Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - ojczyzna niebieska  (Przeczytany 940 razy)

Offline Noc_spokojna

W wersecie tym zmieniono określenie "ojczyzna niebieska", na "miejsce, mające związek z niebem", sugerując tym sposobem, że Abraham jak również i inni bohaterowie wiary z listu do Hebrajczyków będą żyli na ziemi, a nie w niebie.

Hbr 11:16 Bg „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował.”

Hbr 11:16 BT „Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.”

Hbr 11:16 Bw „lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

Hbr 11:16 Bp „Zdążają zatem do lepszej, mianowicie do niebieskiej. Dlatego Bóg pozwala się nazywać ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto.”

Hbr 11:16 NS „Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem. Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował dla nich miasto.”

Hbr 11:16 WH „νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν”

Twórcy Przekładu Nowego Świata oddają w taki sposób ten werset, aby pasował do doktryny Strażnicy, lecz tekst grecki mówi po prostu, że "pragną lepszej ojczyzny, to jest niebiańskiej", jak oddaje to większość przekładów biblijnych.
Nie jestem małostkowa, nikogo nie ignoruję, tak przyziemne demonstracje są mi obce ;D


Offline Noc_spokojna

Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - ojczyzna niebieska
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwiecień, 2016, 18:21 »
Świadkowie Jehowy mają doprawdy dziwną interpretację przebywania wielkiej rzeszy (twierdzą, że znajdować się ona będzie na ziemi). Sam jednak Jezus wyraźnie dawał do zrozumienia, że Abraham, Izaak i Jakub zamieszkają w niebie:

Mt 8:11 Bw „A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.”

Również tzw. bohaterowie wiary, a więc Noe, Mojżesz i inni, także wybierali się do nieba:

Hbr 11:13-16 Bw „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.(14) Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.(15) I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;(16) lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

Ta wypowiedź biblijna do tego stopnia zaniepokoiła tłumaczy PNŚ, iż ośmielili się zmienić niewygodne słowa ostatniego wersetu. Zamiast bowiem określenia "ojczyzna niebieska", wstawiono określenie "miejsce, mające związek z niebem", sugerując tym sposobem, wbrew temu o czym świadczy Biblia, że Abraham jak również i inni bohaterowie wiary z listu do Hebrajczyków będą żyli na ziemi, a nie w niebie:

Hbr 11:16 NS „Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem. Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował dla nich miasto.”

Aż ciarki przechodzą odkrywając takie fałszerstwa w Przekładzie Nowego Świata. Jak widać oszuści z Brooklynu nie mają żadnych skrupułów ukrywania prawdy przed swoimi współwyznawcami.

Ten sam wyraz EPOYRANIOS (niebieski, niebiański) występuje również między innnymi w następujących wersetach:

Mt 18:35 NS „Podobnie mój Ojciec niebiański obejdzie się też z wami, jeśli z serc waszych nie przebaczycie każdy swemu bratu".”

2Tm 4:18 NS „Pan mnie wyzwoli od każdego niegodziwego uczynku i wybawi do swego niebiańskiego królestwa: Jemu chwała na wieki wieków. Amen.”

Dlaczego więc PNŚ nie oddaje tych sformułowań odpowiednio: Ojciec, mający związek z niebem czy królestwo, mające związek z niebiem? Tam występuje ten sam wyraz co w Hbr 11:16! Powinno to każdego zastanowić! Dlatego radzę również i każdemu to zrobić i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w PNŚ uzyto w Hbr 11:16 zamiast wyrażenia ojczyzna niebiańska sformułowania miejsce, mające związek z niebiem?

Przytoczone powyżej teksty wyraźnie mówią, iż bohaterowie wiary znajdą się w raju w niebie. Apostoł Piotr uczy o ziemi jako o obczyźnie:

1P 1:17 Bw „A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,”

Apostoł Paweł używa podobnego sformułowania w stosunku do bohaterów wiary, uznając Abrahama, Henocha i innych za gości i pielgrzymów na ziemi:

Hbr 11:13 Bw „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.”

a dalej list do Hebrajczyków mówi, że oni nie wspominają o niej i nie znajdują sposobności do powrotu na nią, ale dążą do ziemi (ojczyzny) niebieskiej:

Hbr 11:14-16 Bw „Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.(15) I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;(16) lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

Uzupełnia to wszystko Hbr 12:22-23 pouczając nas o egzystencji (po zmartwychwstaniu Jezusa) wraz z Jezusem pewnych osób:

Hbr 12:22-23 BT „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,(23) do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,”

(ciekawe, że werset ten został w PNŚ sfałszowany tłumacząc pokrętnie pogrubiony zwrot jako "do życia duchowego prawych", chociaż w tekście greckim brak jest słowa "życie". Widać więc, że werset ten jest bardzo niewygodny dla wykładni Strażnicy)

oraz dodatkowo:

Ap 6:9 Bw „A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.”

Flp 1:21-24 Bw „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.(22) A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać.(23) Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej;(24) lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza.”

Również i wierny Hiob otrzyma nagrodę w niebie. Biblia mówi, że Hiob pragnie i spodziewa się oglądać w przyszłości Boga, więc będzie w niebie:

Hi 19:25-27 NS „Ja zaś dobrze wiem, że mój wykupiciel żyje i że nadchodząc po mnie, stanie nad tym prochem.(26) I po tym, gdy oni zdarli moją skórę ? właśnie to! Ja jednak, mając wyniszczone ciało, ujrzę Boga,(27) którego ja sam ujrzę i którego zobaczą moje oczy, a nie ktoś obcy. Osłabły nerki moje głęboko w moim wnętrzu.”

czy Abraham, Izaak, Jakub również i oni znajdą się w niebie:

Lk 13:28 Bw „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych.”

Mt 8:11 Bw „A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.”

Dawid również osobiście pod natchnieniem Bożym wyraził swą tęsknotę pójścia do nieba (Ps 17:1, 15, 23:1, 6). Tak więc wszystkie teksty biblijne mówią o obecności sprawiedliwych osób w niebie u Boga! Nie wiem, jak można tego nie widzieć! Jezus też o tym mówił:

Mt 5:12 Bw „Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

Lk 10:20 Bw „Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.”

J 12:32 Bw „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.”

Kol 3:2 Bw „o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”
Nie jestem małostkowa, nikogo nie ignoruję, tak przyziemne demonstracje są mi obce ;D


Offline Noc_spokojna

Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - ojczyzna niebieska
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień, 2016, 18:22 »
O tym, że bohaterowie wiary (Abraham, Izaak itp.) wybierali się do nieba, świadczy jeszcze jedno porównanie:

Hbr 11:13-16 Bw „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.(14) Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.(15) I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;(16) lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

Powyższy tekst wyraźnie stwierdza, że bohaterowie wiary byli tylko gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Mówi, że oni nie wspominają o niej i nie znajdują sposobności do powrotu na nią, ale dążą do ziemi (ojczyzny) niebieskiej. Gdyby tą ojczyzną była ziemia nie szukali by innej, ponieważ na niej żyli. Naukę Pawła wspiera apostoł Piotr, który również uczy o ziemi jako obczyźnie:

1P 1:17 Bw „A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,”

Gdy porównamy teraz te dwa ostatnie wersety, to zauważymy, że apostoł Paweł używa podobnego sformułowania w stosunku do bohaterów wiary, uznając Abrahama, Henocha i innych za gości i pielgrzymów na ziemi. A skoro pierwsi chrześcijanie żywili nadzieję życia w niebie (Hbr 3:1), to i również taką samą nadzieję mają bohaterowie wiary.

Uzupełnia to wszystko Hbr 12:22-23 pouczając nas o egzystencji (po zmartwychwstaniu Jezusa) wraz z Jezusem pewnych osób:

Hbr 12:22-23 BT „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,(23) do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,”
Nie jestem małostkowa, nikogo nie ignoruję, tak przyziemne demonstracje są mi obce ;D


Offline Roszada

Odp: O tym, jak Świadkowie Jehowy Biblię poprawiali - ojczyzna niebieska
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwiecień, 2016, 19:30 »
W wersecie tym zmieniono określenie "ojczyzna niebieska", na "miejsce, mające związek z niebem", sugerując tym sposobem, że Abraham jak również i inni bohaterowie wiary z listu do Hebrajczyków będą żyli na ziemi, a nie w niebie.

Hbr 11:16 Bg „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował.”

Hbr 11:16 BT „Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.”

Hbr 11:16 Bw „lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.”

Hbr 11:16 Bp „Zdążają zatem do lepszej, mianowicie do niebieskiej. Dlatego Bóg pozwala się nazywać ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto.”

Hbr 11:16 NS „Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem. Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował dla nich miasto.”

Hbr 11:16 WH „νυν δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν”

Twórcy Przekładu Nowego Świata oddają w taki sposób ten werset, aby pasował do doktryny Strażnicy, lecz tekst grecki mówi po prostu, że "pragną lepszej ojczyzny, to jest niebiańskiej", jak oddaje to większość przekładów biblijnych.

Hbr 11:14, 16 – „Bo ci, którzy tak mówią, dają dowód, iż pilnie szukają swojego miejsca (...) Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem” („Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” 1997).

Ponieważ Towarzystwo Strażnica zakłada doktrynalnie, że święci Starego Testamentu nie mogą pójść do nieba (mają żyć na ziemi), więc słowa o „ojczyźnie” „niebieskiej” zamieniło na „miejsce mające związek z niebem”.

Jednak przekład międzywierszowy tej organizacji w Hbr 11:14 oddaje słowo greckie patris przez angielski termin father (place), co oznacza ojczyznę (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Także w tekście Hbr 11:16 nie ma w oryginale greckim określenia „miejsce”, bo chodzi o wspomnianą „ojczyznę” niebieską. Brak też frazy „mające związek” (jw.).

Fragment z Hbr 11:16, w tłumaczeniu „słowo w słowo”, organizacja Świadków Jehowy oddała następująco: they are reaching out for, this is of heavenly (one) (jw.)

Trzeba tu dodać, że w tekście angielskim Towarzystwo Strażnica słowo „miejsce” (ang. place) oddało w Hbr 11:16 w nawiasie kwadratowym, czego nie uczyniono w przekładzie polskim (patrz New World Translation of the Holy Scriptures – With References 1984). Oznacza to, że tego słowa nie ma w oryginale greckim.