Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

DYSKUSJE DOKTRYNALNE => "NOWE ŚWIATŁA" => Wątek zaczęty przez: Roszada w 14 Kwiecień, 2015, 12:22

Tytuł: 2012 - Inne nowe światła, mniej istotne
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 14 Kwiecień, 2015, 12:22
Skorowidz ŚJ podaje w rozdziale Daty, w podrozdziale Kształtowanie się wierzeń:

*** dx86-12 Daty ***
2012: (...)
‛król o srogim obliczu przywodzi do zguby’ (Dn 8:23, 24): w12 15.6 16

Mardocheusz i Estera ‛rozdzielają łup’, spełniając proroctwo z Rodzaju 49:27: w12 1.1 29

„niewolnik wierny i roztropny” (Mt 24:45-47)
[To zamieścili w roku 2012, choć Strażnica podała w roku 2013, ale to była informacja ze spotkania statutowego, na którym ogłoszono tę zmianę]:

palce u stóp posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): w12 15.6 16

stopy posągu ze snu Nebukadneccara (Dn 2): w12 15.6 15-16, 19

„wszystkie owe królestwa” (Dn 2:44): w12 15.6 17
Tytuł: Odp: 2012 - Inne nowe światła, mniej istotne
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 16 Kwiecień, 2015, 13:56
W roku 2012 padło też kilka ważnych stwierdzeń.

Towarzystwo Strażnica podaje, że przez całe wieki istniały jednostki z klasy pszenicy, to znaczy z klasy niebiańskiej 144 tysięcy:

„I pszenica, i chwasty miały rosnąć aż do żniwa. Chociaż więc nie potrafimy jednoznacznie określić, kto należał do klasy pszenicy, to do naszych czasów zawsze musieli istnieć jacyś jej członkowie” (Strażnica 15.04 2012 s. 32).

Po ogłoszeniu nowych planów rozbudowy obiektów Towarzystwa Strażnica do roku 2014, jeden z członków Ciała Kierowniczego ŚJ powiedział:

„W Wallkill do roku 2014 ma powstać nowy obiekt mieszkalny z ponad 300 dodatkowymi pokojami. (...) »Czy Ciało Kierownicze zmieniło zdanie co do bliskości wielkiego ucisku?« - zapytał brat Pierce. »W żadnym wypadku« - odpowiedział. »Jeżeli wielki ucisk przerwie realizację tych planów, to wspaniale, naprawdę wspaniale!«” (Strażnica 15.08 2012 s. 17).

Czyżby rok 2014, w 100 lat po roku 1914, był jakimś wyznacznikiem czasu nastania Armagedonu?

Wobec pojawiającej się coraz częściej krytyki poglądów ŚJ, Towarzystwo Strażnica podało radę dla swych głosicieli:

„Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku. Zgłębianie upowszechnianych przez nich informacji - czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej - jest złe i stanowi duchowe zagrożenie” (Strażnica 15.05 2012 s. 26).
Tytuł: Odp: 2012 - Inne nowe światła, mniej istotne
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 16 Kwiecień, 2015, 16:30

„Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku. Zgłębianie upowszechnianych przez nich informacji - czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej - jest złe i stanowi duchowe zagrożenie” (Strażnica 15.05 2012 s. 26).

W dwa lata później znów ostrzegano przed byłymi ŚJ:

„Obecnie słudzy Jehowy nieczęsto mają do czynienia z odstępstwem w zborze. Kiedy jednak zetkniemy się z niebiblijnymi naukami - bez względu na ich źródło - musimy stanowczo je odrzucić. Niemądrze byłoby wdawać się w dyskusje z odstępcami, czy to osobiście, czy przez komentowanie ich blogów, czy też komunikując się z nimi w jakikolwiek inny sposób. Taka rozmowa - nawet gdyby miała służyć udzieleniu pomocy danej osobie - byłaby sprzeczna z omawianą tutaj radą biblijną. Jako słudzy Jehowy bezwzględnie się wystrzegamy odstępstwa, czyli je odrzucamy” (Strażnica 15.07 2014 s. 14).
Tytuł: Odp: 2012 - Inne nowe światła, mniej istotne
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 20 Październik, 2019, 12:11
Dodatkowi okresowi pionierzy specjalni.

*** dx86-17 Daty ***
2012: dodatkowi pionierzy specjalni: w12 15.8 19

*** w12 15.8 s. 19 ***
Na odległych, odizolowanych terenach dzieło ewangelizacji będą zapoczątkowywać dodatkowi pionierzy specjalni. Według stanu na 1 stycznia 2012 roku niektórzy absolwenci Kursu Biblijnego dla Braci i Kursu Biblijnego dla Małżeństw mają usługiwać jako okresowi pionierzy specjalni i inicjować oraz rozwijać działalność na takich dalekich terenach. Każdorazowo będą oni mianowani na rok, aż do trzech lat z rzędu. Ci, którzy okażą się efektywni, mogą otrzymać zamianowanie na stałe.


Zmiana profilu Gilead:

*** dx86-17 Daty ***
2011: zmiana profilu Szkoły Gilead: kr 184; w12 1.8 28; w12 15.8 19; yb12 15-16


*** kr rozdz. 17 s. 184  ***
Założono ją z myślą o przygotowywaniu pionierów i innych sług pełnoczasowych do służby misjonarskiej w różnych krajach świata. Ale od października 2011 roku do Gilead przyjmuje się wyłącznie specjalnych sług pełnoczasowych — pionierów specjalnych, nadzorców podróżujących z żonami, betelczyków, a także misjonarzy terenowych, którzy jeszcze nie ukończyli tej szkoły.