Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

BYLI... OBECNI... => OSTRACYZM => Wątek zaczęty przez: Rutheford w 08 Wrzesień, 2019, 10:51

Tytuł: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: Rutheford w 08 Wrzesień, 2019, 10:51
Czy istnieją przepisy prawne w naszym kraju regulujące takie praktyki - konkretnie przepisy przeciw takim praktykom?
Tytuł: Odp: Dystans
Wiadomość wysłana przez: Ola w 08 Wrzesień, 2019, 11:02
Witaj.
Skoro już to wszystko zobaczyłeś i odczułeś opuść tą przenajświętrzą zakłamaną organizację.

 
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: Rutheford w 08 Wrzesień, 2019, 11:19
Sory - przełożyłem poprzedniego posta w inne miejsce - tu pojawił się techniczny
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: Ola w 08 Wrzesień, 2019, 11:21
Sory - przełożyłem poprzedniego posta w inne miejsce - tu pojawił się techniczny

Zauważyłam 😉
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: WIDZĘ MROKI w 08 Wrzesień, 2019, 12:03
"Ojciec założyciel

Wiadomości: 2 282
Polubień: 4784
Zobacz profil Email Prywatna wiadomość (Offline)

Komitet sądowniczy=ostracyzm=wykluczenie. DLACZEGO?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwiecień, 2015, 22:02 »
Cytuj
Stowarzyszenie „Wyzwoleni”z siedzibą w Poznaniu,  zajmuje się wsparciem dla osób i ich rodzin, które są zagrożone społecznym wykluczeniem  lub przez wykluczenie społeczne doznały przejawu ostracyzmu, opuszczając sekty i nowe ruchy religijne.
 Jednym z naszych celów jest działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz rozpowszechniania wiedzy o sektach i nowych ruchach religijnych oraz edukacja i informowanie społeczeństwa o zagrożeniach płynących z takich kontaktów.
Stowarzyszenie nie stawia sobie za cel walki z prawnie zarejestrowanymi kościołami i związkami wyznaniowymi .

Szczególny kontakt mamy z osobami które są lub były członkami „Społeczności Świadków Jehowy”, których prawnym przedstawicielem jest  Związek Wyznaniowy "Świadkowie Jehowy w Polsce”
Otrzymujemy wiele listów i telefonów z których wynika, ze dochodzi do sytuacji w których może być łamane prawo.
W związku z wykluczaniem z tej Społeczności, dochodzi do przejawów ostracyzmu i naruszania zasad prawnych, dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

 Zarząd tego związku nie informuje przyszłych wyznawców jakie maja prawa a są im jedynie przedstawione obowiązki jakie muszą  wykonać na rzecz tego Związku, wymaga się bezgranicznego posłuszeństwa i dyspozycyjności i wsparcia finansowego.
Każda próba  niesubordynacji wobec  zarządzeń tego Związku kończy się tajnym „komitetem sądowniczym” na którym to obwiniony nie ma żadnych praw, oprócz zachowania pokory.
Takie posiedzenia komitetów sadowniczych kończą się z reguły wyrzuceniem obwinionego z tej społeczności, narażając go na utratę czci i honoru.
Pozostałym członka tej społeczności zakazuje się wszelkich kontaktów z osoba wykluczona.

2. trochę prawa
Cytuj
[USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 2012 r. poz. 788. ze zm.]
Prawa i obowiązki małżonków
Art. 23.
Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
Przepisy ogólne
Art. 87.
Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.
Art. 96.
Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
 
Proszę zwrócić uwagę co na ten temat napisano w Strażnicy, czasopismo wydawane przez „Świadkowie Jehowyw Polsce”

[Strażnica – zwiastująca królestwo Jehowy z 15 stycznia 2013, strona 16]
Cytuj
A przecież z twój ukochany krewny powinien dostrzec, że bezkompromisowo stawiasz Jehowę ponad wszystko - również ponad więzy rodzinne. Nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się z wykluczonym krewnym, na przykład za pośrednictwem SMS-ó w czy e-maili (1 Kor. 5:11). Bądź pochłonięty zajęciami teokratycznymi (1 Kor. 15:58). Cytowana wcześniej siostra mówi: „Wiem, że muszę być stale zajęta służbą dla Boga i dbać o dobrą kondycję duchową, żebym - gdy moja córka w końcu wróci do Jehowy - była w stanie jej pomóc”.

Taka sytuacja dotyczy zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.
Otrzymaliśmy tez wiele sygnałów, że w tym związku wyznaniowym łamane jest prawo O Ochronie Danych Osobowych.
Na prośbę jednego z pokrzywdzonych zdając sobie sprawę, że ten problem dotyczy dziesiątek tysięcy osób w Polsce, poprosiliśmy Fundacje Pro publiko bono o pomoc z poszukiwaniu kancelarii prawnej która by ta sprawę poprowadziła.
Zgodziła się na to Kancelaria Pana Mecenasa Świecy z Warszawy.
 
WSA na rozprawie przeprowadzonej w dniu 16 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 294/13 wydał orzeczenie na mocy którego zostały uchylone decyzje wydane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Strażnicę - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy. Do GIODO wpłynęła skarga R., która kwestionowała legalność przetwarzania danych osobowych przez związek wyznaniowy. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyło osoby, która nie była członkiem Towarzystwa. GIODO umorzył postępowanie, gdyż uznał, że nie ma kognicji do wydania w przedmiotowej sprawie merytorycznej decyzji w związku z tym, że ustawa o ochronie danych osobowych wyłącza kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora.

Decyzja umarzająca postępowania została utrzymana w mocy przez GIODO i następnie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd uchylił decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję o umorzeniu i tym samym wpisał się w tworzoną w obecnej chwili nową linię orzeczniczą.

Obecnie uznaje się, że osoby które wystąpiły z kościołów w sposób skuteczny nie objęte są wyłączeniem ustawowym. GIODO w ich przypadku, zgodnie z orzeczeniami wydawanymi przez WSA i NSA, ma obowiązek skontrolować czy związek wyznaniowy lub kościół nie naruszył prawa do prywatności byłego członka. Orzeczenia te zgodne są z normami prawa międzynarodowego, w tym wspólnotowego.

Wyrok nieprawomocny.
Wydany wyrok w tej sprawie  pokazuje, że nie wszystko w tym związku wyznaniowym dzieję się zgodnie z prawem.
Pokazuje też, ze pomoc osobą społecznie wykluczonym  przez nowe ruchy religijne jest możliwa,
Podaliśmy tutaj tylko dwa istotne przykłady, ostracyzmu i łamania prawa z dziedzinie ochrony danych osobowych ale problemów jest o Wielę więcej dlatego wymagają odpowiedniego nagłośnienia oraz prawnej oceny.

Problem ma wydźwięk społeczny o bardzo szerokim zakresie bo dotyczy wiele tysięcy osób, obywateli naszego Państwa."
źródło: Gedeon -  Wątek: Komitet sądowniczy=ostracyzm=wykluczenie. DLACZEGO?  (Przeczytany 2297 razy)
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: Rutheford w 08 Wrzesień, 2019, 13:52
WIDZĘ MROKI - ale masz archiwum... podziwiam... Muszę te informacje przetrawić...
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: UWAGA AWARIA w 08 Wrzesień, 2019, 14:01
Powszechna deklaracja praw człowieka przyjęta przez 58 państw członkowskich podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych – ONZ, w dniu 10 grudnia 1948, w Palais de Chaillot w Paryżu zdefiniowała wolność religii i wyznania w art. 18 w następujący sposób:

Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania ,to jest podstawą praw każdego człowieka; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

na tej podstawie został wydany wyrok w USA skarżący ŚJ podniósł kwestię wykluczenia,w tym wyroku sąd przytoczył te właśnie przepisy
z tego 48roku że gdyby ograniczyć ŚJ możliwość wykluczania godziło by to w w ustawę o wolności wyznania.<ograniczało by to niby ich wolność w tym zakresie
fakt że było to dawno ,sędzia już pewnie nie żyje,to zapomniał on zweryfikować właśnie zasadę na jakich to robią  ŚJ,pisząc w bezsensowym wyroku że jest to sprawą kościoła.
Kościoła być może ale każde rozporządzenie  kościoła musi być zrobione zgodnie z obowiązującym prawem w danym państwie
my żyjemy w PL nie w USA i słusznie zadałeś to pytanie "w naszym kraju"
otóż ile będzie odpowiedzi tyle będzie zdań, weź kartkę,nasmaruj do ministerstwa a na pewno dostaniesz rzetelną odpowiedź
a jak sie z nią nie zgodzisz będziesz mógł sie odwołać.
raz to że
Zastanawia mnie fakt iż ta idiotyczna już przestarzała ustawa została powołana i w późniejszym okresie nieznacznie modyfikowana przez ONZ
 tylko co WTS robił tam,rzekomo się tylko przyglądając :o 8-), w naszym kraju każda osoba naprawdę jest innym przypadkiem,ponieważ jest w naszym kraju wspaniały aparat prawny na tego typu przestępstwa ,prawo o anty-dyskryminacji,ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,i wiele innych pospolitych praw nas broniących,a ostatnimi czasy pan Ziobro tak zmodyfikował
nasze prawo że naprawdę jest to godne uwagi, tak że można go się zapytać osobiście na piśmie co jego zdaniem jest nie w porządku o ile chodzi o WTS,lub przedstawić własne stanowisko ;)
aa i jeszcze fajnym dowodem na poparcie takich słów,nie będzie gołe pismo,ale poparte dowodami w postaci tematów ze strażnicy
tak że warto mieć i te nowe i te stare,bo prawdziwe dowody na twierdzenie naszych tez, znajdują  się własnie w tych czasopismach
a nie w statucie który widzi minister.
Tytuł: Odp: Ostracyzm a prawo
Wiadomość wysłana przez: WIDZĘ MROKI w 08 Wrzesień, 2019, 15:17
WIDZĘ MROKI - ale masz archiwum... podziwiam... Muszę te informacje przetrawić...

 ;) :)