zarząd Związku zamienia na Komitet Oddziału całkowicie uzależniając się od  Amerykańskiej Centrali.

Nowy statut z 13 maja 2014 stanowi:
Rozdział 3

ORGANY
Art. 12. Organem Związku jest Komitet Oddziału.
Art. 13. Komitet Oddziału składa się z trzech lub większej liczby członków.
Art. 14. Do Komitetu Oddziału mogą zostać powołani wyłącznie starsi zamianowani zgodnie z prawem wewnętrznym Związku.
Art. 15. Członek Komitetu Oddziału jest powoływany i może być w każdym czasie odwołany przez Ciało Kierownicze. Członkostwo w Komitecie Oddziału stwierdza uwierzytelniony dokument wydany przez Ciało Kierownicze.
Art. 16. Członkostwo w Komitecie Oddziału ustaje w wyniku:
1) odwołania;
2) rezygnacji;
3) śmierci.

Art. 17. Komitet Oddziału prowadzi sprawy związku i go reprezentuje

Art. 28. Ciało Kierownicze sprawuje duchowy i administracyjny nadzór nad ogólnoświatową religijną społecznością Świadków Jehowy i jej działaniami oraz dba o jej pomyślność.
Art. 29. Ciało Kierownicze mianuje Komitety Oddziałów, które nadzorują działalność religijną Świadków Jehowy w określonych częściach świata. Za pośrednictwem tych Komitetów Ciało Kierownicze roztacza nadzór nad całością ogólnoświatowej działalności Świadków Jehowy. Wszyscy Świadkowie Jehowy uznają nadzorczą rolę Ciała Kierowniczego.
Art. 30. W odniesieniu do Związku. Ciało Kierownicze w szczególności:
1) nadzoruje realizację przez Komitet Oddziału celów statutowych;
2) powołuje i odwołuje członków Komitetu Oddziału;
3) powołuje i odwołuje członków Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych – Polska;
4) zatwierdza w formie pisemnej:
a) zmiany Statutu,
b) uchwałę Komitetu Oddziału o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu pozostałego majątku.Z tego porównania jasno wynika Zarząd Związku Wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce został całkowicie ubezwłasnowolniony od Centrali i nie może podejmować samodzielnie żadnych decyzji a cały majątek stał się własnością Centrali.

Dlaczego mając nadzieje niebiańską Ciało Kierownicze zabiega tak o majątek? Pytajcie o to Starszych Zboru i swoje sumienia.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: gedeon w 14 Wrzesień, 2017, 08:22
Ten temat w szczególności został skierowany do osób odwiedzających nasze forum. Zapytajcie starszych zboru kto jest właścicielem sal królestwa w Polsce. Pamiętam jak były budowane pierwsze sale w latach 90 i co wszystkim obiecywano, miały to być obiekty dla "Króla" a są teraz własnością "Centrali". Ktoś powie, przecież musi być właściciel ale niech tym właścicielem będzie ten co  finansował budowę. Starsi wiekiem, którzy napracowali się w tych czasach na budowach sal będą bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 14 Wrzesień, 2017, 09:15
"Kazuś" w publikacjach nie widnieje.
Może kończył w Niemczech Gilead więc tych nie pokazują, tylko tych z USA.

*** w96 1.6 s. 28 ***
oraz z absolwentami filii Szkoły Gilead w Niemczech.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: KaiserSoze w 14 Wrzesień, 2017, 09:41
Na jw.borg nie ma całych filmów z zakończenia szkoleń. Jeśli ktoś je znajdzie, to pokażę wam człowieka.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: on-on w 14 Wrzesień, 2017, 11:24
Informacja o ukończeniu jest:
https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/wydarzenia/137-klasa-gilead/
a tutaj Kazusiowie:
https://i.imgur.com/tTryOeK.jpg

M: Podmieniłem link na działający.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: gedeon w 14 Wrzesień, 2017, 12:14
Informacja o ukończeniu jest:
https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/wydarzenia/137-klasa-gilead/
a tutaj Kazusiowie:
https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502015508/univ/art/502015508_univ_cnt_24_xl.jpg

Dziękujemy ale link nie działa.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: falafel w 14 Wrzesień, 2017, 12:17
Fin Oli jest spoko. Gadałem z nim i jego żona.  Coś tam po polski umia ale i tak modlitwy z karteczki jedzie
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 14 Wrzesień, 2017, 12:50
Cytuj
Daniel Emanuel Kazuś
Czyli "Bóg z nami". ;)
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: KaiserSoze w 14 Wrzesień, 2017, 13:46
(https://i.imgur.com/tTryOeK.jpg)

M: Podmieniłem obrazek na działający. Domena jw.org ma zabezpieczenie przed tzw. 'hotlinkowaniem', tj. nie jest możliwe linkowanie zdjęć z ich serwerów na innych stronach. Taki obrazek trzeba ze strony pobrać na dysk i wrzucić gdzieś indziej.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: lukasz84gl w 21 Wrzesień, 2017, 14:21

b) uchwałę Komitetu Oddziału o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu pozostałego majątku.Z tego porównania jasno wynika Zarząd Związku Wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce został całkowicie ubezwłasnowolniony od Centrali i nie może podejmować samodzielnie żadnych decyzji a cały majątek stał się własnością Centrali.

Dlaczego mając nadzieje niebiańską Ciało Kierownicze zabiega tak o majątek? Pytajcie o to Starszych Zboru i swoje sumienia.


Tym razem tak odrobinę stanę w obronie takiego podejścia. Przytoczę na to konkretny przykład. W sąsiedniej miejscowości brakowało jakiś czas temu Sali Królestwa. W tym zborze był brat, który prowadził dość sporą działalność, miał spory teren. I zaproponował, żeby tam utworzyć salę królestwa (nie wiem czy była to budowa od zera, czy też adaptacja istniejącego budynku). W każdym razie pomysł wypalił i starym zwyczajem wszyscy zabrali się do pracy i po jakimś czasie mieli swoje upragnione miejsce spotkań. Do czasu. W pewnym momencie okazało się, że firma przestała przynosić dochody, ogłosiła bankructwo i wszystkim zajął się komornik (łącznie z salą). I cały misterny trud poszedł w gwizdek. Miało być super, wyszło tragicznie.

I tutaj może chodzić głównie o to, żeby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami a nie gromadzeniem majątku. Działałem też w pewnym stowarzyszeniu (świeckim) i tam też były starania, żeby wszystko podlegało pod stowarzyszenie a nie pod osoby prywatne. Ktoś odejdzie to i zabierze swoje zabawki. I duży problem jak to jest coś istotnego. Po prostu nie ma dróg na skróty.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: gedeon w 21 Wrzesień, 2017, 15:06


I tutaj może chodzić głównie o to, żeby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami a nie gromadzeniem majątku. Działałem też w pewnym stowarzyszeniu (świeckim) i tam też były starania, żeby wszystko podlegało pod stowarzyszenie a nie pod osoby prywatne. Ktoś odejdzie to i zabierze swoje zabawki. I duży problem jak to jest coś istotnego. Po prostu nie ma dróg na skróty.

Pojedynczy przypadek nie może tworzyć zasady, chodzi o uwłaszczenie zborów, którym zabrano wszystko na korzyść "Centrali"
W myśl obecnego statutu zbór jest jednostką organizacyjną ale bez osobowości prawnej.
 
Statut stanowi:
Przepisy ogólne
Art. 31. Dla realizacji celów statutowych Związek posługuje się następującymi jednostkami organizacyj-nymi:
1) Biuro Oddziału;
2) Okręgi;
3) Obwody;
4) Zbory;
5) Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy – Polska.
Art. 32. Jednostki organizacyjne są tworzone. znoszone i przekształcane uchwałą Komitetu Oddziału.
Art. 33. Jednostki organizacyjne Związku nie mają osobowości prawnej

Chodzi o to, że w statucie z 1931 roku zbory były zarządane demokratycznie i były uwłaszczone, cały majątek był własnością zboru.
Po wojnie w latach 1945 do 1989 aby się zabezpieczyć przed działaniami komornika uwłaszczano czterech do sześciu zaufanych braci dzieląc majątek w równych częściach na każdego i działało to jako zabezpieczenie bardzo dobrze.
W latach 1989 do 2014 w początkowej fazie właścicielem nieruchomości był zbór i dobrowolnie przepisywał na Biuro Oddziału w Nadarzynie, w tym przypadku nadal majątek pozostawał w polskich rękach
Teraz zgodnie z statutem z 2014 roku właścicielem całego majątku jest "Centrala"

W opisanym przez Ciebie przypadku ktoś czegoś nie dopełnił i skutek taki.

Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: lukasz84gl w 21 Wrzesień, 2017, 17:29
A tak to wygląda. Ok nie zrozumiałem tematu i dzięki za wyjaśnienie. Jest to faktycznie za daleko posunięte.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: O Yeah Bunny! w 15 Grudzień, 2017, 03:50
Czy ktoś coś więcej o tym i tej Kazuś? Lekko przeraźony, sztuczny? uśmiech po prawej na zdjęciu, nie? Kim są, skąd oboje pochodzą, jacy są, jaką mają rodzinę, skąd pochodzą, może ktoś coś wie, zna ich ksobiście? Wiemy na pewno, że to pierwsi gileadczycy zaproszeni z Polski, takie rodzynki polskiego WTS-u.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 15 Grudzień, 2017, 05:40
Czy ktoś coś więcej o tym i tej Kazuś? Lekko przeraźony, sztuczny? uśmiech po prawej na zdjęciu, nie? Kim są, skąd oboje pochodzą, jacy są, jaką mają rodzinę, skąd pochodzą, może ktoś coś wie, zna ich ksobiście? Wiemy na pewno, że to pierwsi gileadczycy zaproszeni z Polski, takie rodzynki polskiego WTS-u.

Byli przez długie lata nadzorcami obwodu między innymi we Francji. Pierwszy Polak czystej krwi po gilead bo Dobrowolski to częściowo chyba Niemiec. Kazus oddany jest korpo na maksa bo go utrzymuje w końcu. Jest tłumaczem tez ale przez to ze jest po gilead to często ma dużo inwencji twórczej i tłumaczy trochę po swojemu przez co zdarza mu się przekręcić sens jakiś wykładów bo zamiast używać np przykładów których używa mówca to stara się je spolszczyć co powoduje ze czasem przykład nie ma sensu jak to miało miejsce podczas wizyty nadzorcy strefy. Ogólnie jeździ na zastapstwa czasem jak NO. Teraz gdzieś pod Warszawa są w zborze ale byli długi czas w angielskim gdzie ich poznałem nawet raz osobiście. Wysoki zawsze uśmiechnięty, moim zdaniem trochę sztucznie. Żona bardzo wygadana i zapatrzona w niego. Wydają się być szczęśliwi. Jeżdżą jakimś starym golfem białym czy czymś, już nie pamietam marki ale stare auto mieli.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: O Yeah Bunny! w 15 Grudzień, 2017, 17:40
Ciekawe z jakich rodzin się wywodzą, że tak awansowali w strukturach korporacji. Często to powiązania w rodzinach .... Może są protegowanymi i  ktoś nad nimi protektorat rozciągnął?
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Michał chlu w 15 Grudzień, 2017, 18:01
Ciekawe z jakich rodzin się wywodzą, że tak awansowali w strukturach korporacji. Często to powiązania w rodzinach .... Może są protegowanymi i  ktoś nad nimi protektorat rozciągnął?

Nie.

Tak jak mówiłem Kazus działał za granica. Nie jest z tej "kliki" która była w Polsce dlatego teraz działa. Jak już nie raz pisałem, CK od ponad 20 lat wiedziało ze w Polsce dzieje się coś nie tak w organizacji. Dlatego są teraz zmiany. Kazus był jednym z tych którzy wiedzieli ze w Polsce dzieje się co się dzieje.
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: O Yeah Bunny! w 15 Grudzień, 2017, 18:08
Ciekawy jestem więc jak mocno jest umocowania w obecnym Komitetu Oddziału??? Z tego co słyszałem to byli z żoną we Francji pionierami specjalnymi, a nie nadzorcami obwodu. Rozumiem więc że nie mają/mieli w siedzibie WTSu rodziny? Hmm to nieźle w tej hierarchii korporacyjnej awansował...
Tytuł: Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
Wiadomość wysłana przez: WIDZĘ MROKI w 05 Kwiecień, 2019, 12:58
Archiwum MSWiA kryje jeszcze wiele ciekawych dokumentów, które wyciągniemy na światło dzienne. ;D

Pisaliśmy już o tym ale warto napisać jeszcze raz.

Ostatni statut przed zmianą nazwy w maju 2014r. z "STRAŻNICA—TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" na "Świadkowie Jehowy w Polsce", nosił znamiona pewnej dozy demokracji. Zgodnie z statutem był dwudzielny system zarządzania. Zarząd kierował związkiem od strony formalnej i duchowej a walne zgromadzenie było organem kontrolującym i powołującym, co było zgodne z polskim prawem.

Statut stanowił:

III. ORGANY ZWIĄZKU
§7 Związek działa przez następujące organy:
A. Zarząd
B. Walne Zgromadzenie
1. Zarząd składa się z 7 osób wybieranych spośród członków Związku. Wybiera ich na okres 3 lat Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swój urząd do chwili objęcia go przez ich następców.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Związku wybiera 2 członków Zarządu na l rok, 2 na 2 lata i 3 na 3 lata.
3. Na każdym następnym dorocznym Walnym Zgromadzeniu członków Związku wybiera się
nowych członków Zarządu w miejsce tych, których kadencja upływa. Każdy członek Zarządu
może być po upływie swej kadencji wybrany ponownie.
4. W ciągu siedmiu dni po Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:
a) przewodniczącego,
b) jego zastępcę,
c) sekretarza,
d) skarbnika

Proszę zwrócić uwagę na kompetencje Walnego Zgromadzenia.

B. Walne Zgromadzenie
§13
1. Raz w roku między l a 15 października odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Związku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący Zarządu lub inny członek Prezydium
§14
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie członków Związku, obecnych osobiście lub zastępowanych przez
pełnomocnika, jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących:
a) dokonywania zmian i poprawek w Statucie;
b) wyboru członków Zarządu;
c) składania z urzędu lub odwoływania członków Zarządu;
d) przyjmowania przedłożonego przez Zarząd rocznego sprawozdania;
e) udzielania Zarządowi absolutorium;
f) rozwiązania Związku.
2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie wymaga w zasadzie zwykłej większości
głosów. Uchwały w sprawie dokonywania zmian i poprawek w Statucie oraz odwoływania lub
składania z urzędu członków Zarządu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności więcej niż
połowy wszystkich członków Związku.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku 31 marca 2014 przyjęto nowy statut i nazwę. Nowy statut eliminuje organ jakim było Walne Zgromadzenie a Zarząd Związku zamienia na Komitet Oddziału całkowicie uzależniając się od  Amerykańskiej Centrali.

Nowy statut z 13 maja 2014 stanowi:
Rozdział 3

ORGANY
Art. 12. Organem Związku jest Komitet Oddziału.
Art. 13. Komitet Oddziału składa się z trzech lub większej liczby członków.
Art. 14. Do Komitetu Oddziału mogą zostać powołani wyłącznie starsi zamianowani zgodnie z prawem wewnętrznym Związku.
Art. 15. Członek Komitetu Oddziału jest powoływany i może być w każdym czasie odwołany przez Ciało Kierownicze. Członkostwo w Komitecie Oddziału stwierdza uwierzytelniony dokument wydany przez Ciało Kierownicze.
Art. 16. Członkostwo w Komitecie Oddziału ustaje w wyniku:
1) odwołania;
2) rezygnacji;
3) śmierci.

Art. 17. Komitet Oddziału prowadzi sprawy związku i go reprezentuje

Art. 28. Ciało Kierownicze sprawuje duchowy i administracyjny nadzór nad ogólnoświatową religijną społecznością Świadków Jehowy i jej działaniami oraz dba o jej pomyślność.
Art. 29. Ciało Kierownicze mianuje Komitety Oddziałów, które nadzorują działalność religijną Świadków Jehowy w określonych częściach świata. Za pośrednictwem tych Komitetów Ciało Kierownicze roztacza nadzór nad całością ogólnoświatowej działalności Świadków Jehowy. Wszyscy Świadkowie Jehowy uznają nadzorczą rolę Ciała Kierowniczego.
Art. 30. W odniesieniu do Związku. Ciało Kierownicze w szczególności:
1) nadzoruje realizację przez Komitet Oddziału celów statutowych;
2) powołuje i odwołuje członków Komitetu Oddziału;
3) powołuje i odwołuje członków Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych – Polska;
4) zatwierdza w formie pisemnej:
a) zmiany Statutu,
b) uchwałę Komitetu Oddziału o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu pozostałego majątku.Z tego porównania jasno wynika Zarząd Związku Wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce został całkowicie ubezwłasnowolniony od Centrali i nie może podejmować samodzielnie żadnych decyzji a cały majątek stał się własnością Centrali.

Dlaczego mając nadzieje niebiańską Ciało Kierownicze zabiega tak o majątek? Pytajcie o to Starszych Zboru i swoje sumienia.

WIELKIE dzięki NNN, za przekierowanie mnie we właściwe miejsce.  ;)

Faktem jest, że forum "zabiera", mnóstwo czasu.

Pozdrawiam