Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

DYSKUSJE DOKTRYNALNE => LITERATURA... POKARM NA CZAS SŁUSZNY => Wątek zaczęty przez: josh82 w 06 Wrzesień, 2019, 19:09

Tytuł: Strażnica - grudzień 2019
Wiadomość wysłana przez: josh82 w 06 Wrzesień, 2019, 19:09
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/straznica-do-studium-grudzien-2019/

1: Pytania czytelników - zasada dwóch świadków :)

2: "Czy sobie przypominasz?":

"Jak poważnym grzechem jest seksualne wykorzystanie dziecka?

Seksualne wykorzystanie dziecka jest grzechem przeciwko ofierze, zborowi, władzom świeckim i Bogu. Tam, gdzie obowiązują prawa dotyczące zgłaszania władzom sytuacji, w których ktoś zostaje oskarżony o seksualne wykorzystanie dziecka, starsi się do nich stosują (w19.05, ss. 9, 10)."

Ani słowa o tym, że jest przestępstwem, za niezgłoszenie którego idzie się do więzienia.

"Jak już teraz możemy się przygotować na prześladowania?

Powinniśmy umacniać więź z Jehową. Jak to robić? Bądź przekonany, że On cię kocha i że nigdy cię nie opuści. Codziennie czytaj Biblię. Regularnie się módl. Bądź pewny, że Jehowa spełni swoje obietnice związane z Królestwem Bożym. Ucz się na pamięć ulubionych wersetów oraz naszych pieśni i piosenek (w19.07, ss. 2-4)."

Tylko dopóki należysz do ORG."Co możemy robić, żeby nasi krewni zostali wybawieni?

Ważne jest okazywanie empatii, dawanie dobrego przykładu oraz bycie cierpliwym i taktownym (w19.08, ss. 15-17)."


Ani słowa o Ewangelii, czy Chrystusie..."Co sprawia, że zaznajemy pokrzepienia obiecanego przez Jezusa w Mateusza 11:28?

Mamy kochających chrześcijańskich nadzorców, najlepszych przyjaciół i najlepszą pracę (w19.09, s. 23)."

Mat. 11:28
"Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca+ i nikt nie zna w pełni Syna, tylko Ojciec+, ani nikt nie zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz każdy, komu Syn da Go poznać+. 28 Przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny*+. Wtedy zaznacie pokrzepienia*. 30 Bo moje jarzmo jest miłe*, a moje brzemię lekkie”.

Interpretacja Stranicy: Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam nadzorców, przyjaciół i pracę...  :o


3: Arykuł "Jak dobrze znasz Jehowę":


"8 Po tym, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, oni ciągle narzekali. Mojżesz mógł wtedy zobaczyć, jak cierpliwy jest Jehowa w kontaktach z narodem, który właśnie uwolnił (Ps. 78:40-43). A kiedy Jehowa na prośbę Mojżesza zmienił podjętą decyzję, Mojżesz mógł się przekonać o Jego niezwykłej pokorze (Wyjścia 32:9-14)."

Pokora wg SJP:
pokora
1. «świadomość własnej niedoskonałości»
2. «uniżona postawa wobec kogoś»

Wg Strażnicy Bóg pokazał Mojżeszowi, że jest NIEZWYKLE niedoskonały i uniżony wobec ludzi :)Tytuł: Odp: Strażnica - grudzień 2019
Wiadomość wysłana przez: WIDZĘ MROKI w 08 Wrzesień, 2019, 06:53
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/straznica-do-studium-grudzien-2019/

1: Pytania czytelników - zasada dwóch świadków :)

2: "Czy sobie przypominasz?":

"Jak poważnym grzechem jest seksualne wykorzystanie dziecka?

Seksualne wykorzystanie dziecka jest grzechem przeciwko ofierze, zborowi, władzom świeckim i Bogu. Tam, gdzie obowiązują prawa dotyczące zgłaszania władzom sytuacji, w których ktoś zostaje oskarżony o seksualne wykorzystanie dziecka, starsi się do nich stosują (w19.05, ss. 9, 10)."

Ani słowa o tym, że jest przestępstwem, za niezgłoszenie którego idzie się do więzienia.

"Od dziś wprowadzono obowiązek zgłaszania na policję aktów molestowania seksualnego dzieci
Przez JB -1 lipca 2017
Podziel się na Facebooku Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze 


 
W związku z wchodzącą od lipca nowelizacją kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rusza z kampanią informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zmiany w polskim prawie.

13 lipca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Nowelizacja nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków m.in. wykorzystania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw. obowiązek społeczny. Nowe przepisy wprowadzają także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci.

 
Reklama / Advertisement
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, której celem jest skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

To jest bardzo ważna kampania, ponieważ ludzie nie wiedzą o zmianach. Nie wiedzą również ci, którzy pracują z dziećmi i mogą identyfikować symptomy lub wiedzieć, że doszło do tych przestępstw, czyli opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy. Do nich głównie kierujemy tę kampanię” – powiedziała w rozmowie z PAP prezes Fundacji Monika Sajkowska.

Jak podkreśliła, „mało jest takich symptomów, które jednoznacznie świadczą o tym, że do wykorzystywania seksualnego dziecka doszło”. „Jedynie w przypadku ciąży u dziewczyny poniżej 15 lat, czy chorób przenoszonych drogą płciową można mieć pewność, że kontakt seksualny miał miejsce” – dodała.

„Te podejrzenia mogą też wynikać z tego, że samo dziecko ujawni, że było wykorzystywane lub poinformują o tym jego bliscy, koleżanka lub kolega. Są też niespecyficzne symptomy – gdy dziecko zaczyna zachowywać się inaczej niż dotąd, izoluje się lub jest agresywne, samookalecza się, przejawia zaburzenia snu lub odżywiania, zachowania seksualne nieuzasadnione rozwojowo, to trzeba się zainteresować, jakie są tego przyczyny. Oczywiście nie zawiadamiamy wtedy prokuratury – takie objawy mogą wynikać z różnych problemów, ale mogą to być także skutki doświadczonej traumy” – powiedziała Sajkowska.

Dodała, że w przypadku podejrzenia, że dziecku dzieje się krzywda można powiadomić policję, prokuraturę lub sąd rodzinny. „Możemy zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa, ale możemy również zawiadomić sąd rodzinny prosząc o wgląd w sytuację dziecka. To nie znaczy, że oskarżamy jednoznacznie potencjalnego sprawcę o to, że doszło do skrzywdzenia, wykorzystywania dziecka. Mamy sygnały, które nas niepokoją i prosimy powołane do tego organy, czyli wymiar sprawiedliwości, żeby sprawdziły, czy te podejrzenia są zasadne” – podkreśliła Sajkowska.

Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na stronie internetowej fundacji: fdds.pl/reaguj. Znajdują się na niej informacje o symptomach krzywdzenia, czy sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa wobec dzieci. Innym elementem kampanii są plakaty i ulotki informujące o zmianach w polskim prawie. Zostaną one rozmieszczone na terenie warszawskich placówek takich jak szkoły czy przychodnie.

Profesjonaliści i rodzice, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, mogą zadzwonić do fundacji pod bezpłatny numer: 800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-15." źródło:file:///C:/Users/HP/Desktop/OBOWIĄZEK%20ZGŁASZANIA%20PEDOFILII/Od%20dziś%20wprowadzono%20obowiązek%20zgłaszania%20na%20policję%20aktów%20molestowania%20seksualn zaznaczenie dodałem

"Jak już teraz możemy się przygotować na prześladowania?

Powinniśmy umacniać więź z Jehową. Jak to robić? Bądź przekonany, że On cię kocha i że nigdy cię nie opuści. Codziennie czytaj Biblię. Regularnie się módl. Bądź pewny, że Jehowa spełni swoje obietnice związane z Królestwem Bożym. Ucz się na pamięć ulubionych wersetów oraz naszych pieśni i piosenek (w19.07, ss. 2-4)."

Tylko dopóki należysz do ORG.
Kupić sobie plecak i go wyposażyć ;D"Co możemy robić, żeby nasi krewni zostali wybawieni?

Dać im ulotkę o ochronie rodziny przed działaniami sekty, lub z nimi ją przeanalizować.
Dać w prezencie książkę, KRYZYS SUMIENIA", którą napisał były członek Ciała Kierowniczego.
Tak to nie tylko można, ale należy zrobić
.

Ważne jest okazywanie empatii, dawanie dobrego przykładu oraz bycie cierpliwym i taktownym (w19.08, ss. 15-17)."

Piszą o "empatii", a sami ostracyzm stosują. zimne łotry :(


Ani słowa o Ewangelii, czy Chrystusie...

SĄ ANTYCHRYSTEM  2 JANA CAŁY z nimi nie należy się nawet witać."Co sprawia, że zaznajemy pokrzepienia obiecanego przez Jezusa w Mateusza 11:28?

Mamy kochających chrześcijańskich nadzorców, najlepszych przyjaciół i najlepszą pracę (w19.09, s. 23)."

Popaprańcy nie znają znaczenia słowa "przyjaciel".[/colo ]
Jeżeli stanie przy stojaku, stojakach można nazwać pracą.

Mat. 11:28
"Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca+ i nikt nie zna w pełni Syna, tylko Ojciec+, ani nikt nie zna w pełni Ojca, tylko Syn oraz każdy, komu Syn da Go poznać+. 28 Przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny*+. Wtedy zaznacie pokrzepienia*. 30 Bo moje jarzmo jest miłe*, a moje brzemię lekkie”.

Interpretacja Stranicy: Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam nadzorców, przyjaciół i pracę...  :o


3: Arykuł "Jak dobrze znasz Jehowę":


"8 Po tym, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, oni ciągle narzekali. Mojżesz mógł wtedy zobaczyć, jak cierpliwy jest Jehowa w kontaktach z narodem, który właśnie uwolnił (Ps. 78:40-43). A kiedy Jehowa na prośbę Mojżesza zmienił podjętą decyzję, Mojżesz mógł się przekonać o Jego niezwykłej pokorze (Wyjścia 32:9-14)."

Pokora wg SJP:
pokora
1. «świadomość własnej niedoskonałości»
2. «uniżona postawa wobec kogoś»

Wg Strażnicy Bóg pokazał Mojżeszowi, że jest NIEZWYKLE niedoskonały i uniżony wobec ludzi :)

Zaznaczone dodałem, BRĄZ + niebieski

Pozdrawiam