Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa  (Przeczytany 273 razy)

Offline Roszada

W roku 1922 Sędziemu tak się pokręciło w głowie, że nie mógł się zdecydować, czy Jezus króluje od roku 1878 czy 1914.
Oto wpierw teksty angielskie, oryginały:

Maj - królowanie od 1914 r.

With the close of the (Jewish) year 1914, he whose right it is took unto himself his great power and began his reign; (The Watchtower 01.05 1922 p. 138).

Czerwiec/lipiec - królowanie od 1878 r.


That time came 1845 years after our Lord had ridden into Jerusalem and offered himself to the Jews as their king, in the spring of A. D. 33. And It was in 1878, then, that the process of setting up the kingdom began. There our Lord raised the sleeping saints from the tomb and joined them to himself, while his members upon the earth continued the work of making ready the remaining members of the body and of giving a world-wide witness of the coming change of dispensation. (The Watchtower 01.06 1922 p. 174).

(...) the time of the presence of the Lord – viz, since 1878, when he took his great power as king (...) by the resurrection of the dead in Christ and the change of the living in a moment, in the twinkling of an eye; for “blessed are the dead who die in the Lord from henceforth [from 1878]; ... they rest from their labors [from the toil and weariness of Labor], but their works follow with them.” They shall not sleep, but they shall be changed instantaneously from the human to a glorious spiritual body. (The Watchtower 01.07 1922 p. 207).

Sierpień i listopad - królowanie od 1914 r.

Poniższe słowa są sprawozdaniem z wrześniowego kongresu:

The gentile times under the supervision of the god of this world ended August 1, 1914. Before that date it would not have been consistent for the Lord, the King of glory, to take unto himself his great power and reign. (The Watchtower 01.11 1922 p. 333).

Patrz też: ang. Strażnica 15.08 1922 s. 253.
« Ostatnia zmiana: 01 Marzec, 2020, 20:44 wysłana przez Roszada »


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty, 2020, 13:02 »
Odpowiedniki polskie zamieszania w roku 1922.
Ukazały się one ciut później, ale tego samego roku.

Czerwiec - Jezus króluje od 1914 r.

„Z końcem (żydowskiego) roku 1914, Ten, który ma prawo, wziął wielką moc i zaczął swoje królowanie; narody rozgniewały się i zaczął się dzień gniewu Bożego...” (Strażnica 15.06 1922 s. 186 [ang. 01.05 1922 s. 138-139]).

Lipiec/sierpień - Jezus króluje od 1878 r.

„Czas ten nadszedł 1845 lat po wjeździe Pana naszego do Jerozolimy i ofiarowaniu się jego Żydom jako Króla, Roku Pańskiego 33-go. Dlatego to proces ustanawiania Królestwa zaczął się w roku 1878-ym. Wtenczas Pan nasz obudził świętych śpiących w grobie i przyłączył ich do siebie...” (Strażnica 15.07 1922 s. 223 [ang. 01.06 1922 s. 174]).

„(...) w ciągu obecności Pańskiej – a mianowicie od roku 1878-go, gdy objął swoją wielką władzę jako król (...) albowiem »błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają (od roku 1878-go) ... odpoczywają od prac swoich«. (...) Nie zasną oni, ale przemienieni będą w oka mgnieniu z ludzkiego w chwalebne ciało duchowe” (Strażnica 15.08 1922 s. 255 [ang. 01.07 1922 s. 207]).

Listopad - Jezus króluje od 1914 r.

„Że rok 1914 zaznaczył legalny koniec starego świata i wówczas Chrystus prawomocny Król, objął Sam Swoją władzę jako król” (Strażnica 01.11 1922 s. 335 [ang. 01.11 1922 s. 324] Rezolucja z 10 września 1922 r.).

„Czasy pogan pod nadzorem boga świata tego skończyły się 1-go sierpnia 1914-go roku. Przed tą datą byłoby niewłaściwem dla Pana, Króla chwały, aby objął swoją wielką władzę i królował (Ezechjel 21:27)” (Strażnica 01.12 1922 s. 365 [ang. 01.11 1922 s. 333]).

   „A gdy się powie, że czasy narodów pogańskich skończyły się w roku 19l4-ym, to się jednocześnie powie, że Pan sam teraz króluje (według oświadczenia Pisma Świętego). Dlatego też Pan teraz króluje, a czasy pogańskie się skończyły, jak było przepowiedziane, w roku 19l4-ym. Może upłynie jeszcze sporo czasu zanim: ostatni członek ciała okryty będzie chwałą, lecz królowanie Chrystusa już się zaczęło, i członkowie po tej stronie zasłony wypełniają z nim pracę królestwa” (Strażnica 01.11 1922 s. 333 [ang. 15.08 1922 s. 253]).
« Ostatnia zmiana: 01 Marzec, 2020, 20:42 wysłana przez Roszada »


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Luty, 2020, 17:10 »
Kolejny bałagan

Pomimo, że oficjalnie wprowadził w 1922 r. Sędzia naukę o królowaniu Jezusa od 1914, odrzucając rok 1878, to jednak niekonsekwentnie nadal drukował książki, które uczyły o starej dacie:

„Powrót naszego Pana jest tu opisany jako już dokonany fakt, święci już wzbudzeni, a pełna liczba powołana. Wszystko to spełniło się w roku 1878. (Obj. 11:17) W tym czasie Pan nasz objął Sam Swoją wielką władzę i zaczął Swoje królowanie” (Dokonana Tajemnica 1923, 1925 [ang. 1917, 1927] s. 259).

   „Pastor Russell przemawiał z punktu Boskiego widzenia (...) w ziemskiej fazie (...) Królestwa Bożego, ustanowionego już niewidzialnie w latach od 1878-1914” (jw. s. 528).

   „Aktualna obecność naszego Pana jako Oblubieńca i Żniwiarza – Paź. R. P. 1874.
   Władzę i tytuł Króla Jezus objął po 3 1/2 latach później – R. P. 1878” (jw. s. 713; patrz też s. 76, 139, 712).
Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec, 2020, 20:59 »
A w roku 1938 spuścił Sędzia powietrze z koła wprowadzając na krótko rewolucję.

Królowanie od roku 1915

   Przez pewien okres, za czasów prezesa J. F. Rutherforda (zm. 1942), Towarzystwo Strażnica nauczało o królowaniu Jezusa od roku 1915:

   „Stąd więc ‘siedm czasów pogańskich’ zakończyło się w jesieni roku 1914 około 1 października, a jednak według typu żydowskiego Jehowa wprowadził na urząd swego panującego Króla aż następnej wiosny, to jest w roku 1915 po Chr.” (Strażnica 15.08 1938 s. 247-248 [ang. 15.06 1938 s. 183-184]).

   „W »jedenastym roku« po 1914 (mianowicie na wiosnę 1915, kiedy Jehowa wprowadził na urząd swego króla, jak jest podane wyżej)...” (Strażnica 15.08 1938 s. 248 [ang. 15.06 1938 s. 184]).

   „Królowie żydowscy bywali formalnie osadzani na tronie i koronowani na wiosnę. Jehowa wprowadził na urząd panującego Króla na wiosnę w roku 1915. Dlatego ‘czwarty rok’ panowania przez Chrystusa zaczął się na wiosnę roku 1918” (Strażnica 15.04 1939 s. 125).
   Ten sam tekst podaje angielski Rocznik Świadków Jehowy (patrz 1939 Year Book of Jehovah’s Witnesses, tekst do rozważań na 27 maja 1939 r.).


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marzec, 2020, 09:30 »
W jednej z publikacji Russella (z 1900 r.), którą uzupełniono w roku 1923 o "Dowody potwierdzające" pomieszano królowanie Jezusa od roku 1878 z tym nowym królowaniem od roku 1914.

Chodzi o broszurę Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? – Jego parousia, epifania i apokalupsis (1923).
Oto jeden przykład:

„Z tego można zauważyć, że zaraz po ujęciu władzy na wiosnę 1878 roku nasz Pan zgromadził do siebie świętych swoich, którzy już przedtem byli ćwiczeni i wypolerowani, którzy spali w prochu ziemi wyczekując ustanowienia Królestwa Bożego” (jw. s. 57).

Z końcem (żydowskiego) roku 1914, Ten, który ma prawo, wziął wielką moc i zaczął swoje królowanie; narody rozgniewały się i zaczął się dzień gniewu Bożego...” (jw. s. 86).

Takich tekstów w tej publikacji jest kilka. 8-)


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marzec, 2020, 22:41 »
Właściwie jak nauczali o królowaniu Jezusa od roku 1878, to nie było tak źle, bo i rok 1914 w tym też się zawierał. Dwa w jednym było. :)

Niepotrzebnie chciał Sędzia w roku 1922 odróżniać się od reszty badaczy, co uczyli tak jak Russell, czyli o 1878 r.


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marzec, 2020, 10:02 »
Te królowania to zaczęli mnożyć jedno było od 1878 a drugie takie pełne miało być w 1914.
Jak nic nie nastało w 1914 to przenieśli to królowanie z 1878 na rok 1914, a to pełne ad calendas graecas. :)


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marzec, 2020, 13:32 »
Taki paradoks.
Zaczęli uczyć że Jezus króluje od 1914 r. a równocześnie, że przybył na ziemię już w roku 1874.
To ja pytam, jako kto On przyszedł w 1874?
Jak nie był jeszcze królem, to przybył jako przechodzień, czy jak? :-\


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marzec, 2020, 18:07 »
Nie wiem po co ŚJ tak wojują z tym królowaniem Jezusa od I wieku twierdząc, że ma to miejsce od 1914, a jednocześnie uczą też o I wieku:

„Trzeciego dnia wskrzesił Syna i w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku Jezus zaczął królować nad chrześcijańskim zborem swych namaszczonych braci (Kol. 1:13)” (Strażnica 15.01 2014 s. 11).

„W dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. został utworzony zbór chrześcijański. Jezus zaczął panować z nieba nad uczniami namaszczonymi duchem (Kolosan 1:13). Kierował nimi w dziele głoszenia i przygotowywał do przyszłych zadań” (Jezus – droga, prawda i życie 2017 [ang. 2015] s. 312).

No oczywiście dla pomazańców, jak widać, króluje od 33 r. a dla drugich owiec od 1914. :)

A więc chrześcijaństwo niewiele się myli ucząc, że Jezus jest Panem od I wieku, a tym bardziej w 1914 r. ;D


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marzec, 2020, 11:23 »
Najlepszy jest zarzut, że w roku 1914 narody nie przekazały królującemu Jezusowi swego panowania.
Jak by to miało wyglądać? :)
Ligi Narodów nie było, więc gdzie to miałoby się odbyć?
Poza tym na czyje ręce panowanie miałoby być przekazane?
Russella?


Offline Roszada

Odp: Historyczne zamieszanie z 1922 r. co do królowania Jezusa
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marzec, 2020, 18:23 »
A właściwie jaki jest koronny dowód że Jezus króluje od roku 1914?

Czy są jakieś objawy tego królowania?
Chodzi o konkretne, a nie takie oto:

Wojny, niedostatki żywności, choroby, trzęsienia ziemi oraz inne wydarzenia poświadczają, iż od roku 1914 Jezus zasiada na tronie Królestwa Bożego” (Strażnica Nr 11, 1997 s. 28).

Jak tak ma wyglądać królestwo, to takie było też przed rokiem 1914. :-\