Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?  (Przeczytany 404 razy)

Offline cichybob

Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?
« dnia: 03 Październik, 2023, 12:27 »
Tymoteusz Kuchcik robi ludziom wodę z mózgu tłumacząc, że "dobre jest złe", a "złe jest dobre". Dobra nowina obejmuje informowanie o nadchodzącym sądzie. I jest tylko dobra dla niektórych, a nie dla wszystkich. Wycinek z Broadcastingu (wycięte napisy ze ścieżki tekstu w pliku):

Cytuj
Po pierwsze,
czym jest dobra nowina?

Żeby to lepiej zrozumieć,
przyjrzyjmy się bliżej,

jak tego wyrażenia użyto w Biblii.

Na przykład, czytamy w niej
o „dobrej nowinie o Królestwie”,

„dobrej nowinie od Boga”,
„dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie”,

„dobrej nowinie
o niezasłużonej życzliwości Bożej”,

„dobrej nowinie o pokoju”
i o „wiecznotrwałej dobrej nowinie”.

Możemy więc powiedzieć,
że dobra nowina

dotyczy panowania Królestwa Bożego

i wybawienia
dzięki wierze w Jezusa.

Obejmuje wszystkie nauki,

które przekazywał Jezus
i które spisali jego uczniowie.

Przez proroka Izajasza
Jehowa zapowiedział

głoszenie dobrej nowiny.

Proroctwo Izajasza opisuje,
w jakim celu

i z jakim rezultatem
miała ona być rozgłaszana,

zwłaszcza od czasu
przyjścia Mesjasza.

Zobaczmy, co zapisano
w Izajasza 61:1, 2:

Ta dobra nowina miała
pozytywnie wpływać na tych,

którzy będą jej słuchać.

Miała ‛opatrywać
mających złamane serca’

i ‛pocieszać wszystkich
pogrążonych w smutku’.

To właśnie taką dobrą nowinę

najczęściej przekazujemy
ludziom w służbie.

Nadzieja na życie wieczne
w ziemskim raju

pod panowaniem Królestwa Bożego

wlewa otuchę w serca słuchaczy

i rozbudza w nich
miłość do Jehowy.

Jednak dobra nowina
obejmuje coś jeszcze —

coś, o czym zbyt często
nie mówimy w służbie.

Pewnie zauważyliśmy
w tych wersetach wyrażenie

„dzień zemsty naszego Boga”.

A zatem dobra nowina

dotyczy nie tylko
„roku dobrej woli Jehowy”.

Dobrze to podkreślają słowa
z Księgi Objawienia 14:6, 7:

A zatem
„wiecznotrwała dobra nowina”

obejmuje też
orędzie o sądzie.


Czym jest wspomniana
w tym wersecie „godzina sądu”?

Pewne źródła podają,

że greckie słowo
przetłumaczone tu jako „sąd”

odnosi się
do procesu sądowego

lub oceny
czyjegoś zachowania.

Tak więc Bóg uważnie
przygląda się zachowaniu ludzi

i na tej podstawie
ich osądzi.

Wspomniana w tym wersecie

„godzina sądu”
obejmuje zarówno ogłoszenie,

jak i wykonanie Bożych wyroków
dotyczących religii fałszywej,

czyli Babilonu Wielkiego,

i pozostałych elementów
szatańskiego systemu rzeczy.

Oczywiście Babilon Wielki

i reszta szatańskiego świata
zostały już osądzone.

Jednak wyrok na nich
nie został jeszcze wykonany.

Kiedy się to stanie?

Pod koniec „godziny sądu”,

która zakończy się
w punkcie kulminacyjnym dni ostatnich

zagładą tego niegodziwego
systemu rzeczy.

Dlatego to,
jak ludzie teraz postępują,

ma takie istotne znaczenie.

Ogłaszanie dobrej nowiny
o zbliżającym się sądzie

jest coraz pilniejsze,

ponieważ szybko nadchodzi czas,

kiedy Bóg
wykona swoje wyroki.

Dlaczego możemy powiedzieć,

że orędzie o sądzie
jest dobrą nowiną?

Jest to dobra nowina
dla szczerych ludzi,

bo oznacza
koniec niegodziwości

oraz wszelkich form przemocy
i niesprawiedliwości.

Tym, którzy cierpią z powodu

złego postępowania
niegodziwych ludzi,

ten osąd
przyniesie wielką ulgę.

Wyraźnie pokaże on
głębię miłości

i sprawiedliwości Bożej.

Jednak nie będzie
to dobra wiadomość dla tych,

którzy uparcie
odrzucają prawe zasady Jehowy.


W czasach biblijnych
Jehowa ostrzegał,

że zamierza
wykonać wyroki na tych,

którzy świadomie
lekceważyli jego przykazania.

Za każdym razem

informował ich o tym
z dużym wyprzedzeniem

i wskazywał,

co muszą zmienić,
żeby cieszyć się Jego uznaniem.

Zachęcał ich do tego

przez swoich
wiernych sług na ziemi,

którzy ogłaszali Jego wyroki

i przypominali, że czas nagli.

Na przykład
pomyślmy o Noem.

Przez wiele lat
odważnie ostrzegał

przed nadchodzącym potopem
współczesnych mu ludzi,

przesiąkniętych
niemoralnością i przemocą.

Mówił im też,
co muszą zrobić, żeby przeżyć.

A Mojżesz i Aaron?

Jehowa posłużył się nimi,

żeby ostrzec faraona
i swoich sług.

Rozważmy teraz

konkretne ostrzeżenie Jehowy
dotyczące siódmej plagi,

czyli niszczycielskiego gradu.

W Wyjścia 9:18, 19
czytamy,

że Mojżesz i Aaron

przekazali ludowi,
kiedy nadejdzie ta plaga

i co trzeba zrobić,
żeby się przed nią uchronić.

Jehowa zawsze dba o to,

żeby ludzie mieli szansę
zareagować na Jego ostrzeżenia.

W 2 Piotra 3:9 powiedziano,

że „nie chce,
żeby ktokolwiek został zgładzony,

ale żeby wszyscy
zdobyli się na skruchę”.

Dobra nowina
mówi nie tylko

o wspaniałej nadziei
na przyszłość,

którą daje Jehowa,

ale też o tym,

co trzeba robić,
żeby z niej skorzystać.

Właśnie dlatego musimy też głosić
o nadchodzącym sądzie Jehowy.

Zwróćmy uwagę,
jak w Mateusza 24:14

głoszenie dobrej nowiny
powiązano z sądem Bożym:

Tak więc dobra nowina

jest „świadectwem”
dla wszystkich, którzy ją słyszą.

W zależności od tego,
jak na nią zareagują,

czeka ich wybawienie
lub zagłada.


Podobnie jak sąd
poświęca czas

na zbadanie wszystkich
faktów i dowodów,

tak samo Jezus mądrze
wykorzystuje teraz czas,

żeby sprawiedliwie
osądzić ludzi.

Jehowa i Jezus uważnie
przyglądają się postępowaniu ludzi

i temu, jak reagują na głoszoną
przez nas dobrą nowinę.

Do czego powinno
pobudzać nas to,

co właśnie omówiliśmy?

Nie będziemy powstrzymywać się
przed mówieniem wszystkiego,

co obejmuje dobra nowina.

Chcemy opowiadać zarówno

o przyszłych błogosławieństwach
obiecanych przez Boga,

jak też o zagładzie niegodziwych,
która te zmiany umożliwi.

Wyobraź sobie, że wiesz
o niebezpiecznej burzy,

która zagraża twojej okolicy.

Co zrobisz?

Na pewno jak najlepiej
się przygotujesz,

żeby bezpiecznie ją przetrwać.

Czy nie ostrzegłbyś
przed nią krewnych,

przyjaciół,
a nawet sąsiadów,

żeby oni też
mogli się przygotować?

Podobnie i my
chcemy pomóc

jak największej liczbie osób
przygotować się

na zbliżające się wykonanie
wyroku Jehowy na tym świecie.

Nie powstrzymujemy się przed
taktownym mówieniem ludziom o tym,

co muszą zrobić,
żeby się uratować.

Na przykład tym,
z którymi studiujemy Biblię,

pomagamy zrozumieć,
co powinni robić.

Życzliwie, ale otwarcie
pokazujemy im,

na jakie zmiany
muszą się zdobyć,

żeby zharmonizować swoje życie
z zasadami Jehowy.

Pomaga nam w tym
nasz nowy podręcznik

<i>Ju</i><i>ż zawsze ciesz się życiem!</i>

Na różne sposoby

przygotowuje zainteresowanych,

żeby jak najszybciej
mogli głosić dobrą nowinę.

Na przykład
na końcu każdej części

jest powtórka z pytaniami,

czasami dość bezpośrednimi.

Dzięki nim zainteresowani
mogą dostrzec,

co muszą zrobić,
żeby wprowadzić w życie to,

czego się nauczyli
w trakcie studium Biblii.

W dalszej części
tego programu

zobaczymy omówienie
niektórych zalet

nowego podręcznika
<i>Ju</i><i>ż zawsze ciesz się życiem!</i>

oraz wskazówki,
jak z niego korzystać,

żeby pomagać zainteresowanym.

Świadomość tego,
jak ważna jest dobra nowina,

pobudzi nas do głoszenia
i nauczania z poczuciem, że czas nagli!

Będziemy się wysilać,
żeby brać pełny udział

we wszystkich dostępnych
nam formach służby.

Nie chcemy
traktować służby lekko.

Chcemy być gorliwi

i pełnić ją „z całej duszy
jak dla Jehowy”.

Dlaczego?

Bo rozumiemy,
że chodzi o życie ludzi —


jak najszybciej
muszą usłyszeć dobrą nowinę

i na nią zareagować.

Oczywiście każdy z nas ma
inną sytuację i inne zdolności.

Wiemy, że Jehowa i Jezus
dobrze to rozumieją.

W przykładzie Jezusa
o talentach

nie wszyscy niewolnicy
dostali tyle samo talentów.

Każdy z nich otrzymał je
‛według swoich zdolności’.

To nam pokazuje,

że Jehowa i Jezus
dobrze znają naszą sytuację.

Wiedzą, na co nas stać,

i nigdy nie oczekują
od nas czegoś więcej.

Nie porównują nas też

z innymi braćmi czy siostrami.

To nas bardzo pokrzepia,

ponieważ nie zawsze możemy
robić w służbie tyle,

ile byśmy chcieli.

Z takim wyzwaniem

często spotykają się
nasi starsi wiekiem bracia

i ci, którzy mają
poważne ograniczenia.

Jednak możemy być pewni,

że jeśli robimy wszystko,
na co nas stać,

Jehowa jest
z nas zadowolony.

Nigdy ‛nie zapomni
o naszej pracy

oraz o miłości,
którą okazujemy’.

Dalej więc róbmy
wszystko, co możemy,

żeby dzielić się dobrą nowiną —
wszystkimi jej aspektami!

Doświadczymy wtedy ogromnej
radości i zadowolenia

z udziału w akcji ratunkowej,

którą chcemy objąć
jak najwięcej osób,

zanim będzie za późno.

Ale może czasem zastanawiasz się,
jak zareagują ludzie,

zwłaszcza gdy głosimy dobitne orędzie.

Takie obawy to nic nowego.

Starożytni i współcześni słudzy Boży
też się z nimi zmagali.

Czyżby kombinowali już TERAZ spełniać rzekomą zapowiedź z Objawienia 16:21 o bryłach gradu i ogłaszaniu wyroków? :D Sześć razy wspomniał o wyrokach... Cwaniaczki kombinują jak utrzymać ludzi w kołowrotku.

A co na to Biblia?
Dzieje 5:42 DN o Chrystusie Jezusie
Dzieje 8:35 DN o Jezusie
Dzieje 9:20 od razu zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym
Dzieje 11:20 DN o Panu Jezusie
Rzymian 1:3, 9 DN o Jego Synu (o Jezusie) (cały ten fragment 1:1-4 mówi, że DN jest od Boga i mówi o Jezusie)
Rzymian 15:19 DN o Jezusie
Efezjan 3:6 Ludzie bedą współdziedzicami w jedności z Jezusem przez DN (dzięki DN)
2 Tesaloniczan 1:8 DN o naszym Panu, Jezusie
2 Tymoteusza 2:8, 9 DN mówi, że Jezus został wskrzeszony
1 Pt 1:25 słowo Pana ... to DN
Galatów 1:16 głosić o Nim (Jezusie) DN innym narodom

W skrócie: DN to Jana 3:16... a nie żadne wyroki


Offline Turbulent_Business

Odp: Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Październik, 2023, 13:20 »

A co na to Biblia?
Dzieje 5:42 DN o Chrystusie Jezusie
Dzieje 8:35 DN o Jezusie
Dzieje 9:20 od razu zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym
Dzieje 11:20 DN o Panu Jezusie
Rzymian 1:3, 9 DN o Jego Synu (o Jezusie) (cały ten fragment 1:1-4 mówi, że DN jest od Boga i mówi o Jezusie)
Rzymian 15:19 DN o Jezusie
Efezjan 3:6 Ludzie bedą współdziedzicami w jedności z Jezusem przez DN (dzięki DN)
2 Tesaloniczan 1:8 DN o naszym Panu, Jezusie
2 Tymoteusza 2:8, 9 DN mówi, że Jezus został wskrzeszony
1 Pt 1:25 słowo Pana ... to DN
Galatów 1:16 głosić o Nim (Jezusie) DN innym narodom

W skrócie: DN to Jana 3:16... a nie żadne wyroki


Wywodow straznicowych to mi sie szczerze nie chce czytac, bo ostatnio mam obnizona bzduroodpornosc do minimum.

Ale te wersety zebrane w jednym miejscu moga byc calkiem przydatne
Lepsze sa pytania bez odpowiedzi, niz odpwiedzi ktorych nie mozna zakwestionowac


Offline Światus

Odp: Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Październik, 2023, 15:51 »
Mnie zdziwiły 2 rzeczy:

1. Budowanie grozy wokół kampanii głoszenia DOBITNEGO przesłania. Tak, jakby mieli ich wsadzać do więzienia, albo bić.
2. Wygląd Izaaka na stosie. Jest mowa o chłopcu, a tymczasem "chłopiec" wygląda mniej wiecej na 30 lat i ma brodę... :o
Prawda jest niezmienna i dla wszystkich taka sama. Inaczej nie jest prawdą.


Offline Estera

Odp: Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Październik, 2023, 16:32 »
Tymoteusz Kuchcik robi ludziom wodę z mózgu tłumacząc, że "dobre jest złe", a "złe jest dobre".
Dobra nowina obejmuje informowanie o nadchodzącym sądzie. I jest tylko dobra dla niektórych, a nie dla wszystkich (...)
A co na to Biblia?
Dzieje 5:42 DN o Chrystusie Jezusie
Dzieje 8:35 DN o Jezusie (...)
W skrócie: DN to Jana 3:16... a nie żadne wyroki
   Cichybobie  :)
   Szacunek za cierpliwość i wklejki tekstu.
   Wszystko przeczytałam uważnie i podzielę się z Wami taką małą refleksją.
   W latach 80-tych, jak poznawałam tę "świadkowską prawdę", dokładnie to samo mówili, a ja głęboko w to uwierzyłam.
   Przez dekady gorliwie przykładałam się do służby, no bo przecież trzeba dzielić się dobrą nowiną z ludźmi, rodziną, sąsiadami.
   Wyciągać ich z tego "płonącego budynku", nawet przykłady się nie zmieniły  >:D >:D >:D
   Wydeptałam może setki km pionierując w najdalsze zakątki zborowych terenów, no bo przecież trzeba ludzi ratować, informować, niech mają wybór.
   Po której stronie chcą się opowiedzieć!!!
   Wypaliłam setki litrów paliwa, zajeżdżając autem do najdalszych wiosek, rozpowszechniłam setki tych ich periodyków.
   Byłam dość użytecznym trybikiem dla tej sekto-korporacji wydawniczo-budowlanej :-[
   Czytając wstawiony tekst przez Ciebie, widzę, że ich narracja jest niezmienna, a od tamtego czasu minęło ok. 40 lat.
   A oni dalej straszą sądem, a ze śj robią swoje trybiki do roboty odpowiedzialne za życie ludzi.

   Najpierw mówienie, że to jest  ... dobra nowina o Jezusie ... a dalej,  ... spróbuj jej nie przyjąć, to zginiesz z rąk samego Boga Jehowy!!! ...
   Bo tylko śj ocaleją z tej boskiej pożogi!!!


   Czyli jakby wszystko stanęło i kręciło się w miejscu.
   Kółko znów zawraca, tylko doktryny po drodze porządnie się pozmieniały.
   Że im ludzi powywiewało z tej "najszczęśliwszej organizacji na świecie".
   Ludzi walczących z depresją i innymi chorobami psychicznymi ludzi, którym brakuje prawdziwej radości z życia, ale jak ją odnaleźć w takim kołowrocie?
   No i mnóstwo się narodziło takich osób jak ja, które wybudziły się z tego całego iluzorycznego matrixa.
   I już nie są od wielu lat tymi "użytecznymi trybikami w tej machinie" napędzającymi ludzi do zborów.
   Też zostaliśmy przez nich osądzeni, wyzwani, wysłani na jak najdalszą psychiczną banicję, żeby się przypadkiem prawdą o tej sekcie nie zarazili inni w zborach.
   I przypadkiem nie zaczęli samodzielnie i logicznie wyciągać swoich wniosków.
   No tak to działa.
   Chłopaki z ck starają się żeby czymkolwiek utwierdzać te resztki kurczowo trzymających się ludzi, którzy jeszcze tam pozostali.
   Bo jeszcze nie rozumieją, że ta cała propaganda religijna to czysta ściema do mamienia życiem wiecznym i zbawieniem.
   A liczba zborów w Polsce bardzo expresowo się kurczy :'( :'(
   Tak jak i expresowo ubywa sal królestwa, bo są wyprzedawane.
« Ostatnia zmiana: 03 Październik, 2023, 16:34 wysłana przez Estera »
Kim będziesz beze mnie? Zapytał strach. Będę wolna!
PAŚCIE TRZODĘ BOŻĄ - tajny kodeks karny Świadków Jehowy tylko dla starszych.


Offline cichybob

Odp: Broadcasting Październik 2023 - czym jest Dobra Nowina?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Październik, 2023, 21:53 »
Ja na szczęście tego nie przepisywałem. Z ich plików da się napisy wyciągnąć programem ;) Chyba bym pozbył się treści pokarmowych, gdybym miał to przepisać ;)