Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'  (Przeczytany 8089 razy)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #76 dnia: 01 Grudzień, 2019, 21:37 »
Takie odjechane mądrości Russella po niewypale 1914 r.

   „Naturalnie nie mogliśmy wiedzieć w roku 1889, t. j. w chwili pisania tego tomu, czy data 1914 roku, tak jasno naznaczona w Biblii, jako koniec użyczonej Poganom władzy panowania nad światem, akuratnie oznacza, że w czasie tym Poganie rzeczywiście będą pozbawieni władzy w zupełności, czy też, że władza ta będzie im wtedy odmówioną, a oni stopniowo będą jej pozbawieni. Teraz wierzymy, że to ostatnie tłumaczenie jest zgodne z zamiarem Pańskim; albowiem akuratnie w roku 1914 wspomniane tu królestwa pogańskie rozpoczęły wielką walkę światową, która według proroctwa biblijnego zakończy się wreszcie kompletnem obaleniem wszystkich ludzkich rządów i otworzy drogę do założenia Królestwa umiłowanego Syna Bożego. Nie możemy sięgnąć wzrokiem poza zasłonę; nie możemy wiedzieć o rzeczach, jakie rozwijają się teraz pod kierownictwem naszego pełnego chwały Pana i wywyższonych już członków Jego Kościoła. (...) Wiemy natomiast, że zaczynający się teraz czas Wielkiego Ucisku odpowiada całkiem ściśle Boskiej zapowiedzi po czasie i warunkach założenia Królestwa Mesyaszowego” (Nadszedł Czas 1919 s. III [Przedmowa Autora 1 październik 1916]).

   „Autor przyznaje, że w tym tomie wyraża jasno myśl, iż święci Pańscy mogą spodziewać się połączenia z Panem w Jego chwale, przy końcu Czasów Pogan. Była to naturalna pomyłka, ale Pan dopuścił jej dla pobłogosławienia Swego ludu. Przekonanie, że Kościół Chrystusowy będzie zgromadzony i wywyższony przed październikiem 1914 roku, wywarło ogromnie uświęcający wpływ na tysiące sług Bożych, a za to wszyscy oni muszą błogosławić Pana – chociaż nawet stało się to przez pomyłkę. Zaprawdę, wielu jest takich, którzy dziękują Bogu, że wywyższenie Kościoła i osiągnięcie wszystkich Jego nadziei nie nastąpiło jeszcze w czasie przez nas wyczekiwanym. Gdyż teraz my, słudzy Pańscy, mamy dalszą sposobność uzupełnienia swojej świątobliwości i uczestniczenia wraz z naszym Mistrzem w dalszem głoszeniu Jego posłannictwa przed ludźmi. Pomyłka nasza jednak nie odnosiła się do zakończenia Czasów Pogan, wyciągnęliśmy tylko fałszywy wniosek, nie upoważniony przez Pańskie Słowo. Widzieliśmy w Biblii pewne równoległości pomiędzy Wiekiem Żydowskim i Wiekiem Ewangelii; powinniśmy zauważyć, że te równoległości doprowadzają nominalne systemy w obu wypadkach do zniszczenia, a nie wskazują czasu wywyższenia do chwały Nowego Stworzenia. To wyjaśnienie pomoże czytelnikowi w badaniu tomu »NADSZEDŁ CZAS«. Nie wątpimy, że podobnie jak przedtem, tak i teraz spłynie błogosławieństwo Pańskie na tysiące tych ludzi, którzy pilnie zbadają ten tom. Aby tak się stało, zanosi modły autor,
   CHARLES T. RUSSELL. Brooklyn, N. Y., 1 paźdz. 1916” (Nadszedł Czas 1919 s. IV [Przedmowa Autora 1 październik 1916]).


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #77 dnia: 01 Grudzień, 2019, 22:35 »
A to odjechane niemowlęta:  :-\

„Nasze dzieci mogą być w wieku niemowlęcym, zbyt małe, by coś zrozumieć, ale Jehowa Bóg może je uznać za czyste i godne przyjęcia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy Mu oddani (1 Koryntian 7:14). Tak więc niemowlęta w domu chrześcijańskim mogą jeszcze nie pojmować prawa Bożego co do krwi ani nie być w stanie zadecydować, czy je uznawać. Czy jednak dokładamy starań, by w tej istotnej sprawie udzielać im pouczeń?” (Strażnica Nr 12, 1991 s. 15).


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Grudzień, 2019, 12:34 »
Poleca się też Świadkom Jehowy odgrywanie w domu scenki, w której występuje ich dziecko oraz przykładowy lekarz lub sędzia:

„Jeśli masz dzieci, czy jesteś pewien, iż zgadzają się z biblijnym poglądem na krew i potrafią go wyjaśnić? Czy naprawdę wierzą, że taka jest wola Boża? Czy są przekonane, że pogwałcenie Jego prawa byłoby czymś tak poważnym, iż mogłoby przekreślić ich nadzieję na życie wieczne? Mądrzy rodzice omawiają takie sprawy ze swymi dziećmi bez względu na to, czy są małe, czy już prawie dorosłe. Mogą wspólnie odgrywać scenki, w których każde dziecko odpowiada na pytania zadawane przez sędziego lub pracownika szpitala. Nie chodzi o to, by mechanicznie powtarzało wybrane odpowiedzi. Rzecz w tym, żeby wiedziało, w co ono wierzy i dlaczego. Oczywiście w razie przesłuchania przed sądem rodzice lub inne osoby mogą powiedzieć o zagrożeniach związanych z transfuzją i dostępnych metodach alternatywnych. Niemniej w rozmowie z naszymi dziećmi sędzia lub urzędnik przede wszystkim będzie chciał ustalić, czy rozumieją swoje położenie i związane z nim możliwości wyboru oraz czy mają ukształtowane własne wartości i przekonania” (Strażnica Nr 12, 1991 s. 18).


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Grudzień, 2019, 14:30 »
Najbardziej było udane porównanie CK do PSA, a Towarzystwa do ogona psiego:  ;D

„Nie chcą się przyczyniać do zaistnienia sytuacji, która by choć w najmniejszym stopniu nasuwała myśl, że »organ administracyjny« włada i kieruje swym mocodawcą, którym jest ciało kierownicze, reprezentując całą klasę »niewolnika wiernego i rozumnego«. Inaczej mówiąc nie dopuszczają do tego, żeby ogon merdał psem, podczas gdy ma być na odwrót” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 20).


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Grudzień, 2019, 17:58 »
A to jako dowcip:

„Fakt, iż »Przekład Nowego Świata« potwierdza nauki świadków Jehowy, nie dowodzi, że ich nauki opierają się na tym przekładzie Biblii” (Strażnica Nr 10, 1960 s. 16).

No to na jakim przekładzie Biblii opierają naukę o palu? :)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #81 dnia: 03 Grudzień, 2019, 20:50 »
Rydwan zmienia rzeczywiście kierunek.  ;D

*** yb14 s. 9 Ciekawe wydarzenia z minionego roku ***
Prorok Ezechiel otrzymał od Jehowy wizję potężnego niebiańskiego rydwanu, który wyobraża niewidzialną część organizacji Bożej. Rydwan ten, mimo swych ogromnych rozmiarów, porusza się z dużą szybkością i błyskawicznie zmienia kierunek (Ezech. 1:15-28). Niezwykły rozwój, który miał miejsce w minionym roku służbowym, wskazuje, że ziemska część organizacji Jehowy również podąża naprzód.


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Grudzień, 2019, 10:17 »
Dowcip z Przeładem Nowego Świata:

„(...) nowożytni odstępcy, zdradziecko pracują w charakterze agentów Szatana (...) usiłują podważyć wiarogodność New World Translation of the Holy Scriptures (Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata), jak gdyby Świadkowie Jehowy byli od niego całkowicie zależni. A przecież wcale tak nie jest” (Strażnica Nr 16, 1990 s. 16).

Nie są zależni?
Okej, to niech wyrzucą Jehowę z 237 miejsc w NT. :)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Grudzień, 2019, 12:45 »
Żart Towarzystwa o celibacie Russella:  :)

„Jednym z najlepszych dowodów, że ich oskarżenia są fałszywemi jest fakt, że dotąd, nikt jeszcze się nie znalazł, kto mógłby zrobić zarzut, że Pastor Russell wystąpił przeciwko moralności, który do końca życia mógł powiedzieć, iż życie swoje spędził w zupełnym celibacie, a czego mało kto z ludzi mógłby powiedzieć” (Strażnica czerwiec 1917 s. 73 [ang. 01.05 1917 s. 6081, reprint – absolute celibacy]).

Miał żonę, separację i to był "całkowity celibat". :)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Grudzień, 2019, 17:24 »
Do odjechanych tekstów bym zaliczył zarozumialstwo Russella co do jego Tomów:

„Jeśli sześć tomów Wykładów Pisma Świętego jest praktycznie Biblią uporządkowaną przedmiotowo z podanymi biblijnymi tekstami dowodowymi, możemy bez popełnienia niewłaściwości nazwać tomy: Biblią w uporządkowanej postaci. Należy powiedzieć, że tomy są nie tylko komentarzami Biblii. Praktycznie są one samą Biblią, ponieważ nie przejawia się w nich dążenie do budowania jakiejś doktryny (...) Dalej, nie tylko widzimy, że ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii, ale obserwujemy również fakty, iż jeśli ktoś odkłada Wykłady Pisma Świętego nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat – nasze doświadczenie pokazuje – w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko Wykłady Pisma Świętego z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego” (ang. Strażnica 15.09 1910 s. 298 [cały artykuł patrz s. 4684-4686, reprint]; tekst polski według czasopisma Teraźniejsza Prawda Nr 358, XI 1985 r. wydawanego przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania”).
   Patrz też ten tekst tłumaczony przez badaczy Pisma Świętego (Polish Bible Students Association) w czasopiśmie pt. Brzask Nowej Ery i Zwiastun Obecności Chrystusa Nr 12, 1936 s. 188-191.
http://wydawnictwostraz.org/images/stories/brzask_1936/B1936_12.pdf

Dlatego po śmierci Russella, gdy podrzucono Tomy, popadli w ciemności w ciągu kilku lat. ;D
Właśnie Russell zmarł 31 października 1916 r., a 10 lat później w 1927 zaprzestano wydawać Tomy. :)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Grudzień, 2019, 19:12 »
Dowcip CK z 2014 r.  :)

   Towarzystwo Strażnica tak oto przechwala się swoją nową Biblią:

„List od Ciała Kierowniczego (...) Na początku tego roku służbowego, podczas dorocznego zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica, Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata opublikował zrewidowaną angielską wersję najwspanialszego przekładu Biblii, jaki jest dostępny człowiekowi” (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 4).

Za kilka lat, jak wyjdzie nowszy, to będzie "najwspanialszy z najwspanialszych" wydanych przez CK. ;D


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Grudzień, 2019, 12:34 »
To mi się podobało w zestawieniu dwóch tekstów:

Niejaki Johannes Greber pisze we wstępie do swego przekładu Nowego Testamentu, wydanego w roku 1937: »Byłem księdzem katolickim i do czterdziestego ósmego roku życia w ogóle nie wierzyłem w możliwość kontaktu ze światem duchów Bożych. Potem jednak nastał dzień, kiedy niechcący zrobiłem pierwszy krok w kierunku takich kontaktów. Przeżyłem rzeczy, które aż do największych głębi wstrząsnęły moim jestestwem. (...) Przeżycia swe opisałem w książce, która ukazała się w języku niemieckim i angielskim, a nosi tytuł: ‘Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cele’.« (...) W przedmowie do ostatnio wspomnianej książki były ksiądz Greber powiada: »Biblia jest najwybitniejszą książką spirytystyczną.« Kierując się takim wrażeniem Greber stara się swemu przekładowi Nowego Testamentu nadać nutę jak najbardziej spirytystyczną. (...) Rzecz całkiem oczywista, że w dokonaniu takiego przekładu pomagali byłemu księdzu »duchowie«, w których wierzy”. (Strażnica Nr 8, 1961 s. 3 [ang. Strażnica 15.02 1956 s. 110-111]).

I co? I na tę Biblię spirytystyczną się powoływano przez lata.
   W roku 1983 napisano, wbrew prawdzie, że rzekomo dopiero w roku 1980 odkryto w Towarzystwie Strażnica, iż Greber jest spirytystą:

Wersję tę przytaczano od czasu do czasu na poparcie sposobu, w jaki »New World Translation« (Przekład Nowego Świata) oraz inne miarodajne tłumaczenia Biblii oddają tekst Ewangelii według Mateusza 27:52,53 oraz według Jana 1:1. Niemniej jednak w roku 1980 ukazała się w przedmowie do »Nowego Testamentu« Johannesa Grebera wzmianka o istotnym znaczeniu, z której wynika, że tłumacz ten w poszukiwaniu sposobów wyjaśnienia trudniejszych fragmentów zdał się na »Boski świat duchów«. Powiedziano tam: »Jego żona, będąca medium Boskiego świata duchów, często pośredniczyła w przekazywaniu księdzu Greberowi trafnych odpowiedzi pochodzących od posłańców Bożych«. Uznano za niestosowne, by »Strażnica« korzystała z przekładu, który ma tak ścisłe powiązania ze spirytyzmem (Powt. Pr. 18:10-12). (...) dlatego nie ma potrzeby, by powoływać się w tej sprawie na tłumaczenie Grebera” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 22 s. 24).

To jest żałosna komedia. :)


Offline Roszada

Odp: Cytaty z Publikacji Świadków Jehowy - 'Najbardziej Odjechane'
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Styczeń, 2020, 21:17 »
Trafiłem na taką oto głupawą wypowiedź:

„Świat szatana skończył się w roku 1914, a ten termin znamionuje rozpoczęcie się wojny światowej” (Złoty Wiek 15.05 1933 s. 315).

To raczej ten świat szatana zaczął się w 1914, a nie skończył, skoro wojna wybuchła.  :(
Sędzia miała jakieś pijackie zwidy czy co? ;D