Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica  (Przeczytany 1893 razy)

Offline Roszada

Kiedyś założyłem wątek o tytułach Jezusa.
https://swiadkowiejehowywpolsce.org/biblia-dyskusje/tytuly-jezusa-wg-towarzystwa/msg27031/#msg27031

Dziś podobny o Jehowie.

   Towarzystwo Strażnica co jakiś czas wymyśla nowe określenia i tytuły dla Boga. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich i daty, kiedy je nadano.

Elektrownia (łączony z elektrycznością i elektrownią od początku)

   „Moc, czyli Duch Boży jest niewidoczny dla ludzi, ale jego skutki są dotykalne i widoczne. To można uzmysłowić na przykładzie prądu elektrycznego w drucie miedzianym; prąd jest niewidzialny, ale z chwilą gdy wagon opatrzony w odpowiedni motor dotknie się drutu za pośrednictwem przewodnika, wówczas objawia się siła elektryczna w postaci ruchu wagonu. Ten sam prąd przy innem urządzeniu oświetla wagon wewnątrz, przy innem urządzeniu ogrzewa go, a jeszcze innem urządzeniu służy przy telegrafach i telefonach” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 [ang. 1899] s. 232).

„Łatwiej będzie zrozumieć sytuację, gdy powiemy, iż z Bogiem jest tak, jak z elektrownią. Ma ona określoną lokalizację przy jakiejś ulicy miasta. Ale energia elektryczna dociera z niej do każdego zakątka miasta, dostarczając tam światła i mocy. Tak właśnie przedstawia się sprawa z Bogiem Jehową. Ma swoją siedzibę w najwyższych niebiosach, ale Jego czynna moc, duch święty, zapewnia oświecenie, a także Jego potęga daje o sobie znać wszędzie, w całym wszechświecie” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 8 s. 4).

„Elektrownia stoi w określonym miejscu w mieście lub gdzieś w pobliżu, ale wytwarzany przez nią prąd elektryczny jest rozprowadzany po całej okolicy. Podobnie ma się rzecz z Bogiem. Mieszka w niebiosach” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1990 s. 37).

„Teokrata” (tytuł używany od 1938 r.)

„Służąc Wielkiemu Teokracie, Jehowie, powinniśmy pamiętać o różnicach między procedurą demokratyczną a teokratyczną” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 13).
Patrz też np. ang. Strażnica 15.06 1938 s. 182, 187; Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 852; Strażnice: Nr 1, 1993 s. 22; Nr 2, 1994 s. 14-15, 20; Nr 14, 1996 s. 13 (w polskich Strażnicach stosowano początkowo określenie Teokryt, patrz np. Strażnica 15.08 1938 s. 246).

„Dyspozytor Czasu” (tytuł używany od 1943 r.)

„Jehowa jest dokładnym Dyspozytorem Czasu” (Przebudźcie się! Nr 9, 1998 s. 20).
Patrz też np. „Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 224; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 149; „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 287; Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! 1999 s. 108, 181, 196; ‘Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’ 2009 s. 16.

„Dziadek” (tytuł używany od 1953 r.)

   „słusznie zwracają się do Jehowy jako swego Ojca, ponieważ on poprzez Ojca wieczności, Chrystusa Jezusa, będzie ich »Dziadkiem«...” (Strażnica Nr 2, 1954 s. 9 [ang. 15.04 1953 s. 249]);

   „Jehowa jako pełen miłości »Dziadek« i Jego uniwersalna organizacja jako czuła »Babka« zawsze będą wspólnie okazywać miłość i dobroć swym wnukom, swym bogobojnym potomkom na ziemi” (Strażnica Nr 11, 1957 s. 22 [ang. 01.10 1956 s. 605]);

   „W taki sposób niebiański Ojciec Jezusa Chrystusa stanie się niebiańskim Dziadkiem odnowionej ludzkiej rodziny” (In such a way the heavenly Father of Jesus Christ will become the heavenly Grandfather of the restored human family. – Worldwide Security Under the “Prince of Peace” 1986 s. 169);

   „Słusznie więc nazywają Boga »Ojcem«, ponieważ przez »Ojca na wieki«, Jezusa Chrystusa, istotnie stanie się On ich Dziadkiem” (Therefore, they properly address God as “Father” because he will, in effect, be their Grandfather through the “Eternal Father,” Jesus Christ. – ang. Strażnica 01.08 1995 s. 13).
[polski odpowiednik nie zamieszcza słowa „Dziadek”: „Słusznie więc nazywają Boga »Ojcem«, ponieważ przez »Ojca na wieki«, Jezusa Chrystusa, istotnie stanie się On ich Wspaniałym Ojcem” (Strażnica Nr 15, 1995 s. 13)]

   „Dla dzieci, które codziennie słyszą, jak rodzice mówią o Jehowie i modlą się do Niego, Bóg staje się realną Osobą. Pewien młodzieniec powiedział: »Kiedy zamykałem oczy i modliłem się do Jehowy, widziałem kogoś w rodzaju dziadka. Rodzice pomogli mi zrozumieć, że we wszystkim, co czynimy i mówimy, trzeba uwzględniać Jehowę«” (Strażnica Nr 23, 1996 s. 12).

„Senior” (tytuł używany od 1989 r.)

„Bóg jest seniorem, a Jezus juniorem pod względem czasu istnienia, pozycji, potęgi i wiedzy” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 16).

„Prorok” (tytuł używany od 1950 r.)

„Wypełnienie się wszystkiego, co zostało przepowiedziane, ściśle w ustalonym czasie, jest jak gdyby położeniem potwierdzającej pieczęci na wizji i proroctwie, które dano Danielowi, i jest usprawiedliwieniem Jehowy Boga jako Proroka i Dyspozytora czasu” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. VIII, akapit 15; por. edycja polonijna 1961 s. 89 – „Jehowy Boga jako Proroka i Dzierżyciela Czasu”).

Oto inne określenia i tytuły nadawane Bogu przez Świadków Jehowy:

„kierownik”: „Ku temu była dobra przyczyna, a kierownikiem tejże był sam Bóg” (Strażnica 01.08 1931 s. 232);

„wielki Organizator” („To znaczy życie wieczne” 1958 [ang. 1950] rozdz. XII, akapit 2; por. Strażnica Rok CVI [1985] Nr 18 s. 8; „doskonały Organizator” – Strażnica 01.06 2011 s. 13; „Najwyższy Organizator”, „Największy Organizator” – Strażnica Nr 17, 1989 s. 19);

„Ewangelizator” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 12 s. 6);

Grammarian [Gramatyk] (ang. Strażnica 15.11 1969 s. 683, 685);

„akumulator”: „Tymczasem Biblia wspomina o duchu świętym w kontekście działania, co przywodzi na myśl prąd płynący z akumulatora podczas pracy (Rodzaju 1:2). A zatem święty duch Boży to Jego energia w działaniu, Jego czynna siła” (Przebudźcie się! Nr 1, 1999 s. 26). Por. Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 498; Strażnica Nr 14, 1994 s. 24. [Innym razem napisano, że Duch Święty jest jakby ładującym akumulatory, a nie, iż Bóg jest akumulatorem: „Ducha świętego można porównać do prądu elektrycznego, który ładuje akumulatory, a moc – do energii zgromadzonej w nich w trakcie tego ładowania”(Strażnica 15.01 2011 s. 22)]

„szef (...) warsztatu”: „Więzy łączące Jehowę z Synem można przyrównać do stosunków między właścicielem i zarazem szefem jakiegoś warsztatu a jego potomkiem, pomagającym przy produkcji wyrobów zaprojektowanych przez ojca” („Oto wszystko nowe czynię” 1987 s. 12-13).

„Prezydent”: „(...) noty nasze otrzymują osobiste poręczenie Wiceprezydenta banku Jehowy i potem idą jako prawne zobowiązania, ponieważ Jezus za takowe poręczył” (Strażnica 01.08 1920 s. 237 [ang. 15.07 1920 s. 220]).

„Protektor”: „Jehowa Bóg jest jedyny Protektor i Życiodawca” (Strażnica 01.09 1937 s. 261 [ang. 01.07 1937 s. 196]).

„Bojownik”: „Jehowa, wielki Bojownik, wygra walkę z bezbożnikami” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 14 s. 19).

„Dyktator”: Jehovah is supreme, the Most High, and absolute Dictator over his organization (ang. Strażnica 15.08 1932 s. 243). „Prawowity dyktator Jehowa jest Bogiem porządku, a to samo przez się jest dowodem, że ma organizację. On jest naczelną władzą. Najwyższym i absolutnym dyktatorem swojej organizacji” (Złoty Wiek 01.11 1934 s. 3). „Jehowa jest jedynym prawowitym dyktatorem” (Złoty Wiek 01.11 1934 s. 7).

„Rachmistrz”: „Przez tą metodę Jehowa, który jest akuratnym Rachmistrzem względem swoich zamiarów, obrazowo przepowiedział, że »czasy pogan«, albo »siedem czasów«, będą się przedłużać aż do jesieni r. 1914 po Chr.” („Prawda was wyswobodzi” 1946 [ang. 1943] s. 224; patrz też Strażnica 01.01 1923 s. 4).

„Interpretator”: „Bóg jest Interpretatorem i Nauczycielem przez Chrystusa” (Strażnica Nr 14, 1952 s. 10 [ang. 01.02 1952 s. 79]); „Bóg uczynił Jezusa Chrystusa Głową swej widzialnej organizacji i swym współinterpretatorem tej organizacji, »wymownym [interpretatorem], jednym z tysiąca« (Ijoba 33:23)” (Strażnica polonijna maj 1951 s. 73 [ang. 15.07 1950 s. 214]).

„Komentator”: „Tym wychowawczym środkiem miało być czasopismo Strażnica (...) Nie będąc spętane przez żadne ludzkie wyznania religijne było ono wolne, aby kroczyć w prawdzie naprzód po drodze, którą przez Jezusa Chrystusa wskazał boski Komentator” (Strażnica polonijna maj 1951 s. 73 [ang. 15.07 1950 s. 214]).

„Imperator”: the great Emperor of the universe, Jehovah God. (ang. Strażnica 01.10 1934 s. 292; por. ang. Strażnica 01.11 1919 s. 328). „Jego zamiarem jest, aby Jezus Chrystus miał z sobą spółuczestników w liczbie stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy będą stanowić część Jego imperjum [ang. his empire, s. 188]. W budowaniu tego imperjum Bóg nie śpieszył się, lecz postępował stale majestatycznie według swego upodobania” (Wyzwolenie 1929 [ang. 1926] s. 190).

„Bezpartyjny”: „Wobec tego, że Bóg zawsze jest sprawiedliwy względem swych stworzeń, przeto nikogo nie może krzywdzić, ani nikogo wyróżniać. Zawsze jest bezpartyjnym. – Jakóba 3:17” (Złoty Wiek 01.01 1932 s. 7).

„Większy faraon”: „Dzisiaj to nie faraon jest władcą. Suwerenem Wszechświata jest Jehowa Bóg, Większy Faraon” (Survival Into a New Earth 1984 s. 79); „Przyszli do większego Józefa, do Jezusa Chrystusa, który reprezentuje większego Faraona, to jest Jehowę Boga” (Strażnica Nr 10, 1953 s. 13 [ang. 01.12 1952 s. 733]; patrz też Strażnica Nr 10, 1970 s. 17).

„Posiadacz”: „Jako Wszechwładny Pan oraz Posiadacz-Małżonek Jehowa miał prawo wymagać wyłącznego oddania od sprzymierzonego z Nim narodu izraelskiego” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 9 s. 2; patrz też Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 312).

„Rozkazodawca”: „Świadkowie zdają sobie sprawę, że ich Rozkazodawcami są Jehowa Bóg i Jezus Chrystus, toteż mimo napotykanego sprzeciwu wytrwale głoszą orędzie Królestwa” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 674).

„Obserwator”: „Jeśli zgrzeszyłem, cóż zdziałam przeciwko tobie, Obserwatorze ludzkości?” (Hi 7:20, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

„Najwyższy Nadzorca”: „Stwórca »nowych niebios i nowej ziemi« jest także Organizatorem i Najwyższym Nadzorcą zboru chrześcijańskiego” (Strażnica Nr 1, 1993 s. 19; por. Strażnica wrzesień 2019 s. 23).

Sporo tego, ale może z czasem coś jeszcze dojdzie. :)


Offline Sebastian

Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec, 2019, 20:58 »
Kolejna publikacja wspominająca dwóch Dyktatorów:

Te słowa psalmisty znajdą zupełne zastosowanie z chwilą, gdy rząd Boży obejmie władzę nad ziemią. Wówczas nie będzie tytanów, którzy by według swego widzimisie mogli przeprowadzić podział ziemi. Dyktatorami świata będą Jehowa Bóg i jego Król, Chrystus Jezus” (Złoty Wiek 15.12 1935 s. 11).
Cytat: dziewiatka
Sprawa świadków też się rozwiąże po ogłoszeniu pokoju i bezpieczeństwa przyjdzie nagła zagłada i świadka nie będzie spojrzysz na jego miejsce a tu normalny człowiek
:)


DeepPinkTool

  • Gość
Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec, 2019, 19:00 »
„Prawowity dyktator
JEHOWA jest Bogiem porządku, a to samo przez się jest dowodem, że ma organizację. On jest naczelną władzą, Najwyższym i absolutnym dyktatorem swojej organizacji” (Rząd – tajenie prawdy. Dlaczego? 1935 s. 42; por. 46 – „Prawowity dyktator ziemi Organizacja najwyższego dyktatora, Jehowy Boga”; s. 48, 53).


DeepPinkTool

  • Gość
Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marzec, 2019, 12:37 »
Okazuje się, że dyktatorskie oblicze Jehowy dostrzeżono wcześniej, w Erze przedrutherfordowskiej. Jednak już Russell był wynalazcą Dyktatora:

„Jehowa, nasz Bóg, jest dyktatorem (...) Jako Dyktator wyznaczył Chrystusa Jezusa jako »Głowę ciała, kościoła«” (ang. Strażnica 01.04 1902 s. 2984, 2985 reprint).


DeepPinkTool

  • Gość
Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marzec, 2019, 19:52 »
Jehowa jest Inspiratorem. Dziś częto CK inspiratorem nazywa szatana, pisząc o nim jako "inspirator buntu przeciwko Bogu", "główny inspirator fali niemoralności" itp.
Ale Inspiratorem jest też nie kto inny jak sam Jehowa.

Jehowa, Inspirator proroctw o klęsce Jeruzalem, był usprawiedliwiony!” [„Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – jak? 1974 s. 186].

Jehowa jest Bogiem prawdziwego proroctwa, Inspiratorem wiarogodnych i niezawodnych proroctw biblijnych” [Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 16 s. 14].

"Czyż nie wskazuje to wyraźnie, że za tymi proroctwami stał wielki Inspirator, który rzekł: „Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja." [w81/13 ss. 11-15 - Strażnica nr 13 rok 1981, ss.11-15]


DeepPinkTool

  • Gość
Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Wrzesień, 2019, 19:09 »
Jehowa Autokrata

„Ale wbrew oczekiwaniom niektórych, ten wielki rząd będzie, nie republiką, nie socjalistycznym układem w jakimkolwiek sensie, ale monarchią. Przeciwnie, nie będzie to nawet monarchia ograniczona, ale monarchia imperialna i autokratyczna. Jehowa nasz Bóg będzie Autokratą i jego wola będzie egzekwowana na ziemi; a wszyscy, którzy nie będą chętnie i serdecznie przestrzegać jego sprawiedliwych praw, gdy otrzymają obszerną wiedzę i umiejętności, zostaną odcięci – umrą we wtórej śmierci, życie na zawsze wygaśnie. Wtedy też będzie klasa arystokratyczna; klasa, którą wielki Autokrata wywyższy do potęgi, wielkiej chwały i wyróżnienia...” (ang. Strażnica listopad/grudzień 1889 s. 1163 [reprint] – But contrary to the expectations of some, this great government will be, not a republic, not a socialistic arrangement in any sense, but a monarchy. Nay, it will not even be a limited monarchy, but an imperial and autocratic one. Jehovah our God will be the Autocrat and his will shall be enforced in the earth; and all who will not gladly and heartily obey his righteous laws when granted ample knowledge and ability, shall be cut off – shall die the second death, have life forever extinguished. And there will be an aristocratic class then, too; a class whom the great Autocrat will exalt to power and great glory and distinction...).


Offline Terebint

Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Wrzesień, 2019, 20:41 »
Jehowa Autokrata

„Ale wbrew oczekiwaniom niektórych, ten wielki rząd będzie, nie republiką, nie socjalistycznym układem w jakimkolwiek sensie, ale monarchią. Przeciwnie, nie będzie to nawet monarchia ograniczona, ale monarchia imperialna i autokratyczna. Jehowa nasz Bóg będzie Autokratą i jego wola będzie egzekwowana na ziemi; a wszyscy, którzy nie będą chętnie i serdecznie przestrzegać jego sprawiedliwych praw, gdy otrzymają obszerną wiedzę i umiejętności, zostaną odcięci – umrą we wtórej śmierci, życie na zawsze wygaśnie. Wtedy też będzie klasa arystokratyczna; klasa, którą wielki Autokrata wywyższy do potęgi, wielkiej chwały i wyróżnienia...”
Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie pragnę ubiegać się o azyl w tym Królestwie.  ;D
"Dusza jest całym światłem... Ciemność jest spowodowana martwym sercem, które ożywić może ból". Hazrat Inayat Khan


Offline Sebastian

Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Wrzesień, 2019, 21:33 »
na szczęście możesz (jak wszyscy "uchodźcy" z tej dyktatorskiej "krainy") ubiegać się o "azyl" u odstępców ;)
Cytat: dziewiatka
Sprawa świadków też się rozwiąże po ogłoszeniu pokoju i bezpieczeństwa przyjdzie nagła zagłada i świadka nie będzie spojrzysz na jego miejsce a tu normalny człowiek
:)


Offline Sebastian

Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Wrzesień, 2019, 18:08 »
tak na marginesie: przypomniało mi sie że strażnica lubi (albo przynajmniej lubiła "za moich czasów") Jehowę nazywać "suwerenem"
co mi osobiście kojarzy się z nowomową pisowską :)

tak jak Jehowa nie ma nic do gadania w temacie funkcjonowania organizacji świadków Jehowy (gdyż Ciało Kierownicze nie posłucha Jehowy) tak podobnie w państwie pisowskim suweren (czyli naród) nie ma nic do gadania bo pisowcy (na wzór Ciała Kierowniczego) i tak zrobią to, na co bedą mieli ochotę...
Cytat: dziewiatka
Sprawa świadków też się rozwiąże po ogłoszeniu pokoju i bezpieczeństwa przyjdzie nagła zagłada i świadka nie będzie spojrzysz na jego miejsce a tu normalny człowiek
:)


Offline Roszada

Odp: Nazwy, imiona i tytuły Jehowy wg Towarzystwa Strażnica
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopad, 2022, 08:21 »
Kolejna publikacja wspominająca dwóch Dyktatorów:

Te słowa psalmisty znajdą zupełne zastosowanie z chwilą, gdy rząd Boży obejmie władzę nad ziemią. Wówczas nie będzie tytanów, którzy by według swego widzimisie mogli przeprowadzić podział ziemi. Dyktatorami świata będą Jehowa Bóg i jego Król, Chrystus Jezus” (Złoty Wiek 15.12 1935 s. 11).

Powinno być "nie będzie tyranów".