Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Książka Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego...  (Przeczytany 1737 razy)

Offline Roszada

Powstała już prawie nowa książka, ale będzie prawdopodobnie tylko w wersji PDF.

Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914?
Historia kształtowania się dwóch najważniejszych nauk Świadków Jehowy oraz ich chronologii biblijnej


Edit:
Książka już ukazała się w PDF:

https://piotrandryszczak.pl/narodziny1914/Narodziny.1914.13.01.2020.pdf

Autorem okładki jest jeden z naszych forumowiczów. :)


Offline Proctor

Jestem daleki od krytyki, ale okadka dość kiepska


Offline Roszada

Wydaje się, że jak nic nie dojdzie podczas sprawdzania, to spis będzie wyglądał tak:
Cytuj
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Papież przyczyną powstania „czasów ostatecznych” od roku 1798!
W. Miller i lata 1843-1844 oraz J. A. Brown
E. G. White i lata 1843-1844
G. Storrs i okres 1843-1844 oraz następne lata
Kilka opinii C. T. Russella i Towarzystwa Strażnica o G. Storrsie
Ruch Okrzyku Północy, N. Barbour oraz lata 1873-1875
N. Barbour i C. T. Russell, lata 1878-1881, widzialny i niewidzialny powrót Pana w roku 1874 oraz rok 1914
J. Wendell i G. Stetson, ich oczekiwania oraz wpływ na C. T. Russella
B. W. Keith i niewidzialny powrót Chrystusa oraz jego wpływ na C. T. Russella
N. Barbour i niewidzialny powrót Chrystusa
Inni badacze adwentowi uczący o niewidzialnej obecności Chrystusa
Czy Towarzystwo Strażnica chciało przesunąć w czasie początek nauki C. T. Russella o „niewidzialnej obecności”?
Rok 1914 – kto wymyślił tę datę i co miała ona pierwotnie wyznaczać?
J. A. Brown i inni badacze adwentowi uczący o okresie 2520 lat i końcu „czasów pogan” oraz ich wpływ na N. Barboura
Rok 1914 – co C. T. Russell wyznaczał pierwotnie na ten czas?
Różne metody wyliczania roku 1874
Różne metody wyliczania roku 1914
Wielka Piramida i rok 607 przed Chr.
Boskie pochodzenie chronologii i zmiany jej o choćby „jeden rok”
Niewidzialna i literalna obecność Chrystusa „na ziemi” czy obecność „w niebie” i „zwrócenia jego uwagi na sprawy ziemskie”?
Nowe wydarzenia dla roku 1914
Kalendarium wydarzeń i oczekiwań
Podsumowanie
« Ostatnia zmiana: 11 Grudzień, 2019, 17:11 wysłana przez Roszada »


Offline Roszada

A to skrót, który będzie na końcu książki.
Cytuj
Kalendarium wydarzeń i oczekiwań

   W rozdziale tym skrótowo wymieniamy te wydarzenia, proroctwa, osoby i daty, które omawialiśmy we wszystkich rozdziałach naszego opracowania.

1642-1727 – Newton pisze, że Pan powróci „niewidzialny dla śmiertelnych”.
1701 – Fleming (1660-1716) wyznacza rok 1794 (Rewolucja Francuska).
1782 – Miller rodzi się.
1794 – „Czas końca” według Fleminga (1260 lat po 360 dni, lata 552–1794).
1796 – Bell wyznacza rok 1797 (upadek papiestwa).
1798 – Papież Pius VI zostaje ‘aresztowany’ i wywieziony z Rzymu.
1798 – Rok ten staje się początkiem „czasu końca” (badacze adwentowi).
1798 – King wyznacza rok 1798 (1260 lat, lata 538-1798).
1799 – Rok ten staje się dla Russella początkiem „czasu końca” (patrz 1890).
1810 – Brown wyznacza rok 1843.
1818 – Miller wyznacza 1843 r. i 2300 wieczorów i poranków (powrót Pana).
1819 – Haywood wyznacza rok 1874 (1290 lat od 584 r.).
1823 – Brown wyznacza 2520 lat i (604 przed Chr. – 1917 po Chr.).
1824 – Barbour rodzi się.
1826 – Na konferencji w Albury „czasy pogan” połączono z 2520 latami.
1827 – Drummond wyznacza rok 1798 (poprzez 2520 lat).
1827 – Ellen G. White rodzi się.
1828 – Drummond głosi o niewidzialnym powrocie Chrystusa.
1835 – Irwingianie ogłaszają powrót Pana na ten rok (później inne daty).
1836 – Bengel zapowiada na ten rok powrót Chrystusa.
1836 – Keith rodzi się, wynalazca „obecności” Pana w środowisku Barboura.
1840 – Miller wyznacza czasy pogan (2520 lat, 677 r. p.n.e. do 1843 r.).
1843/44 – Miller oczekuje na ‘koniec’ (patrz 1818).
1843/44 – E. White oczekuje na ‘koniec’ i rozgłasza go.
1843/44 – Storrs i Barbour oczekują na powrót Pana.
1844 – Elliot wyznacza rok 1914 i „czasy pogan”.
1844 – Rok, do którego pierwotnie dodano 30 lat, otrzymując 1874 r.
1844 – Habershon wyznacza rok 1919 na koniec „czasów pogan”.
1845/54 – Wszystkie te lata były wyznaczane na powrót Chrystusa.
1849 – Miller umiera.
1849 – Seeley wyznacza rok 1914 i „czasy pogan”.
1850 – Bickersteth wyznacza rok 1918 (nawet przed 1850).
1852 – Russell rodzi się.
1853 –Marsh naucza, że czas końca to okres 75 lat (1798-1873).
1855 – Było już wtedy 25 podziałów wśród badaczy adwentowych.
1856 – Seiss uczy o dwóch fazach powrotu Pana (niewidzialnej i widzialnej).
1858/59 – Powstaje Ruch Okrzyku Północy (Barbour).
1859 – Taylor twierdzi, że Wielka Piramida pochodzi od Noego.
1859 – Shimeall wyznacza 2520 lat (652 p.n.e.-1868 n.e.).
1864 – Wydano Emphatic Diaglott, a którym pojawia się słowo „obecność”.
1864 – Ch. P. Smyth, ogłasza powrót Chrystusa na 1881 r.
1864/66 – Cummings i Elliot wyznaczyli powrót Pana na te lata.
1867 – Brewer, Decker, Cummings i Shimeall wyznaczyli powrót Pana na ten rok.
1868 – Shimeall wyznacza na ten rok koniec 2520 lat (od 652 r. p.n.e.).
1868/69 – Russell poznaje adwentystę Wendella.
1869 – Rutherford rodzi się.
1870 – Seiss wyznacza powrót Pana na ten rok.
1870 – Seiss wyznacza rok 1914 jako znamienny.
1870 – Storrs i Rice oczekują na powrót Pana.
1870 – Russell poznaje Storrsa (wpierw jego pismo Bible Examiner).
1870 – The Prophetic Times wyznacza koniec „czasów pogan” na 1922 r.
1870 – Barbour wydaje książkę Coming of the Lord in 1873, or The Midnight Cry.
1871/72 – Russell poznaje Stetsona.
1872 – Mija 6000 lat od stworzenia Adama (późniejsza nauka Russella).
1873 – Barbour wydaje pismo The Midnight Cry (patrz 1875).
1873 – Mija 6000 lat od stworzenia Adama (nauka Barboura).
1873 – Wendell oczekuje na powrót Pana i umiera (nauczyciel Russella).
1873 – Shimeall (zm. 1874) pisze, że wierzył w niewidzialny powrót Pana, ale odrzucił ten pogląd.
1873/1875 – Lata wyznaczane na powrót Pana (np. środowisko Barboura).
1874 – Rok, który powstał z dodania 30 lat do 1844 r.
1874 – Rok, do którego pierwotnie dodano 40 lat otrzymując 1914 r.
1874 – Rok niewidzialnego powrotu Pana (lub też 1875).
1875 – Barbour wydaje pismo Zwiastun Poranka (patrz 1873).
1875 – Keith odkrywa naukę o niewidzialnej obecności Chrystusa.
1875 – Barbour przyjmuje rok 1914 (koniec „czasów pogan”).
1875 – Barbour podaje pierwszy raz rok 606 przed Chr.
1875 – Barbour uczy, że w tym roku nastąpiło niewidzialne zmartwychwstanie.
1875 – Barbour przyjmuje naukę o niewidzialnej obecności Chrystusa.
1875 – Storrs naucza by badać Wielką Piramidę.
1875 – Russell przyjmuje naukę o niewidzialnym powrocie Chrystusa.
1876 – Barbour w styczniu potwierdza rok 1914 przez Wielką Piramidę.
1876 – Russell poznaje w styczniu Zwiastun Poranka Barboura.
1876 – Russell latem poznaje osobiście Barboura.
1876 – Russell przyjmuje rok 1874 (powrót Chrystusa).
1876 – Russell przyjmuje rok 1914 (koniec „czasów pogan”).
1876 – Russell pisze swój pierwszy artykuł w piśmie Storrsa.
1877 – Russell wraz z Barbourem wydają książkę Trzy światy.
1877 – Barbour i Russell uczą o niewidzialnym zmartwychwstaniu od 1875 r.
1877 – Russell wydaje pierwszą broszurę Cel i sposób powrotu naszego Pana.
1877 – Russell uczy o dwóch fazach powrotu Pana, niewidzialnej i widzialnej.
1878 – Russell oczekuje zabrania do nieba.
1878 – Russell naucza, że zaczęło się niewidzialne zmartwychwstanie.
1879 – Storrs i Stetson umierają (nauczyciele Russella).
1879 – Russell latem rozstaje się z Barbourem i Zwiastunem Poranka.
1879 – Russell zaczyna w lipcu wydawać Strażnicę.
1880/81 – Russell zaczyna pisać o Wielkiej Piramidzie.
1881 – Russell odrzuca dwufazowy powrót Pana (patrz 1856, 1877).
1881 – Smyth na podstawie Wielkiej Piramidy oczekiwał powrotu Pana.
1881 – Powstaje Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska (prezes Conley; sekretarz-skarbnik Russell).
1881 – Russell oczekuje zabrania do nieba.
1881 – Russell naucza, że zakończyć się miało powołanie do 144 000.
1881 – Paton i Rice opuszczają Russella.
1882 – Jones opuszcza Russella, także Keith po tym roku.
1884 – Zarejestrowano Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska (prezes Russell).
1886 – Guinness wyznacza rok 1915 i 1923.
1886/1904 – Russell wydaje sześć tomów Wykładów.
1889 – Russell pierwszy raz wymienia rok 1915 jako koniec „czasów pogan”.
1890 – Russell zmienia rok 1798 na 1799 (czas końca).
1891 – Russell w tomie trzecim opisuje chronologię według Wielkiej Piramidy.
1892 – Mann (wiceprezes od 1884 r.) opuszcza Russella.
1902 – Russell zaczyna wydawać Emphatic Diaglott (patrz 1864).
1903 – Barbour zaprzestaje wydawać czasopismo Zwiastun Poranka.
1905 – Barbour umiera (nauczyciel Russella w latach 1876-1879).
1907 – Russell pisze Testament sięgający poza jego życie.
1914 – Rok, który powstał z dodania 40 lat do 1874 r.
1914 – Koniec „czasów pogan” według Barboura i Russella.
1914 – Koniec „czasu końca” według Russella (patrz 1799).
1914/18 – Wojna nie skończyła się Armagedonem, jak oczekiwano.
1915 – Według Guinnessa koniec „czasów pogan”.
1915 – Koniec „czasów pogan” według Russella (data ‘rezerwowa’).
1915 – Ellen G. White umiera, Pan nie powrócił za jej dni.
1916 – Russell ostatni raz wymienia rok 1915 jako koniec „czasów pogan”.
1916 – Russell daje nowe Przedmowy Autora w Wykładach (o 1914 r.).
1916 – Russell umiera, ‘koniec’ nie nastał.
1916 – Keith umiera, wynalazca „obecności” Pana w środowisku Barboura.
1917 – Według Browna koniec 2520 lat (od 604 r. przed Chr.).
1917 – Rutherford prezesem Towarzystwa Strażnica, zmienia nauki Russella.
1917 – Wydano Dokonaną Tajemnicę, zwaną siódmym tomem Russella.
1918 – Ostatnia sugerowana data C. T. Russella.
1918 – Rutherford wyznacza 1925 r. na zmartwychwstanie „książąt”.
1919 – Według Habershona koniec „czasów pogan”.
1921 – Harfa Boża Rutherforda potwierdza chronologię i daty Russella.
1922 – Rutherford zmienia królowanie Jezusa z 1878 r. na 1914 r.
1922 – Rutherford zmienia inspekcję Jezusa z 1878 r. na 1918 r.
1922 – Według The Prophetic Times koniec „czasów pogan”.
1923 – Według Guinnessa koniec „czasów pogan”.
1925 – Według Rutherforda data zmartwychwstania „książąt”.
1926 – ‘Rezerwowa’ data dla roku 1925.
1926 – Rutherford wprowadza naukę o „pokoleniu roku 1914”.
1926 – Pierwszy raz pojawia się 1914 r., jako powrót Pana, choć i też 1874 r.
1927 – Rutherford odrzuca Russella jako „sługę wiernego i roztropnego”.
1927 – Rutherford zmienia niewidzialne zmartwychwstanie z 1878 r. na 1918.
1927 – Rutherford naucza, że Pan nie powrócił „na ziemię” literalnie.
1928 – Rutherford odrzuca Wielka Piramidę.
1929 – Rutherford zmienia „czas końca” z 1799 r. na 1914 r.
1929 – Rutherford zamieszkuje w Bet-Sarim, Domu Książąt.
1932 – Rutherford odrzuca naukę o szczególnym wybraniu Żydów.
1934 – Ostatni raz w Strażnicy pojawia się rok 1874, jako obecność Chrystusa.
1934 – W ang. Złotym Wieku odrzucono rok 1874, jako datę powrotu Jezusa.
1935 – Rutherford zmienia chronologię dot. 6000 lat o 100 lat (4028 p.n.e.).
1938/39 – Rutherford uczy, że Jezus króluje od 1915 r., a nie od 1914 r.
1939/45 – Wojna nie skończyła się Armagedonem, jak oczekiwano.
1942 – Rutherford umiera w Domu Książąt.
1942 – Knorr zostaje prezesem Towarzystwa Strażnica.
1943 – Knorr zmienia rok 606 p.n.e. na 607 p.n.e.
1944 – Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o kolejne 2 lata (4026 r. p.n.e.).
1951 – Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o 1 rok (4025 r. p.n.e.).
1960 – Knorr zmienia chronologię o 6000 lat o 1 rok (4026 r. p.n.e.).
1967/8 – „To pokolenie”, to maksymalnie okres 70-80 lat (Ps 90:10).
1975 – Mija 6000 lat od stworzenia Adama w 4026 r. p.n.e.
1975 – Armagedon nie nastał.
1976 – Ewa nie była stworzona w tym samym roku co Adam (4026 p.n.e.).
1976 – Bóg nie odpoczął zaraz po stworzeniu Adama (w 4026 r. p.n.e.).
1977 – Knorr (ur. 1905) umiera.
1995 – Odrzucenie nauki o „pokoleniu roku 1914”.
1995 – „To pokolenie”, to „jedno bezbożne pokolenie”.
2008 – „To pokolenie”, to „pokolenie naśladowców Jezusa”.
2010 – „To pokolenie”, to dwa zazębiające się ‘pokolenia’ pomazańców.
2013 – Ciało Kierownicze zmienia inspekcję Jezusa z 1918 r. na 1914 r.

Źródła dla danych dotyczących czasów prezesa J. F. Rutherforda i czasów dzisiejszych patrz nasza książka pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy. Źródła dla danych dotyczących czasów prezesa N. Knorra patrz moja książka pt. Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”?, np. rozdz. Inne chronologie i rok 1975


Offline Nadaszyniak

  • Pionier specjalny
  • Wiadomości: 4 698
  • Polubień: 6876
  • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
(mtg):   :) :) :)


Offline 30LatPrzyPrawdzie

Załączam drugą stronę okładki na prośbę Roszady. :)


Offline 30LatPrzyPrawdzie

Pod wpływem korektora zostaje zmieniony tytuł, jak na zamieszczonej okładce. (Od Roszady)


Offline Roszada

Książka została wstawiona:

Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914?

Historia kształtowania się dwóch najważniejszych nauk Świadków Jehowy oraz ich chronologii biblijnej

PDF

https://piotrandryszczak.pl/narodziny1914/Narodziny.1914.13.01.2020.pdf

a tu razem z Word i html:

https://piotrandryszczak.pl/narodziny1914/narodziny-1914-0.html


Offline Roszada

Jest pewną nadzieja, że książka ukaże się też w nikłym wydaniu papierowym. :)
« Ostatnia zmiana: 22 Maj, 2020, 23:28 wysłana przez Roszada »


Offline Roszada

Jest pewną nadzieja, że książka ukaże się też w nikłym wydaniu papierowym. :)
Stało się. Ukazała się!

Zainteresowanych wersją papierową proszę o kontakt z forumowiczem NNN.
Nakład jest nikły, można by powiedzieć kolekcjonerski. :)

Dla osób spoza forum, adres tu:
https://piotrandryszczak.pl/narodziny1914/narodziny-1914-0.html


Offline Roszada

Właśnie dostałem pierwszy egzemplarz. Cieszę się jak dziecko, bo nawet nie miałem zamiaru wydawać jej na papierze, a sponsor się trafił i cała historia początków 'eschatologicznej' nauki Russella jest na 'wieczną' papierową pamiątkę. :)