Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu  (Przeczytany 4050 razy)

Offline Iza

Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« dnia: 21 Styczeń, 2017, 20:57 »
Spotkałam się z twierdzeniem , ze w literaturze autorstwa Russela i Rutheforda nie ma żadnej wzmianki o segregacji rasowej, żadnych słów potępienia polityki apartheidu
Ktoś moze interesował się ta kwestią?
Gdzie Duch Pana, tam wolność.


KaiserSoze

  • Gość
Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń, 2017, 22:26 »
Ciekawy artykuł na temat rasizmu i podziałów:
http://avoidjw.org/2015/10/racial-segregation/

cytat z correspondance guidelines:
Cytuj
“Jehovah’s Witnesses know that God made out of one man every nation of men to dwell upon the earth and that He is not partial. (Acts 10:34; 17:26; g98 2/22 25-7; g93 8/22 3-11; g77 10/8 20-3; w73 9/1 515-18) But Jehovah’s Witnesses do not try to reform this system of things, including its laws and its strong prejudices regarding race, color, or language. Witnesses themselves should practice Christian love, with no discrimination. (John 13:23, 35; 15:17; w96 11/15 25-7; g84 11/8 7-11) Where the law of the land legislates certain segregation practices, Jehovah’s Witnesses do not flout such laws. Also, we take into consideration predominating local sentiments and customs. While not endorsing segregation, Jehovah’s Witnesses keep foremost in mind the commission to preach the good news, not making a big issue of segregation or integration any more than Christians in the first century made an issue of slavery. (1 Cor. 7:21, 22; Philem 10-12, 16) We realize that only God’s Kingdom can bring true oneness and equality to mankind. However, even now Jehovah’s Witnesses have made significant strides in overcoming prejudice and racial pride”
« Ostatnia zmiana: 21 Styczeń, 2017, 22:28 wysłana przez KaiserSoze »


Offline Iza

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń, 2017, 12:14 »
 dzięki KaiserSoze,
szkoda tylko ze po angielsku,
 Przy mojej znajomosci angielskiego z tydzień zajmie mi tłumaczenie  ;)
Gdzie Duch Pana, tam wolność.


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń, 2017, 12:24 »
Segregacja na kolorowych i białych była u ŚJ jeszcze za czasów Knorra, do roku 1964 i oni respektowali to prawo, nie łamali go na kongresach i w zborach:

Segregacja rasowa głosicieli

„Jeśli Towarzystwo Strażnica jest wolne od uprzedzeń rasowych, to dlaczego toleruje segregację rasową podczas zgromadzeń w pewnych częściach kraju. Czy to nie dowód na pójście na kompromis? (...)
Dlaczego tolerujemy prawa i taktyki segregacyjne pewnych rządów i organizacji tego świata? Ponieważ Jehowa nie zobowiązał nas do nawracania świata, który jest beznadziejnie niegodziwy i dlatego będzie zniszczony. Jehowa zobowiązał nas do głoszenia ewangelii. To co powinniśmy robić? Zaniechać głoszenia, by toczyć walkę w kwestiach rasowych? Nigdy nie mamy oddzielnych zebrań i chrztów, kiedy możemy je odbywać razem. Lecz kiedy to jest niemożliwe, to czy mamy mieć oddzielne zebrania i chrzty, czy też w ogóle nie mamy mieć żadnych zebrań?
Czy powinniśmy serwować pokarm duchowy wszystkim, nawet oddzielnie, czy też nie serwować go nikomu? Czy powinniśmy udzielać chrztu wszystkim, nawet oddzielnie, czy też nie udzielać go nikomu? Czy powinniśmy przeciwstawiać się prawom segregacyjnym Cezara, gdy nie zmuszają nas one do gwałcenia praw Bożych? Bóg nie zabrania oddzielnych zgromadzeń i chrztów, i jego nakazem są zgromadzenia i chrzty (Mat. 28:19; Hebr. 10:25). Czy zatem powinniśmy być nieposłuszni Bogu, chcąc walczyć w sprawach rasowych? Przeciwstawianie się prawom segregacyjnym może doprowadzić do przerwania dzieła świadczenia, do powstrzymania go, do ataków motłochu, i do ofiar śmiertelnych. Będziemy za wszelką cenę przeciwstawiali się jedynie prawom zabraniającym głoszenia ewangelii. (…)
Paweł nawet w zborze chrześcijańskim nie protestował przeciwko niewolnictwu tamtych czasów. (…) Głoszenie Królestwa i usprawiedliwienie Jehowy są najważniejszymi kwestiami, których mamy się trzymać, a nie równość stworzeń i kwestie rasowe” (If the Watchtower Society is free from racial prejudice, why does it tolerate segregation at its assemblies in certain sections of country? Is this not a course of compromise? (...)
Why do we tolerate the segregation laws and policies of certain governments and organizations of this world? Because Jehovah has not commissioned us to convert the world, which is wicked beyond recovery and hence will be destroyed. Jehovah has commissioned us to preach the gospel. Now what should we do? Drop preaching to fight racial issues? We never have separate meetings and baptisms when we can have them together. But when impossible, shall we have separate meetings and baptisms, or none at all?
Shall we serve spiritual food to all, even if separately, or serve it to none? Shall we provide baptism for all, even if separately, or provide it for none? Should we buck Caesar’s segregation laws, when they do not force us to violate God’s laws? God does not forbid separate assembly and baptism, and he commands assembly and baptism. (Matt. 28:19; Heb. 10:25) So should we disobey God to fight a racial issue? To buck the segregation laws would bring on disruption of the witness work, halting of it, mob violence, and possible loss of life. Only laws prohibiting gospel-preaching will we buck at that price.(...)
Even within the Christian congregation Paul did not protest the slavery of his time. (…) Kingdom preaching and Jehovah’s vindication are the issues to keep foremost, not creature equality and racial issues. – ang. Strażnica 01.02 1952 s. 94-96). [Tego art. w polskiej Strażnicy nie było, tłumaczył mi to Sz. Matusiak]

„Przed naszym wyjazdem na południe obowiązywała segregacja rasowa. Prawo zabraniało czarnym chodzić do tych samych szkół, jeść w tych samych restauracjach, nocować w tych samych hotelach, robić zakupy w tych samych sklepach, a nawet pić wodę z tych samych fontannek ulicznych, co biali. Jednakże w 1964 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wydał ustawę o prawach obywatelskich, zakazującą dyskryminacji w miejscach publicznych, łącznie ze środkami transportu. Tak więc segregacja rasowa nie miała już żadnych podstaw prawnych. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy nasi współwyznawcy ze zborów, do których dotychczas należeli wyłącznie bracia czarni lub biali, zaczną razem współpracować oraz okazywać sobie miłość i wzajemne przywiązanie, czy też presja otoczenia i głęboko zakorzenione urazy przeszkodzą im w osiągnięciu jedności” (Strażnica Nr 17, 1994 s. 23).

Brak segregacji głosicieli

   „Świadkowie Jehowy już zostali wyzwoleni od wielu negatywnych zjawisk trapiących ten świat. Nie pozwalają sobie na nietolerancję, agresję ani rasizm – żeby wymienić tylko kilka bolączek społecznych – i wyczekują czasu, gdy cały świat będzie wolny od takich problemów” (Strażnica Nr 13, 2007 s. 10).

„W obecnych czasach autentyczną chrześcijańską społeczność braterską, niezmąconą różnicami rasowymi, tworzą Świadkowie Jehowy” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 281).

   „Na przykład dziennik States-Item tak pisał o kongresie Świadków Jehowy na południu USA: »W luizjańskim Superdome zapanowała atmosfera braterstwa, kiedy młodzi i starzy, czarni i biali Świadkowie Jehowy zasiedli, by zacząć (...) się uczyć i wymieniać doświadczenia. (...) Dyskryminacja rasowa (...) nie stanowi dla świadków problemu«” (Przebudźcie się! Nr 1, 1991 s. 8).

   W roku 1999 po raz pierwszy do Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy powołany został czarnoskóry człowiek, a jest nim Samuel F. Herd (patrz Strażnica Nr 1, 2000 s. 29).


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń, 2017, 14:44 »
Rasy ludzkie i rasizm

Towarzystwo Strażnica przez wiele lat miało krytyczne podejście do innych ras ludzkich, szczególnie do ciemnej karnacji skóry. Motywowało to przekleństwem Noego z tekstu Rdz 9:25.

Przekleństwo dla czarnej rasy

„(…) bowiem Pismo Święte sprawozdaje, że obecne rasy miały swój początek w ojcu Noem i że jego potomkowie przeżyli potop. A w Nowym Testamencie nasz Pan i kilku Apostołów potwierdzają to sprawozdanie – o Noem i potopie. Czarna rasa przypuszczalnie pochodzi od Chama, o którego szczególnej degradacji wspomniano w Rodz. 9:22, 25” ( … for the Scriptures record that present races had their start in father Noah and that only his descendants survived the flood. And in the New Testament our Lord and several of the Apostles corroborate this record – of Noah and the flood. The negro race is supposed to be descended from Ham, whose special degradation is mentioned in Gen. 9:22, 25. – ang. Strażnica 01.08 1898 s. 2344 [reprint]).

„Chociaż jest prawdą, że biała rasa przejawia niektóre cechy wyższe od wszelkich innych ras...” (While it is true that the white race exhibits some qualities of superiority over any other... – ang. Strażnica 15.07 1902 s. 3043 [reprint]).

„Przyjmuje się powszechnie, że początkiem czarnej rasy jest przekleństwo, które Noe rzucił na Kanaana. Oczywiste jest, że kiedy Noe powiedział: »Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich«, wówczas przedstawił przyszłość kolorowej rasy. Byli oni i są rasą sług, lecz teraz, u świtu XX wieku zaczynamy widzieć zagadnienie tej służby w prawdziwym świetle i odkrywamy, że jedyna prawdziwa radość w życiu to służenie innym, a nie panowanie nad nimi. Nie ma w tym świecie równie dobrego sługi, jak dobry kolorowy służący, a radość, którą on czerpie z wykonywania wiernej służby jest jedną z najczystszych radości w tym świecie” (It is generally believed that the curse which Noah pronounced upon Canaan was the origin of the Black race. Certain it is that when Noah said, “Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren,” he pictured the future of the Colored race. They have been and are a race of servants, but now in the dawn of the twentieth century, we are all coming to see this matter of service in its true light and to find that the only real joy in life is in serving others; not bossing them. There is no servant in the world as good as a good Colored servant, and the joy that he gets from rendering faithful service is one of the purest joys there is in the world – ang. Złoty Wiek 24.07 1929 s. 702).

Odrzucenie przekleństwa dla czarnej rasy

„Nie ma więc podstawy dla religijnego twierdzenia, jakoby rodowici mieszkańcy Afryki stali się czarno-skórni z powodu, iż przekleństwo Boże wypowiedziane przez Noego spoczęło na Chanaanie” („Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 147).

„»Rasa« czarna nie jest wynikiem przekleństwa rzuconego na Chanaana, którego potomkowie byli biali. »Rasa« ta wywodzi się z Chusa, brata Chanaana” („Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” 1957 [ang. 1953] t. 2, s. 184).

„Zastanówmy się na przykład nad sytuacją rasy czarnej. Niektórzy tak zwani chrześcijanie utrzymują, jakoby ten kolor skóry był wynikiem przekleństwa, które Bóg rzucił na Kanaana i jego potomków, wyznaczając im przy tym rolę sług. Mylą się jednak. Rasa czarna nie wywodzi się od Kanaana, lecz od Kusza i prawdopodobnie od Puta, a żaden z nich nie został przeklęty (Rodz. 9:24, 25; 10:6)” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 10 s. 3).

Zauważmy nieuczciwość Towarzystwa Strażnica. Samo kiedyś stosowało tekst Rdz 9:25 dla wykazania przekleństwa nałożonego na czarną rasę, a teraz stawia podobny zarzut „tak zwanym chrześcijanom”.


KaiserSoze

  • Gość
Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń, 2017, 16:38 »
dzięki KaiserSoze,
szkoda tylko ze po angielsku,
 Przy mojej znajomosci angielskiego z tydzień zajmie mi tłumaczenie  ;)

"Where the law of the land legislates certain segregation practices, Jehovah’s Witnesses do not flout such laws. Also, we take into consideration predominating local sentiments and customs. While not endorsing segregation, Jehovah’s Witnesses keep foremost in mind the commission to preach the good news, not making a big issue of segregation or integration any more than Christians in the first century made an issue of slavery"

"Jeśli prawo jakiegoś kraju ustanawia konkretne praktyki segregacji, SJ nie lekceważą takich praw. Bierzemy też pod uwagę dominujące lokalne uczucia i zwyczaje. I choć nie popierają segregacji, Świadkowie Jehowy po pierwsze pamiętają o nakazie głoszenia dobrej nowiny, nie robiąc z segregacji czy integracji dużego problemu, podobnie jak chrześcijanie w I wieku nie robili problemu z niewolnictwa"


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Luty, 2017, 18:02 »
Spotkałam się z twierdzeniem , ze w literaturze autorstwa Russela i Rutheforda nie ma żadnej wzmianki o segregacji rasowej, żadnych słów potępienia polityki apartheidu
Ktoś moze interesował się ta kwestią?
Iza to coś dla Ciebie może, dlatego potarzam w Twoim wątku:

Nie bardzo rozumiem co Towarzystwo miało na myśli pisząc takie oto słowa:

"Wprawdzie w obecnych warunkach nie możemy zalecać ani nielegalnego mieszania ras, ani przez związki małżeńskie; jednakże wszyscy winni uznać prawdę wygłoszoną przez Pawła w Atenach: »I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkiem obliczy ziemi«. (Dzieje Apostolskie 17:26)" (Złoty Wiek 01.04 1927 s. 310).

Coś m to dziwnie pachnie. ;)


Offline Iza

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Luty, 2017, 19:11 »
Iza to coś dla Ciebie może, dlatego potarzam w Twoim wątku:

Nie bardzo rozumiem co Towarzystwo miało na myśli pisząc takie oto słowa:

"Wprawdzie w obecnych warunkach nie możemy zalecać ani nielegalnego mieszania ras, ani przez związki małżeńskie; jednakże wszyscy winni uznać prawdę wygłoszoną przez Pawła w Atenach: »I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkiem obliczy ziemi«. (Dzieje Apostolskie 17:26)" (Złoty Wiek 01.04 1927 s. 310).

Coś m to dziwnie pachnie. ;)
Ja cię nie mogę, ale to krętacze są i konformiści , kanalie i cwaniaki.

Dzięki, Roszda, jesteś wielki.
I Kaizerowi tez dziękuję za podrzucenia tłumaczenia.
Pytałam o to, bo niedawno z nawiedzonym świadkiem gadałam, który twierdził, ze Organizacja zawsze postępowała nieposzlakowanie, nawet jesli to nie było powszechnie popularne i akceptowane, a jako przykład podała , ze w Afryce za czasów Apartheidu bracia razem się spotykali, choc to groziło represjami, i nie bardzo miałam wiedzę  tym temacie.
A potem ktoś zapodał ze SJ w tamtych czasach wogole nie odnieśli się do tematu segregacji rasowej .
« Ostatnia zmiana: 10 Luty, 2017, 19:15 wysłana przez Iza »
Gdzie Duch Pana, tam wolność.


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Luty, 2017, 19:14 »
Cytuj
a jako przykład podała , ze w Afryce za czasów Apartheidu bracia razem się spotykali, choc to groziło represjami, i nie bardzo miałam wiedzę  tym temacie.
A ja się zawsze pytam o publikację, która to podaje. :-\
Zawsze można skonfrontować to.

No nie było tak cacy:

*** yb07 s. 129 Republika Południowej Afryki ***
W styczniu 1974 roku zorganizowano w Johannesburgu trzy zgromadzenia — jedno dla czarnych, jedno dla kolorowych i Hindusów oraz jedno dla białych. Ale ostatniego dnia zgromadzenia obecnych czekała niespodzianka: wszystkie rasy miały skorzystać z popołudniowej sesji na stadionie Rand w Johannesburgu. Obiekt wypełniło 33 408 osób. Jakże radosne było to spotkanie! Tym razem przedstawiciele wszystkich ras mogli swobodnie ze sobą przebywać. Przyjechało też sporo gości z Europy, dzięki czemu zgromadzenie było jeszcze bardziej uroczyste. Ale co pozwoliło ominąć przepisy dotyczące segregacji rasowej? Nie zdając sobie z tego sprawy, komitet zgromadzenia zarezerwował stadion przeznaczony na imprezy międzynarodowe, nieobjęte ograniczeniami apartheidu, nie trzeba więc było na czas tej jednej sesji występować o żadne pozwolenie.

Czyli prawa nie łamali w ramach braterstwa ale dostosowywali się do prawa i kombinowali. ;)


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Luty, 2017, 11:18 »
Zauważyłem taką rzecz.

Cytuj
Tam gdzie grozi rozwiązanie całej organizacji, np. za nieprzestrzeganie segregacji rasowej, to Towarzystwo się podporządkowywało (do więzienia wzięto by za to ewentualnie grube ryby ŚJ).

Tam gdzie grozi wsadzenie do więzienia jednego człowieka, np. za odmowę służby wojskowej, to Towarzystwo się poprzez swych członków nie podporządkowuje.
Dziwna wybiórczość podporządkowania.

Ciekawe co by było, gdyby chciano zdelegalizować ŚJ za odmowę służby wojskowej przez jednego ŚJ. :)
Pewnie Towarzystwo kazałoby mu pójść do armii dla dobra sprawy. :)


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty, 2017, 11:50 »
Jeszcze coś dla Izy, co wczoraj znalazłem:

Inny dawny tekst krytyczny wobec czarnej rasy:

"Rasę Jafetową przedstawia się zwykle jako ładną białą, rasę Chama jako czarną, a rasę Semicką jako bronzową i żółtą. (...) Narazie jednak musimy się zadowolić faktem, że plemię Sema jest najbardziej przez Boga błogosławionym, tak że nawet Jafet ma korzystać z jego błogosławieństw. Cham został z powodu swego niewłaściwego czynu przeklęty przez swego ojca i miał być sługą swoich dwuch braci, co historia kolonjalna nam jasno potwierdza; rasa czarna dotychczas poddana była rasie białej i bronzowej. Lecz we właściwym czasie Cham jak i Jafet mają być błogosławieni przez Sema i rzeczywiście od plemienia Sema pochodzi Jezus Chrystus, zbawiciel i odkupiciel świata. Jego mające wkrótce nastać Królestwo błogosławić będzie wszystkie pokolenia ziemi" (Złoty Wiek 15.06 1929 s. 186 [zachowano oryginalną pisownię]).

Czyli przekleństwo tej czarnej rasy dopiero w Królestwie ma być zdjęte. :-\

Obecnie piszą:

*** dx86-14 Cham (syn Noego) ***
CHAM (syn Noego)
nie został przeklęty
: it-1 301

Wszystko jasne, nauka zmieniona. 8-)
« Ostatnia zmiana: 11 Luty, 2017, 12:19 wysłana przez Roszada »


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Luty, 2017, 20:58 »
Kolejny tekst o podporządkowaniu sie segregacji rasowej:

*** yb07 s. 132 Republika Południowej Afryki ***
Przez pierwszych osiem lat dzieliłam pokój z inną tłumaczką; mieszkałyśmy w budynku sąsiadującym z Betel. Władze początkowo pozwoliły nam mieszkać blisko białych braci, ale w 1974 roku zmieniły zdanie. Czarnoskórzy tłumacze byli zmuszeni przenieść się do dzielnic dla czarnych. Ja zamieszkałam z rodziną braci w Tembisa i codziennie miałam do pokonania sporą odległość. Jednak do czasu, kiedy zbudowano nowe Betel w Krugersdorpie, rząd zaczął znosić niektóre rasistowskie ograniczenia.


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Luty, 2017, 10:25 »
No niech mi ktoś wytłumaczy czemu Towarzystwo podporządkowywało się w sprawach segregacji rasowej ludzi a w sprawach wojska i służby cywilnej (do 1996) nie podporządkowywało się?

Taktyka?
Strach przed rozwiązaniem organizacji?
Strach przed brakiem uzyskania stadionów na kongresy?


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudzień, 2017, 13:27 »
No jeszcze w roku 1962 tak było:

„Kiedy przyjechaliśmy na Florydę w listopadzie 1962 roku, byliśmy zdziwieni, że pod wpływem miejscowych uprzedzeń czarnoskórzy i biali bracia nie spotykają się razem na zebraniach i głoszą na innych terenach. Ale dla Jehowy kolor skóry nie ma znaczenia, dlatego w zborach dokonano zmian” (Strażnica marzec 2018 s. 22).


Offline Roszada

Odp: Badacze Pisma Świetego wobec rasizmu
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Luty, 2018, 20:01 »
„Napisaliśmy do Biura Głównego z prośbą o wysłanie nas na teren z większymi potrzebami. Wskazano nam tylko jedno miejsce: Pine Bluff w stanie Arkansas. Były tam wtedy dwa zbory – jeden dla białych, a drugi dla »kolorowych«, czyli czarnoskórych. Zostaliśmy przydzieleni do zboru dla „kolorowych”, w którym było zaledwie 14 głosicieli.Może zastanawiacie się, dlaczego istniały zbory, w których byli wyłącznie biali lub czarni głosiciele. Krótko mówiąc, w tamtych czasach nie było innego wyjścia. Obowiązywały prawa, które wymuszały segregację rasową. Baliśmy się też przemocy. W wielu miejscach jeśli zorganizowano by wspólne zebranie dla czarnych i białych, ludzie mogliby zdemolować Salę Królestwa. Takie rzeczy się zdarzały. Gdyby czarnoskórzy głosili w dzielnicy zamieszkanej przez białych, zostaliby aresztowani — i zapewne pobici. Dlatego żeby móc dalej głosić, przestrzegaliśmy prawa, mając nadzieję, że z czasem sytuacja zmieni się na lepsze.” (Strażnica maj 2018 s. 5).
« Ostatnia zmiana: 02 Luty, 2018, 20:04 wysłana przez Roszada »