Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

DYSKUSJE DOKTRYNALNE => BIBLIA - DYSKUSJE..... => Wątek zaczęty przez: Noc_spokojna w 30 Kwiecień, 2016, 18:27

Tytuł: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: Noc_spokojna w 30 Kwiecień, 2016, 18:27
Hbr 12:14 Bg „Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana;”

Hbr 12:14 BT „Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.”

Hbr 12:14 Bw „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,”

Hbr 12:14 Bp „Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga.”

Hbr 12:14 NS „Dążcie do pokoju ze wszystkimi oraz do uświęcenia, bez którego żaden człowiek nie ujrzy Pana,”

Hbr 12:14 WH „ειρηνην διωκετε μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται τον κυριον”

W wersecie tym Strażnica dodała słowo "człowiek", chociaż w oryginale greckim nie ma tego wyrazu. Dlaczego tak uczyniono? Wydaje się, że po to, aby szatanowi zrobić furtkę na przebywanie w niebie do 1914 roku, w tym bowiem roku według nauki Strażnicy szatan przebywał w niebie. Z wersetu tego jednak wynika, iż szatan nie może bezpośrednio przebywać przed obliczem Pańskim, bo tekst mówi o tym, że bez pokoju i uświęcenia „nikt nie zobaczy Pana”. Inne wersety potwierdzają tę myśl:

Ps 5:5 Bw „Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać.”

Hi 13:16 Bw „Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed nim.”

To Adam zaraz po popełnieniu grzechu musiał opuścić raj, a szatana przy sobie Bóg miałby tolerować tysiące lat, czekając na wyznaczony przez ŚJ rok 1914?
Tytuł: Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 30 Kwiecień, 2016, 18:48
Pal sześć jak dostawiali do osoby Jezusa słowo "człowiek", no bo był też człowiekiem, ale jak dla wybronienia swej doktryny o szatanie w niebie do 1914 r. wstawiają człowieka, to już przeginają. :(

I jeszcze kazali się modlić Apostołom "niech będzie wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi". Czyli o wolę Boga z szatanem w niebie do 1914 r. :-\
No i wymodlili się, bo w 1914 r. stała się wola Jehowy na ziemi, jak w niebie i szatan zawitał wymodlony. >:(
Tytuł: Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: KaiserSoze w 01 Maj, 2016, 10:57
Fajny temat.
Ogólnie mało mnie kręcą dyskusje o Biblii, ale ta jest spoko. Poprawki w PNŚ są cool, a wasza umiejętność wyłapywania nielogiczności mnie zadziwia. Też bym tak chciał!
Tytuł: Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Maj, 2016, 11:52
Biblia ŚJ podaje:

„I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie,” (Obj 12:7)

Tekst Ap 12:7 mówi o walce „na niebie” (BT, ks. Wu., ks. Rom., ks. Dąbr., WP, komentarz KUL, BG, i inne), a nie „w niebie”, tym bardziej, że szatan jest „Władcą mocarstwa powietrza” Ef 2:2.

Nie ma tam mowy o 1914 r.

Nawet określenie „w niebie” nie musi, uwzględniając specyficzny rodzaj literacki Apokalipsy, oznaczać tego dosłownie, bo zdanie „córę Syjonu strącił z nieba na ziemię” (Lm 2:1) nie oznacza, że Izraelici byli wtedy w niebie. :-\
Biblia ŚJ podaje:

„Ach, jakże Jehowa w swym gniewie zakrywa chmurą córę syjońską! Piękno Izraela zrzucił z nieba na ziemię. I w dniu swego gniewu nie pamiętał o swoim podnóżku.” (Lam 2:1)
Tytuł: Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Maj, 2016, 14:39
Pamiętajmy, że do roku 1924 Towarzystwo nauczało, że szatan jest już związany, więc nie mógł żadnej wojny w niebie rozgrywać:

„Tak więc Pan pozwala, aby światło prawdy przyświecało, a prawda wiąże Szatana wraz z jego złym wpływem na ziemi. I to jest dowód obecności Pańskiej” (Harfa Boża 1921 s. 263 [Identycznie przekazano te słowa w edycji z roku 1929, chociaż w roku 1924 zmieniono wykładnię. W edycji angielskiej z roku 1921 podano: and by the truth is binding Satan (a przez prawdę wiąże Szatana, s. 255). Natomiast w wydaniu z roku 1928 zmieniono te słowa: and by the truth is exposing Satan (a przez prawdę demaskuje Szatana, s. 262)]).

„Poprzednio do roku 1924 wielu z pomazańców ludu Pańskiego rozumiało, że szatan był związany, ale w jesieni tego samego roku było dowiedzione, że rzecz się miała inaczej (Zobacz Strażnicę z roku 1924, str. 326)” (Strażnica 01.06 1933 s. 167).

Już za Adama go usunięto:

   „Lucyfer, obserwując Adama i Ewę, jako doskonałych ludzi w ogrodzie Eden, a wiedząc, że dana im była zdolność rozmnażania się i napełniania ziemi, powziął myśl, w sercu lub umyśle swoim, że i jemu przydałoby się królestwo. Drogą do tego było poróżnić człowieka z Bogiem i objąć kontrolę nad nim. Prorok Izajasz rzuca nieco światła na tą sprawę, gdy pisze: (...)– Izajasz 14:12-15. (...) Bóg wymierzył sprawiedliwość na Lucyferze, wypędzając go z przed Swej obliczności i skazując na zniszczenie (Ezechiel 28:14-18; Do Żydów 2:14). Od czasu wypędzenia z przed obliczności Jehowy za swe przestępstwo, Lucyfer znany jest jako smok, wąż, dyabeł i Szatan (Objawienie 12:9)” (Harfa Boża 1921 s. 36-37).
Tytuł: Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - szatan w niebie?
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 01 Maj, 2016, 17:51
Biblia ŚJ podaje:

„I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie,” (Obj 12:7)

Tekst Ap 12:7 mówi o walce „na niebie” (BT, ks. Wu., ks. Rom., ks. Dąbr., WP, komentarz KUL, BG, i inne), a nie „w niebie”, tym bardziej, że szatan jest „Władcą mocarstwa powietrza” Ef 2:2.

Kiedyś Towarzystwo pisało "na niebie" i też interpretowało to w pewnej przenośni:

„Dokonana Tajemnica” 1925 s. 225-226 uczy:

»i stała się bitwa na niebie - pomiędzy dwiema kościelnymi władzami, pogańskim Rzymem i papieskim Rzymem;
Michał - „który jako Bóg”, papież
I Aniołowie Jego - Biskupi...
(Potykali się) walczyli ze Smokiem - starali się odebrać doczesną władzę cywilnym władzom.
Smok - Cesarski Rzym
też się potykał i aniołowie jego - czynił wszystko co możliwe aby powstrzymać wzrastającą władzę papiestwa, ale wszystko na próżno«.