Świadkowie Jehowy - forum dyskusyjne

DYSKUSJE DOKTRYNALNE => "NOWE ŚWIATŁA" - ARCHIWUM => Wątek zaczęty przez: Roszada w 24 Lipiec, 2015, 11:28

Tytuł: 1910 - Objazd świata, przyjazd Russella do Polski pod zaborami i Żydzi
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Lipiec, 2015, 11:28
Russell organizuje objazd „całego” świata („Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 407).
Bywa też w ówczesnej Polsce (zabór rosyjski). Odwiedza tam grupę około 20 swych zwolenników („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 177).
Wygłasza liczne przemówienia do Żydów w USA („Dokonana Tajemnica” s. 70; „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 141).

*** yb94 s. 177 Polska ***
W maju roku 1910 złożył krótką wizytę w Warszawie brat Charles Taze Russell, pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica. Jakąż radość przeżyła wówczas grupa około 20 osób przybyłych na spotkanie z nim! Otrzymane zachęty wzbudziły taki entuzjazm, że trzech braci zgłosiło się do pracy pionierskiej, zwanej wówczas kolportażem. Udało im się rozpowszechnić sporo literatury i miejscami ludzie głębiej zainteresowali się bliskim już końcem „czasów pogan” (Łuk. 21:24). W roku 1913 grono kilkunastu takich osób zainteresowanych Słowem Bożym wyłoniło się między innymi w Łodzi.

   „Nadzieje świata są ściśle złączone z nadziejami Izraela w ciele, którego wyobrażał Izmael, podobnie jak Izaak wyobrażał duchowego Izraela. Nadzieje Syjonistów ożywione zostały na wielkiem zgromadzeniu w »Hipodrome« w roku 1910-ym, gdy Pastor Russell wypowiedział mowę o Syjonizmie w Proroctwach, wobec 5500 Żydów. Tutaj antysymboliczny Izmael, już niemal umierający z pragnienia, został obdarzony wodą życia, najbardziej potrzebną. Jest to znak, że łaska Boska zostanie niedługo Żydom przywrócona, która objawia się teraz w Syjonizmie” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 73).
Tytuł: Odp: 1910 - Objazd "całego" świata i przyjazd Russella do Polski pod zaborami
Wiadomość wysłana przez: Roszada w 24 Lipiec, 2015, 11:37
Przy okazji roku 1910 tak oto później skomentowano te wydarzenia odnosząc je do Żydów i roku 1980:

   „Jest możebne, iż w roku 1980 zajdzie powstanie ze śmierci całego Cielesnego Izraela. Jest to 70 lat od czasu, gdy Pastor Russell w 1910 roku wydał wielkie świadectwo Żydom w New Yorku w wielkim budynku Hippodromie” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 70 [ang. edycja 1917 s. 62: It is possible that A. D. 1980 marks the regathering of all of Fleshly Israel from their captivity in death...]).